Firmy przygotowują się do odbudowy Ukrainy

C

08-03-2023

Wojna w Ukrainie nadal trwa, ale już teraz polskie firmy deklarują, że chcą zaangażować się w odbudowę tego kraju po wojnie. Pilnie potrzebne będą wówczas m.in. materiały budowlane.

Już teraz przedstawiciele poszczególnych krajów, organizacji międzynarodowych, instytucji finansowych, władz lokalnych zastanawiają się nad działaniami, które pomogą przywrócić stan Ukrainy do czasów sprzed agresji zbrojnej. W planach jest odbudowa nie tylko domów, bloków, ale też infrastruktury komunalnej i produkcyjnej. Ze względu na bliskość geograficzną już teraz Polska jest hubem logistycznym i przeładunkowym dla towarów przewożonych z i do Ukrainy. Przedsiębiorcy i przewoźnicy liczą więc, że przy odbudowie tego kraju będziemy partnerem pierwszego wyboru.

– Potrzebujemy odpowiedniej strategii, niezbędnej infrastruktury i wypracowanych procedur, by dostarczać materiały budowlane do Ukrainy. Tylko stabilny łańcuch dostaw jest szansą na sukces całego procesu. Chodzi przede wszystkim o organizowanie transportów w kooperacji z przewoźnikiem, które od samego początku zakładają wszystkie niezbędne czynności przewidziane prawem celnym – wyjaśnia Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Sprawna odprawa celna na granicy polsko-ukraińskiej wymaga kompletnej dokumentacji celnej, przygotowania do niezbędnych inspekcji i kontroli przez instytucje państwowe, przekazania kierowcy kompletu dokumentów koniecznych do przekroczenia granicy UE, odpowiedniego skierowania kierowcy do organów celnych celem zgłoszenia towaru.

Do tego trzeba pamiętać o przemyślanej logistyce. Materiały budowlane można podzielić na towary, które transportowane są przy pełnym załadunku na pojazd (tzw. FTL- full truck load) i najczęściej przewozi się tak m.in.: płyty, kafle, pustaki, wełnę mineralną, przewody. Drugą część towarów stanowi tak zwana „częściówka”, czyli towary spaletyzowane, jednak niepełnopojazdowe, które można skonsolidować (tzw. LTL- low truck load). W ten sposób transportuje się m.in.: farby, osprzęt hydrauliczny i elektryczny, puszki elektryczne, narzędzia, bezpieczniki.

– Wielu producentów bądź odbiorców ukraińskich nie ma zapotrzebowania albo możliwości finansowych na realizację zamówień całopojazdowych, czyli FTL. Rozwiązaniem dla nich jest konsolidacja towarów. W tym aspekcie borykamy się jednak z nieodpowiednią lub niewystarczającą infrastrukturą, brakuje zwłaszcza magazynów. W tych ulokowanych blisko granicy z Ukrainą można byłoby przyjmować towar z pojedynczych dostaw, a następnie konsolidować go. To korzystne rozwiązanie, bo magazyny, które mają tzw. miejsce uznane, mogą korzystać z uproszczeń celnych – dodaje Joanna Porath.

Miejsce uznane to określone w pozwoleniu właściciela miejsce na terenie magazynu lub bezpośrednio przy nim, a właściciel towaru lub przewoźnik może dokonać tam zgłoszenia celnego w procedurach określonych w pozwoleniu: najczęściej wywozowej, dopuszczenia do obrotu lub specjalnej – takiej jak tranzyt wewnętrzny lub zewnętrzny. Przedstawienie skonsolidowane towaru do celów zgłoszenia celnego towaru, np. małych paczek czy pojedynczych palet odbywa się w miejscu uznanym. Pojazd wówczas nie musi, bez dodatkowego wskazania ze strony Organów Celno-Skarbowych, stawiać się w Oddziale Celnym.

– Sprawna i przebiegająca bez zakłóceń odprawa celna materiałów budowlanych na Ukrainę to jeden z kluczowych czynników, który trzeba wziąć pod uwagę, gdy mówimy o odbudowie Ukrainy – mówi Joanna Porath, prezes agencji celnej AC Porath – Warto pamiętać, że szereg kwestii celnych, jak taryfikacja, przyjrzenie się obostrzeniom przy wymianie handlowej oraz udział instytucji kontrolnych, będą zawsze stanowiły podstawę do przygotowania jakiejkolwiek wysyłki do krajów trzecich, w tym na Ukrainę – dodaje Joanna Porath.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C