Odpowiednie realizowanie oraz planowanie dostaw jest podstawowym zadaniem dla firm logistycznych. Towary muszą być przywożone oraz pobierane z magazynów dzięki opracowanemu grafikowi ruchu. SoftwareStudio stworzyło program, który pomoże w sprawnym zarządzaniu procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt na terenie zakładu – Studio Awizacje VSS.net.

Program ten charakteryzuje się przejrzystością oraz łatwością obsługi. Aby dodać planowaną awizację wystarczy wypełnić formularz.

Po przyciśnięciu „Nowe” wyświetlony zostanie formularz, w którym użytkownik wybiera rodzaj awizacji (Dostawa/Wysyłka), kontrahenta, rodzaj transportu oraz rodzaj asortymentu, którego dotyczy to awizo. Ponadto, podajemy ilość palet (jeśli z listy rodzaj transportu wybraliśmy auto lub kontener) i ich rodzaj. Wymagane jest podanie daty przyjazdu transportu, a program dostosuje czas wyjazdu np. dla kontenera przypisane są 3 godziny zajęcia rampy (ramy czasowe są przykładowe). Oczywiście czas ten można modyfikować w awizo jeśli przewidziany jest inny czas załadunku/rozładunku. Z listy wybieramy magazyn, w którym będzie odbywać się opisywana czynność. W następnym kroku użytkownik uzupełnia pola z ramki transport i zapisuje awizacje.

Po zapisaniu oraz potwierdzeniu transportu nasze awizo zostanie wyświetlone z nadanym numerem porządkowym w tabeli „Oczekujące Brama”. Tabela wyświetla podstawowe dane, między innymi rodzaj awizacji (kolumna kat.), czas, kiedy transport ten może być wpuszczony na teren magazynu i kiedy powinien wyjechać oraz kto jest przewoźnikiem i kontrahentem, a także co powinno znajdować się w danym transporcie. Inaczej ujmując, w tabeli zebrane są najważniejsze dane awizo. Po wybraniu polecenia status wyświetlony zostanie okno, w którym potwierdzamy aktualną czynność. W tym wypadku jest to przycisk „Wjazd”. Spowoduje to przeniesienie tej pozycji do rejestru „Magazyn”. W rejestrze „Magazyn” użytkownik może przez polecenie status poinformować o zwolnieniu rampy, awizacja zostanie przeniesiona do rejestru „Wyjazd”. Kolejnym krokiem w realizacji awizacji jest potwierdzenie wyjazdu transportu z terenu magazynu. Dodatkowymi funkcjonalnościami Studio Awizo VSS.net są miedzy innymi możliwości związane z potwierdzeniem zaplanowanej dostawy, wjazdu na teren zakładu, zwolnienia rampy oraz wyjazdu z terenu magazynu poprzez SMS, jak również poprzez wiadomość e-mail. Zrealizowana awizacja wyświetlana jest wyświetlana w rejestrze „Historia”. To właśnie w tym rejestrze znajduje się zestawienie wszystkich operacji w magazynie związanych z transportem.

Przydatną funkcjonalnością programu jest wyświetlanie grafików dnia, tygodnia, czy miesiąca w postaci kalendarza. W widoku w formie kalendarza możemy również przejść do edycji lub usunięcie wydarzenia.

Studio Awizacje VSS.net umożliwiając organizację i zarządzanie dostawami oraz wysyłkami z firm logistycznych i produkcyjnych umożliwia lepsza organizację dostaw jaki i rozplanowanie ruchu na terenie samego zakładu. Aby lepiej poznać program można sprawdzić ogólnodostępną wersję demonstracyjną, która znajduje się pod adresem http://demo.softwarestudio.com.pl.