Sześć tez Dachsera o łańcuchach dostaw w okresie przejściowym

C

09-02-2023

Digitalizacja, zmiany klimatyczne i nowy rozkład sił geopolitycznych tworzą wyzwania dla decydentów, gospodarki i społeczeństwa, a także na nowo definiują rolę logistyki. Dachser zdefiniował sześć tez, które nakreślają wpływ zachodzących transformacji na globalne łańcuchy dostaw.

Rok 2022 będzie symbolem zmieniających się czasów, które pozostawią głęboki ślad również w postrzeganiu samej logistyki. Długotrwałe formy relacji z klientami i dostawcami zaczynają się rozwijać w nowych kierunkach. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw są poddawane ponownej ocenie.

Takie przewartościowanie procesów rodzi pytanie o to, jakie czynniki będą definiować zmieniające się czasy, a także jak dostawcy usług logistycznych i ich klienci mogą kształtować tę transformację.

Dachser ujął to w sześciu tezach dotyczących konstruktywnego kształtowania transformacji, która wprowadzi logistykę w przyszłość.

 

Teza 1: Powstawanie bloków gospodarczych zmienia światowy handel

W tej sytuacji uzależnienie dostaw od poszczególnych krajów czy regionów jest coraz częściej postrzegane jako ryzykowne. Jednocześnie w Azji funkcjonuje gospodarka, która jest i pozostanie kluczowym miejscem produkcji oraz rynkiem zbytu dla firm produkcyjnych, a tym samym dla logistyki. Dotyczy to głównie Chin, ale także Indonezji, Malezji, Wietnamu i innych krajów regionu Indo-Pacyfiku.

Zmusza to decydentów do uznania jednej ze szczególnych cech logistyki. Inteligentne zarządzanie siecią dystrybucyjną, w połączeniu z wysokim stopniem przejrzystości i elastyczności w całym łańcuchu dostaw, może sprawić, że logistyka stanie się kluczowym czynnikiem zdrowej, globalnej konkurencji. To z kolei sprzyja samoistnemu rozwojowi logistyki we wszystkich regionach świata.

 

Teza 2: Podział pracy i globalizacja przetrwają

Staje się jasne, że obecne kryzysy zmieniają zasady globalizacji i podziału pracy. Jednym ze sposobów restrukturyzacji łańcuchów dostaw jest przejście na model „dual sourcing”, czyli model podwójnego zaopatrzenia. Oznacza to stworzenie szerszej bazy dostawców w wielu krajach i, co najważniejsze, regionach świata. Przedsiębiorstwa skupiają się także jeszcze bardziej na integracji pionowej, czyli same wytwarzają więcej wartości dodanej, zamiast ją kupować. A wiele firm w znacznym stopniu powiększa swoją powierzchnię magazynową.

– Przez długi czas łańcuchy dostaw były redukowane w celu maksymalizacji wydajności, a ich struktury były maksymalnie uproszczone. Teraz, gdy znów stają się bardziej złożone, trudniej nimi zarządzać. To wpisuje się w podstawowe kompetencje firmy Dachser. Wspólnie z naszymi klientami angażujemy się w projekty konsultingowe, mające na celu dokładną analizę globalnych łańcuchów dostaw pod kątem ich optymalizacji. Efektem tych działań są dopasowane rozwiązania oparte na kompleksowym zarządzaniu procesami logistycznymi i zaawansowanej digitalizacji dla optymalnego kontrolowania łańcucha dostaw – mówi Burkhard Eling, dyrektor generalny Dachsera.

 

Teza 3: Zmiany geopolityczne wymagają jasnych strategii dla odpornych sieci logistycznych

Nadrzędnym celem jest zawsze optymalizacja odporności łańcucha dostaw poprzez przyjęcie podejścia holistycznego. W ciągu ostatnich kilku lat ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw znacznie wzrosło. Zmusza to firmy do uwzględnienia w większym niż dotychczas stopniu czynników i wydarzeń geopolitycznych czy społecznych przy kalkulacji nakładów oraz kosztów.

