Zgodnie z raportem PwC, dotyczącym kierunków dalszego rozwoju transportu i logistyki w 2019 roku, branżę zdominuje kilka strategicznych trendów. Czego będą dotyczyć i jak wpłyną na międzynarodowy transport?

2019 rok ma oznaczać cyfrową transformację w globalnej logistyce. Zgodnie z raportem PwC ,,Transport & Logistics Trend Book 2019’’ transformacja będzie się opierać na 5 głównych filarach. Które z trendów odegrają kluczową rolę w dalszym rozwoju branży?

Cyfryzacja

Transformacja cyfrowa nie odnosi się już tylko do prostych technologii informacyjno-komunikacyjnych czy procesów, związanych z zarządzaniem zasobami przedsiębiorstwa. Przeobraża ona całą branżę transportową, powodując tworzenie zupełnie nowych procesów biznesowych, z których część będzie się odbywać w świecie cyfrowym.

Potencjał ten dostrzegają firmy transportowe. Ponad 50% przedstawicieli, którzy wzięli udział w badaniu PwC Global Digital IQ Survey 2017 spodziewa się, że digitalizacja zwiększy ich przychody. PwC wymienia również inne korzyści, tj. m.in. uproszczenia procesów czy powstawania nowych usług i produktów, ułatwiających codzienną pracę.

Zmiany w handlu międzynarodowym

Wzrost ilości podpisywanych umów o wolnym handlu, konflikty i bariery handlowe, globalizacja przedsiębiorstw transportowych czy rozwój infrastruktury to główne przyczyny zmian i przeobrażeń w handlu międzynarodowym. Znaczenia nabiera szczególnie rejon Eurazja – wzrasta wielkość wymiany handlowej między Chinami, a UE, pojawiają się nowe inwestycje, a w efekcie przeobrażeniom ulega międzynarodowa logistyka. Ma to skutkować obniżeniem kosztów transportu, a z drugiej strony większymi możliwościami tworzenia nowych usług.

Procesy oparte na programowaniu

W kolejnym roku ma również wzrastać znaczenie procesów, opartych na programowaniu. Inteligentne systemy transportowe, oprogramowanie oparte na rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy, rozwiązania predykcyjne, analityka dużych zbiorów danych mają się w przeciągu kilku najbliższych lat rozwijać i przekładać się na korzyści biznesowe dla firm transportowych, m.in. w postaci obniżenia kosztów, lepszego przepływu ładunków czy zwiększania świadomości klientów.

Zgodnie z raportem “B2B Global IoT Analysis”, przygotowanym przez Boston Consulting Group, do 2020 roku wydatki B2B na technologie, aplikacje i rozwiązania, bazujące na Internecie Rzeczy sięgną 250 mld euro. Jednocześnie wiodącą rolę w tych wydatkach ma odgrywać transport i logistyka – nakład na rozwiązania IoT tylko w tej branży za dwa lata ma osiągnąć 40 mld euro.

Nowoczesne technologie odgrywają coraz większą rolę w transporcie i spedycji. Jednocześnie zwiększa się też świadomość kadry zarządzającej firmami transportowymi. Zdają sobie również sprawę, że by sprostać wyzwaniom i zachować konkurencyjność muszą podążać za wyznaczanymi przez branżę kierunkami. Dostrzegają również korzyści z tego typu rozwiązań, w których upatrują spore źródło oszczędności. Z tego powodu z roku na rok zauważamy wzrost świadomości klientów również w obrębie zaawansowanych funkcji – tłumaczy Paweł Wloczek, Dyrektor Zarządzający WebEye Polska.

E-handel i zmiany na rynkach krajowych

Najnowsze trendy wyraźnie wskazują też na rozwój e-handlu i związanych z nim zmian na rynku transportowym. Zgodnie z danymi Eurostatu prawie 70% Europejczyków dokonało zakupów przez internet w 2017 roku. Jednocześnie liczba osób robiących zakupy online przez ostatnie 10 lat zwiększyła się niemal dwukrotnie (od 30 do 57% w 2017 roku).

Jednocześnie dane pokazują, że aż 45% Polaków kupuje przez internet, a rynek e-zakupów cały czas dynamicznie rośnie. Szacuje się, że w tym roku jego wartość może osiągnąć nawet 50 mld złotych. Zmiany te będą napędzać rynek nowych, ułatwiających pracę usług, a także wzrost znaczenia powiązań między producentami, e-sklepami i firmami transportowo-logistycznymi.

Wzrost znaczenia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, robotyzacja czy elektromobilność – wszystkie te trendy mają sprawić, że część procesów będzie sterowanych maszynowo, co ma przyczynić się do zwiększenie wydajności usług transportowych i logistycznych.

Procesy sterowane przez maszyny będą w dłuższej perspektywie możliwe dzięki rozwojowi podstawowych technologii (w tym postępowi w elektromobilności) i zmieniającym się przepisom. Będą też kształtowane przez rosnące zainteresowanie zrównoważonym rozwojem środowiska naturalnego.

Dla konsumentów i pracowników zmiany technologiczne spowodowane przez maszyny będą oznaczać mniejszą interakcję z ludźmi i większą liczbą urządzeń, a w ostatecznym rozrachunku także zwiększą dostępność elastycznych usług.