Ekologistyka w praktyce. Jak wzrost świadomości ekologicznej wpływa na zarządzanie logistyką?

C

21-12-2023

Pojęcie ekologistyki pojawia się coraz częściej w opracowaniach nt. przeciwdziałania przez firmy kryzysowi środowiskowemu. Ekologistyka, nazywana też zieloną logistyką, jest w nich rozumiana jako zarządzanie przepływem odpadów przy jednoczesnej próbie ograniczania ich powstawania.

Jakie jest znaczenie ekologistyki dla innowacyjnych przedsiębiorstw? Czy rosnąca świadomość środowiskowa pracowników pomaga jej się rozwijać?

Szczegółowo o ekologistyce

Zielona logistyka to działanie organizacji uwzględniające kwestie środowiskowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Przy wyjaśnianiu idei ekologistyki, należy zauważyć, że dziedzina ta ma za zadanie realizować dwa podstawowe cele: ekonomiczny i ekologiczny. Ten pierwszy polega na obniżeniu kosztów logistycznych, poprawie poziomu obsługi klienta oraz rentowności produktu dzięki redukcji liczby odpadów. Cel ekologiczny polega natomiast na ochronie zasobów naturalnych i ograniczaniu zanieczyszczeń pochodzących z procesów logistycznych. Do wskaźników oceny ekologistyki należą m.in. odpadochłonność produkcji, dostawców lub surowców, a także ślad węglowy czy wydajność energetyczna produktu. – Ekologistyka pełni bardzo ważną funkcję zwłaszcza w przedsiębiorstwie, które opiera swoją działalność na praktykach cyrkularnych. Refurbishing, naprawy, recykling, utylizacja to tylko niektóre z procesów usługowych wspieranych przez zieloną logistykę. W firmie takiej jak FIXIT, realizującej model gospodarki o obiegu zamkniętym w branży elektroniki użytkowej, zadania względem społeczeństwa, środowiska i ekonomii są wykonywane bardzo przemyślnie, z dbałością o każdy detal. Zapobiega się proceduralnie m.in. powstawaniu odpadów, gromadzi się je, przewozi i wykorzystuje do powtórnego przetworzenia – mówi Sabina Jakubczyk, Logistics Manager w FIXIT.

Proekologiczna misja przedsiębiorstw oraz nowo wykształcone postawy pracowników, skupione wokół ochrony m.in. zasobów planety, są kluczowe dla rozwoju ekologistyki. Nie da się planować zielonego łańcucha dostaw czy kontrolować transportu, nie wdrażając elementów edukacji i procedur wspierających proekologiczne zachowania całego personelu, nie tylko logistyków.

Wzrost świadomości ekologicznej a zarządzanie logistyką

Punktem wyjścia każdego projektu środowiskowego, a tym bardziej realizacji statutowych działań gospodarczych, uwzględniających aktywną troskę o planetę, jest budowanie wysokiego poziomu świadomości ekologicznej wśród wszystkich uczestników procesów logistycznych.

Promowaniem kwestii ekologicznych w logistyce zajmują się najbardziej uznane organizacje międzynarodowe, takie jak m.in. Bank Światowy, który włączył do Indeksu Wydajności Logistycznej (LPI, Logistics Performance Index) wskaźnik związany z oddziaływaniem na środowisko. – Ekologistyka rozwija się wprost proporcjonalnie do rozwoju wszystkich innych dziedzin włączonych w proces budowania zielonych przedsiębiorstw i zielonej gospodarki. Tak, jak mierzy się wpływ planowanej inwestycji na środowisko, tak uwzględnia się również przy tym ocenę przedsięwzięć ekologistycznych – kontynuuje Sabina Jakubczyk z FIXIT. Jak dodaje: Zielona logistyka to element przyszłości wielu firm. Kryzys klimatyczny jest faktem. Skłania ekspertów – praktyków, pracujących na co dzień w nowoczesnych przedsiębiorstwach, do wykorzystywania wiedzy w celu poprawy sytuacji środowiskowej, społecznej i ekonomicznej.

Jaka przyszłość czeka ekologistykę?

Obecnie decyzje polityczne, legislacja i finansowanie ochrony środowiska przez organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, stają się coraz bardziej jasne i czytelne. Zielony Ład i związane z nim zielone cele, które mają być zrealizowane do 2030, a następnie do 2050 roku, nie pozostawiają wątpliwości. Przedsiębiorstwa powinny działać na rzecz środowiska dla dobra społeczeństw, ich zdrowia oraz godnego życia. Dlatego dziedziny takie, jak ekologistyka mają szansę prężnie się rozwijać, służąc nie tylko dobru przedsiębiorstw i ich pracowników, ale również otoczeniu zewnętrznemu, zarówno biologicznemu, jak i ekonomicznemu.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C