W sytuacji kryzysowej zarówno decydenci, jak i firmy oraz partnerzy logistyczni powinni jak najszybciej reagować na zakłócenia. Politycy dyskutują obecnie o zjawisku „friendshoringu”, w ramach którego zachodnie kraje uprzemysłowione przesuwają większą część swoich łańcuchów dostaw do gospodarek przyjaznych politycznie, aby zapewnić sobie dostęp do ważnych surowców i innych produktów. Podejście to jest jednak niemożliwe do zrealizowania w krótkim czasie, a ponadto jest mało praktyczne. Zamiast tego Dachser opowiada się za kompleksowymi globalnymi koncepcjami logistycznymi, które powstały w ścisłej współpracy z klientami.

 

Teza 4: Odporność łańcucha dostaw ma wymiar zarówno strategiczny, jak i operacyjny

To, co naprawdę liczy się przy projektowaniu odpornych łańcuchów dostaw, to zgranie z innymi czynnikami strategicznymi, które uwzględniają również transformacje geopolityczne i zmiany społeczne. Niezawodne rozwiązania logistyczne są coraz częściej docenianą wartością. W przyszłości wybór odpowiednich krajów do zlokalizowania produkcji czy położenie dostawców będą odgrywały główną rolę w kształtowaniu odpornych łańcuchów dostaw. Firma Dachser jest w stanie tworzyć globalne rozwiązania transportowe, które oferują klientom odpowiednie korzyści sieciowe oraz specjalistyczną wiedzę niezbędną do wyeliminowania jak największej liczby wąskich gardeł.

 

Teza 5: Energia, przestrzeń logistyczna i personel stają się kluczowymi czynnikami lokalizacji

Na sposób, w jaki firmy wybierają lokalizacje na świecie, a tym samym kształtują łańcuchy dostaw, coraz większy wpływ ma niedobór zasobów. Co więcej, gwałtowne wzrosty cen paliw i energii są obecnie przyczyną problemów wielu przedsiębiorstw. Wysokie koszty oleju napędowego, AdBlue, prądu i gazu obciążają cały sektor logistyczny.

Kolejnym aspektem o coraz większym znaczeniu dla klientów firmy Dachsera są działania na rzecz klimatu. Pomijając krótkotrwałe zakłócenia, zmiany klimatyczne będą miały w nadchodzących dekadach duży wpływ na globalny handel. Wiele firm już teraz bierze pod uwagę zrównoważony rozwój przy wyborze podwykonawców i dostawców oraz podejmowaniu decyzji o zakupach. Są one również pod coraz większą presją, aby informować o swoim śladzie węglowym.

W dzisiejszych czasach rywalizacja o ograniczone zasoby ludzkie w krajach uprzemysłowionych toczy się we wszystkich branżach. W czasach zmian demograficznych nie da się jej wygrać wyłącznie poprzez rekrutację. Dlatego Dahcser inwestuje w szkolenia, atrakcyjne modele wynagradzania i pracy, udostępnianie pracownikom najnowocześniejszych technologii oraz zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego.

 

Teza 6: Wartości są strategicznym problemem w niepewnym świecie

Kierowanie się w biznesie wartościami coraz częściej pomaga firmom w wyborze lokalizacji siedziby, a ponadto znajduje odzwierciedlenie w odpowiedzialnym traktowaniu pracowników. Zorientowane na wartości, zrównoważone działania oraz przejmowanie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia już dziś stanowią integralną część polityki korporacyjnej firmy Dachsera.

W firmie Dachser wartości odgrywają kluczową rolę. Jesteśmy aktywni we wszystkich głównych obszarach gospodarczych, ale jako średniej wielkości firma rodzinna nie musimy być wszędzie. Zawsze, gdy rozważamy wejście na nowy rynek, bardzo dokładnie sprawdzamy, czy będzie to zgodne z naszymi podstawowymi wartościami korporacyjnymi i surowymi zasadami zgodności. Prawa człowieka, zdrowe i uczciwe warunki pracy oraz jasne zasady nie podlegają negocjacjom – podsumowuje Burkhard Eling.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C