DPDgroup – rekordowe wzrosty w 2020 roku

C

04-03-2021

DPDgroup ogłosiła wyniki za rok 2020 i przedstawiła swoją strategię rozwoju na kolejne pięć lat.

DPDgroup ogłosiła wyniki za rok 2020 i przedstawiła swoją strategię rozwoju na kolejne pięć lat.

W obliczu pandemii COVID-19 grupa stała się kluczowym partnerem zapewniającym doręczenia niezbędnych towarów zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm, co przyczyniło się do wzrostu przychodów o 42% w porównaniu z rokiem 2019. Do 2025 roku DPDgroup zamierza rozszerzać podstawową działalność, przyspieszyć rozwój nowych projektów i podbić nowe rynki dzięki planowi „Together and beyond”.

Rekordowe wyniki

Grupa uzyskała przychody w kwocie 11 miliardów euro, co oznacza wzrost o 42% w porównaniu z rokiem 2019. 35% przychodów Le Groupe La Poste w roku 2020 zostało wygenerowane przez DPDgroup. Na całym świecie doręczono 1,9 miliarda przesyłek doręczonych, czyli 7,5 miliona dziennie (wzrost o pół miliarda przesyłek rocznie w porównaniu z rokiem 2019). W Cyber Monday (30 listopada 2020 r.) obsłużono rekordową liczbę 13,9 miliona przesyłek na całym świecie. Udział doręczeń B2C wzrósł o 55%. Zyski uległy niemal podwojeniu osiągając 800 milionów euro.

COVID-19: nieoczekiwany wzrost

Obowiązujący w wielu krajach lockdown i ograniczenia administracyjne spowodowały gwałtowny wzrost liczby doręczeń. W 2020 roku DPDgroup dostarczyła o pół miliarda przesyłek więcej niż rok wcześniej. Kryzys w obszarze zdrowia publicznego przyspieszył przewidywane na 2024 rok trendy konsumenckie, w tym popyt na logistykę miejską czy zwiększenie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Rynek odnotował również wyraźne przesunięcie w kierunku segmentu B2C.

– DPDgroup wykazała się odpornością, elastycznością i zdolnościami adaptacyjnymi, których oczekuje się od organizacji naszych rozmiarów. Te cechy pomogły nam utrzymać świat „w ruchu”, szybko opracować i wdrożyć nowe rozwiązania, by skutecznie obsłużyć rosnący wolumen przesyłek. Doświadczenia te pozwolą nam dobrze wykorzystać rysujące się przed nami możliwości– powiedział Boris Winkelmann, dyrektor i prezes zarządu DPDgroup.

2020: ekspansja DPDgroup

DPDgroup ogłosiła wyniki za rok 2020 i przedstawiła swoją strategię rozwoju na kolejne pięć lat.

Grupa doświadczyła przyspieszonego wzrostu wolumenu, co wymagało od szybkich, zdecydowanych działań, aby zapewnić ciągłość operacyjną i płynność działań. DPDgroup jako pierwsza firma kurierska wprowadziła doręczenia bezkontaktowe, utrzymała aktywność sieci punktów nadań i odbiorów oraz otworzyła ponad 70 nowych sortowni i oddziałów, których łączna liczba wynosi obecnie 1200. Chcąc terminowo obsłużyć rosnące wolumeny przesyłek, Grupa zatrudniła ponad 20 000 pracowników i współpracowników.

W związku z wysokim popytem na usługi kurierskie wolumen DPDgroup zwiększył się o 24%, a przychody w ramach wzrostu organicznego o 23%. Grupa odnotowała szczególnie intensywny przyrost liczby przesyłek w krajach, w których segment B2C stanowił największy udział w działalności: Brazylia (+80%), Irlandia (+ 47%), Wielka Brytania (+ 39%), Polska (+ 24%), Hiszpania (+ 23%). W krajach, w których kluczowy udział należy nadal do B2B, na działalność w tym segmencie wpływ miało spowolnienie gospodarcze: Francja (+ 9% przez DPD i + 13% przez Chronopost), Niemcy (+ 13%).

Rozszerzanie podstawowej działalności:

DPDgroup jest obecnie w Europie czołowym graczem w segmencie B2B i ma największą sieć drogową z około 25% udziałem w wolumenach. Celem jest więc umocnienie pozycji grupy jako lidera w obu segmentach działalności w kontekście rosnącej konkurencji i możliwego spowolnienia gospodarczego. DPDgroup pragnie też wykorzystać swoją wiedzę w procesie zarządzania przepływami między B2B i B2C, stając się europejskim „punktem wszechstronnej obsługi” dla tych segmentów, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Strategia transgraniczna w ramach Unii Europejskiej pozwoli na dalsze rozszerzenie oferty usług, jak również wzmocni doskonałość operacyjną doręczeń „door to door” i zarządzanie wydajnością w obrocie międzynarodowym.

DPDgroup będzie dążyć do pozycji europejskiego lidera innowacji w obsłudze konsumentów rosnącego w tempie 15% rocznie do 2025 roku. Grupa będzie również elastycznie i selektywnie dostosowywać swoje podejście do lokalnych rynków i rozwijać projekty związane opcją doręczeń poza domem poprzez zagęszczenie sieci punktów nadań i odbiorów oraz automatów paczkowych (sieć Pickup), a także zwiększenie obecności w rozwijającym się segmencie C2C. Grupa planuje zatem podwoić zagęszczanie sieci, aby osiągnąć zasięg w Europie na poziomie 90% (odsetek populacji mającej dostęp do punktu Pickup w odległości nie więcej niż 10 minut), oferując tym samym najlepszy dostęp na kontynencie do 100 000 placówek, w tym do 70 000 punktów i 30 000 automatów paczkowych.

DPDgroup ogłosiła wyniki za rok 2020 i przedstawiła swoją strategię rozwoju na kolejne pięć lat.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C