Kondycja branży TSL – raport Transcash

C

11-01-2023

Jak wyzwania ostatnich lat wpłynęły na kondycję finansową firm transportowych? Czy rosnące koszty prowadzenia działalności przełożyły się na wzrost stawek frachtów? Na te i inne pytania opisujące finansową rzeczywistość sektora TSL odpowiada raport „Płatności w branży transportowej 2019-2022”, przygotowany przez Transcash.eu.

Rozwój pod znakiem kryzysu

Pakiet mobilności, pandemia i wojna w Ukrainie to trzy najważniejsze wydarzenia ostatnich lat, które zadecydowały o obecnej kondycji branży transportowej. Najwyższe w historii ceny paliw, galopująca inflacja i skokowy wzrost stóp procentowych to wyzwania, z którymi mierzył się każdy przedsiębiorca, a przewoźnicy ponieśli dodatkowe koszty związane z wdrożeniem pakietu mobilności. Dodatkowo wojna w Ukrainie pogłębiła problem, z którym branża zmaga się od dawna – niedobór kierowców. Część z nich, zamiast na europejskie trasy, trafiła na front.

Mimo tych trudności polski sektor TSL utrzymał pozycję europejskiego lidera. Przewoźnicy z naszego kraju obsługują aż jedną piątą europejskiego rynku przewozów międzynarodowych, a ich udział systematycznie rośnie. Zgodnie z danymi Transcash, na przestrzeni ostatnich dwóch lat średnia kwota faktur, które firma sfinansowała dla przewoźników w ramach usługi faktoringu, systematycznie rosła.

 

Kondycja branży okiem ekspertów

Wnioski na temat kondycji finansowej branży zostały wyciągnięte na podstawie szeregu danych, bazując na wieloletnim doświadczeniu firmy Transcash w faktoringu i windykacji. Informacje dotyczące wartości wystawianych faktur, terminów płatności, zwyczajów płatniczych kontrahentów z branży TSL czy jej specyfiki prawnej tworzą obraz sektora, który przetrwał kryzys dzięki zdolności szybkiej adaptacji do nowych reguł rynkowej gry. Jego specyfika wymaga również współpracy międzynarodowej i utrzymywania relacji z zagranicznymi kontrahentami, jak również narzędzi finansowych wspierających bieżącą działalność, o czym mówią eksperci Transcash.eu: Damian Michalecki, lider zespołu windykacji zagranicznej oraz Bartłomiej Socha, dyrektor windykacji polubownej. Sprawne finansowanie i skuteczna windykacja były istotnym wsparciem dla sektora TSL w czasie finansowych niepokojów, co potwierdza Artur Sadowski, prezes Sawa Logistics.

Raport dostępny jest tutaj

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C