Brexit – 10 dobrych praktyk celnych, o których musisz pamiętać

C

05-07-2022

Wielka Brytania opuściła struktury Unii Europejskiej 31 grudnia 2020 roku. Wiązało się to z wprowadzeniem szeregu nowych reguł dotyczących transportu towarów i obsługi celnej. W celu ułatwienia poruszania się w gąszczu nowych przepisów, specjaliści Gefco przygotowali zestaw 10 dobrych praktyk w obsłudze celnej i transportowej.

Pomimo ponad dwóch lat od tego wydarzenia, proces wdrażania nowych zasad współpracy między Wielką Brytanią a UE nadal trwa. Pocieszające, że wiele zmian zostało już wdrożonych.

 

Przewiduj i analizuj przepływy

Określ miejsca wyjazdu i wjazdu, punkty tranzytowe oraz sprawdź procedury celne i brokerów. Określ środki transportu oraz ich rodzaje. Przygotuj swoje zespoły do przestrzegania przepisów celnych. Upewnij się, że twój zespół logistyczny może przetwarzać deklaracje celne oraz sprawdź, czy posiadasz narzędzia IT niezbędne do spełnienia procedur celnych i licencje eksportowe, jeśli są wymagane. Ponadto sprawdź, czy warunki handlowe umów spełniają wymagania prawne.

 

Wybierz odpowiednie reguły Incoterms

Zamiast reguły EXW stosuj Incoterm FCA, nawet kiedy teoretycznie za zgłoszenie eksportowe odpowiada kupujący. W przypadku kontroli podatkowej, w przypadku braku dowodu prawnego, sprzedający nie będzie w stanie uzasadnić sprzedaży bez VAT. Po drugie stosuj regułę DAP zamiast DDP, nawet kiedy teoretycznie za zgłoszenie importowe odpowiada sprzedający. Sprzedający nie kontroluje ryzyka związanego z importem do kraju, w którym nie ma siedziby. Będzie odpowiedzialny za niezgodności.

– Pomimo że w teorii przepisy pozwalają, aby firma brytyjska pojawiała się ze swoim środkiem transportu po towar w Polsce i odpowiadała za jego odprawę w Polsce, to w praktyce takie uzgodnienia są bardzo trudne do przeprowadzenia ze względów technicznych. Wynika to z faktu, że firma brytyjska nie ma dostępu do polskich systemów ani nie jest zarejestrowana w Polsce, więc dochodzą kwestie podatkowe. Dlatego najlepiej działać według zasady, że każda strona jest odpowiedzialna za obsługę celną w swoim kraju – podkreśla Przemysław Milczarek, kierownik ds. celnych w Gefco Polska.

 

Określ swoje kody taryfowe i pochodzenie, aby skorzystać z TCA (umowy o handlu i współpracy)

To wymóg dla każdej operacji celnej. Sprawdź, czy możesz skorzystać z preferencyjnego pochodzenia, aby uniknąć opłat celnych. Jeśli kupujesz towary pochodzące z UE lub Wielkiej Brytanii, upewnij się, że Twoi dostawcy przekażą dowód pochodzenia zgodnie z TCA (załącznik ORIG-1 do 4). Aby mieć pewność prawną, poproś o BTIR (Wniosek o Wiążące Informacje Taryfowe) i/lub BOIR (Wniosek o Wiążące Informacje o Pochodzeniu).

 

Komunikuj się w swoim ekosystemie

Wstępnie złożona deklaracja importowa w Wielkiej Brytanii jest obowiązkowa przed wjazdem na teren Unii Europejskiej. Należy przewidzieć proces importu i takie kwestie jak brak miejsca na zatrzymanie, z wyjątkiem kontroli. Deklaracje wywozowe należy dostarczyć na granicy przed jej przekroczeniem. W zależności od reguł Incoterms będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dane i dokumenty swojemu dostawcy, agentowi celnemu, przewoźnikowi lub klientowi. Poza tym pamiętaj, że bez odpowiednich dokumentów, towary nie przekroczą granicy.

