banner frames 128

Najnowsze wydania

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą redakcją.

KMG Media Sp. z o.o.

ul. Jacka Malczewskiego 17a
05-820 Piastów

tel. 22 213 88 28
fax 22 205 07 57

redakcja@tsl-biznes.pl
www.tsl-biznes.pl

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor naczelny i wydawca

Mirosław Ganiec

502 532 575

m.ganiec@tsl-biznes.pl

Prenumerata
tel. 22 213 88 28
fax 22 205 07 57 
prenumerata@tsl-biznes.pl

 

Reklama
reklama@tsl-biznes.pl

 

Krystyna Koch

k.koch@tsl-biznes.pl

ltel. 515 444 589

tel. bezp. 22 205 09 35

 

Marcin Marczuk

m.marczuk@tsl-biznes.pl

tel. 513 432 305

tel. 22 213 88 28

Jarosław Dynek

j.dynek@tsl-biznes.pl

tel. 694 725 118

tel. 22 213 88 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawca (dane do fakturowania):

KMG Media Sp. z o.o.

ul. J. Malczewskiego 17a

05-820 Piastów

NIP: 522 294 09 47

REGON: 142231181

KRS: 0000348328, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 30 000 zł

Współpraca redakcyjna:

Łukasz Chwalczuk,

Tomasz Dobczyński,

Elżbieta Haber,

Marcin Jurczak,

Arkadiusz Kawa,

Michał Kij,

Franciszek Nietz,

Monika Roman,

Remigiusz Romaniuk,

Jerzy Różyk,

Krzysztof Rzepczyński

Radosław Sitek,

Iwona Szwed,

Kamil Zjawiński


 

Zapraszamy do współpracy redakcyjnej redaktorów i dziennikarzy, a także ekspertów, specjalistów i przedstawicieli branży TSL

 

 

Reklama Sebastian Budny 513 432 305s.budny@tsl-biznes.pl

Prenumerata tel. 22 213 88 28 fax 22 205 07 57prenumerata@tsl-biznes.pl