Zysk brutto AsstrA wzrósł o 21%

C

20-04-2022

Międzynarodowa grupa firm logistycznych AsstrA-Associated Traffic AG poinformowała o wynikach w roku 2021.

Obroty AsstrA za 12 miesięcy 2021 r. wyniosły 460,4 mln euro, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu do 2020 r. Wzrost zysku brutto wyniósł 21% i przyniósł operatorowi logistycznemu 39,9 mln euro. Sieć oferowanych przez AsstrA-Associated Traffic AG tras obejmuje ponad 1000 docelowych kierunków. Łączna liczba przewozów grupy spółek w 2021 wzrosła o 8% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego i wyniosła 196 tys. Transport FTL (139,4 tys. zamówień), dostawy ekspresowe (11,5 tys. zamówień) oraz morskie przesyłki kontenerowe (9,6 tys. zamówień) przodują na czele pod względem liczby sprzedanych usług AsstrA. Wśród najczęściej transportowanych towarów należy wymienić produkty dry-food i non-food, produkty chemiczne, a także sprzęt AGD i RTV.

Najszybciej rozwijającymi się produktami grupy spółek AsstrA w 2021 roku pod względem obrotu w porównaniu do poprzednich 12 miesięcy były logistyka projektowa (+271%), usługi odpraw celnych (+228%) oraz przewozy ładunków bezpiecznych (+161%). W polskim oddziale w Warszawie – spedycja morska (+2532%), dostawy ładunków drobnicowych (+355%), towary płynne (+63%) i drobnicowe (+36%), w Małaszewiczach – ponadgabarytowe (+477%). W Rumunii – przewozy FTL (+30%) oraz dostawy ekspresowe (+17%).

Największy wzrost liczby realizowanych zamówień przez specjalistów z grupy firm na całym świecie wykazał magazyn AsstrA – 178% w porównaniu do 2020 roku. Zwiększył się również popyt na usługi logistyki projektowej i odpraw celnych odpowiednio o 160% i 60%. Włoskie biuro AsstrA w Bergamo odnotowało wzrost popytu na usługi logistyki projektowej – o 879%, transport ponadgabarytowy – o 51% i dostawy lotnicze – o 39%. Rumuńskie biuro w Bukareszcie zrealizowało o 12% więcej zleceń transportowych na przewozy FTL. Dostawy ekspresowe wykazały największy wzrost w węgierskim oddziale w Budapeszcie – o 366%. W przedstawicielstwach firmy w Magdeburgu i Wilnie liczba zamówień na usługi odpraw celnych wzrosła odpowiednio o 135% i 54%.

Pierwszy kwartał 2022 roku radykalnie zmienił dotychczasową rzeczywistość. Logistyka dostosowuje się do niepewnych warunków, a przepływy towarów są redystrybuowane na nowe rynki. AsstrA-Associated Traffic AG kontynuuje rozwój swojej sieci oddziałów na całym świecie. W 2021 roku firma otworzyła nowe biura, m.in. w Tampie w USA. W tym roku zaplanowano otwarcie przedstawicielstw w gruzińskim Tbilisi, bułgarskiej Sofii, hiszpańskiej Walencji i Madrycie.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C