 

Bądź przygotowany na GVMS

GVMS to brytyjski system IT, używany do automatyzacji kontroli danych na granicach Wielkiej Brytanii za pomocą funkcji Wstępnego Zgłoszenia. Sprawdź, czy twoi przewoźnicy są zarejestrowani w systemie GVMS w celu zgłoszenia przekroczenia i uzyskania GMR (Goods Movement Record). W zależności od reguł Incoterms, przekaż swoje faktury i dokumenty celne przewoźnikowi, dostawcy lub klientowi. Upewnij się, że agent celny w Wielkiej Brytanii zna brytyjski punkt wyjazdu/wjazdu wybrany przez twojego przewoźnika, ponieważ proces zgłoszenia celnego może ulec zmianie. Przewoźnik będzie potrzebował także brytyjskich deklaracji eksportowych/importowych, tranzytowych, wywozowej deklaracji skróconej EXS, karnetów TIR/ATA, aby uzyskać GMR przed przejazdem w obie strony.

– Nowy wymóg jakim jest korzystanie z systemu GVMS został wprowadzony od początku 2022 roku. To kolejny krok zmierzający do tego, żeby strona brytyjska miała większą kontrolę nad przepływem towarów. Zmiana dotyczy głównie przewoźników, ale formalności mogą wypełniać również inne podmioty w ich imieniu – dodaje Przemysław Milczarek.

 

Skorzystaj z PVA

PVA to odroczone rozliczenia VAT-u. Jest to możliwe w niektórych krajach Unii Europejskiej, np. Polsce i Francji, oraz w Wielkiej Brytanii. Odroczone rozliczenie VAT może podlegać zatwierdzeniu przez lokalne organy celne UE, w zależności od kilku kryteriów.

 

Zapewnij zgodność faktur eksportowych

Zwróć uwagę na klauzule prawne na fakturach handlowych. Towary wysyłane z UE do Wielkiej Brytanii nie są już dostawami wewnątrzwspólnotowymi, ale eksportem. Artykuł 146 dyrektywy WE 2006/112 dotyczący operacji eksportowych z UE będzie miał zastosowanie, a jego odpowiednik w prawie brytyjskim jest ujęty w ustawie o VAT z 1994 r., sekcja 30(8).

 

Kontroluj przepływy importowo-eksportowe opakowań wielokrotnego użytku

W ich przypadku konieczne jest dopełnienie formalności celnych, ale możesz skorzystać z ułatwień, takich jak deklaracja postępowania. Istnieje możliwość wdrożenia tymczasowych rozwiązań importowo-eksportowych lub lokalnej umowy o swobodnym obrocie. O uproszczenia poproś w twoim urzędzie celnym.

– Po Brexicie przewóz opakowań wielokrotnego użytku przestał być swobodny z powodu wprowadzenia formalności celnych. Strony nie chcą płacić cła za taki towar skoro cały czas znajduje się w ruchu, wjeżdża i wyjeżdża na teren Unii Europejskiej. Dlatego konieczne były specjalne przepisy, czasami zależne od uzgodnień na poziomie poszczególnych krajów. Mimo że podstawa prawna jest taka sama, formalności związane z obrotem opakowań wielokrotnego użytku mogą się różnić i dlatego warto szczegółowo sprawdzić te kwestie – radzi Przemysław Milczarek z Gefco.

 

Poproś eksperta o obsługę rozliczeń podatku VAT

Zasady rozliczania VAT nie są jednakowe w Europie. W zależności od krajów UE, rejestracją numerów identyfikacyjnych VAT może zarządzać przedstawiciel podatkowy z siedzibą w Unii Europejskiej (27).

 

Przygotuj się na dalsze zmiany

Proces dostosowania reguł wymiany handlowej nadal trwa, dlatego należy w dalszym ciągu systematycznie śledzić wymagania oraz terminy wdrażania nowych procedur, które mogą być przez władze dodatkowo zmieniane. Na przykład, przed nami wprowadzenie nowych zasad przy imporcie towarów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego do Wielkiej Brytanii.

– Wiosną władze brytyjskie poinformowały, że wstrzymują do końca 2022 roku wprowadzanie kolejnych wymogów na granicach. Przykładowo, nie są gotowi na wprowadzenie obowiązku przedstawiania świadectw dla towarów pochodzenia zwierzęcego. Borykają się z problemem dostaw, a wprowadzanie kolejnych barier jeszcze bardziej ograniczyłoby import produktów spożywczych i mogłoby wpłynąć na zaopatrzenie brytyjskich sklepów. Pomimo starań, bariery na granicach nadal istnieją, a osiągnięcie wysokiej płynności przepływów towarów i realizacji wszystkich zaplanowanych procedur zajmie jeszcze trochę czasu – podsumowuje ekspert Gefco.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C