Pakiet Mobilności: kluczowe zmiany w 2022

C

07-03-2022

Pierwsze postanowienia Pakietu Mobilności wprowadzone w sierpniu 2020 r. dotyczyły głównie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku dla kierowców pracujących na terenie Unii Europejskiej. Jakie modyfikacje czekają nas w ciągu najbliższych miesięcy?

„Zmiana jest jedyną stałą w życiu”, powiedział grecki filozof Heraklit. Firmy z branży transportowo-logistycznej są za pan brat z ciągłymi modyfikacjami. Reformy to sposób na przezwyciężenie zakłóceń gospodarczych spowodowanych wieloma czynnikami, w tym Brexit i COVID-19. W 2022 r. wejdzie w życie kilka kluczowych postanowień Pakietu Mobilności, który ustanawia nowe ramy regulacyjne w obszarze transportu drogowego w Europie. Przewoźnicy muszą zakasać rękawy.

Eksperci z grupy kapitałowej AsstrA-Associated Traffic AG zwracają uwagę na ważne zmiany podyktowane Pakietem Mobilności, które obowiązują od 2 lutego 2022 roku.

 

Wynagrodzenie kierowców

Najistotniejsze zmiany dotyczą nowych zasad wynagradzania kierowców. Zgodnie z przepisami kierowcy delegowani muszą otrzymywać pełne minimalne stawki zagraniczne, jakie obowiązuje w kraju, w którym wykonują swoją pracę. Przykładowo, gdy kierowca z Polski jest delegowany do pracy we Francji, jego pensja powinna być obliczana zgodnie ze stawkami, jakie otrzymują francuscy kierowcy.

Nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń dla pracowników delegowanych odnoszą się również do przewozów kabotażowych i cross-trade.

Aktualnym regulacjom nie będą natomiast podlegać przejazdy tranzytowe i przewozy dwustronne (bilateralne).

 

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym

Od 2 lutego 2022 r. obowiązuje również wymóg zgłaszania przewozów realizowanych przez kierowców delegowanych w Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (ang. Internal Market Information System, IMI), będącym ogólnoeuropejską platformą technologiczną stworzoną przez Komisję Europejską.

 

Zmiany w przepisach o kabotażu

Co istotne, nadal możliwe będzie wykonanie maksymalnie trzech przewozów kabotażowych w ciągu siedmiu dni. Należy jednak zaznaczyć, że pomiędzy kolejnymi kabotażami w tym samym kraju kierowca musi mieć co najmniej czterodniową przerwę, począwszy od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego.

 

Transport kombinowany

Transport kombinowany, który w przyszłości najprawdopodobniej upodobni się do kabotażu, podlegał będzie takim samym ograniczeniom, jak przewozy kabotażowe pod względem ilości transportów, dni jazdy i przerw. Wymóg ten wpłynie na zdolność przewozową i koszty transportu drogowego.

 

Obowiązek powrotu do bazy raz na 8 tygodni

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe są zobowiązani do powrotu do bazy eksploatacyjnej nie później niż w ciągu 8 tygodni od dnia jej opuszczenia. Wymóg ten wywołuje spore kontrowersje. Niektórzy eksperci twierdzą, że powyższy przepis jest niezgodny z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu, tj. stworzonej przez Komisję Europejską strategii rozwoju, która do 2050 roku ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie. Wiele wskazuje na to, że chcąc dostosować się do tych przepisów, kierowcy często będą zmuszani odbywać „puste” kursy.

Ponadto wejdzie w życie obowiązek rejestrowania przejść granicznych w tachografie cyfrowym.

 

Zmiany w przepisach podatkowych

Konsekwencją wdrożenia unijnego Pakietu Mobilności są również zmiany w opodatkowaniu wynagrodzeń kierowców w kilku krajach Europy Wschodniej. W efekcie koszty brutto przewoźników w Polsce, Rumunii i Bułgarii mogą wzrosnąć co najmniej o 36%.

Eksperci AsstrA-Associated Traffic AG podkreślają, że nieprzestrzeganie postanowień Pakietu Mobilności skutkować będzie nie tylko karami finansowymi, ale także utratą dobrej reputacji, co z kolei może doprowadzić do zawieszenia lub utraty licencji. Przedsiębiorstwa powinny zwrócić szczególną uwagę na rzetelne obliczanie wynagrodzeń zgodnie z najważniejszymi zmianami, które wprowadził Pakiet Mobilności.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C