Nowi prezydenci EPAL

C

08-07-2022

Walne zgromadzenie członków EPAL dnia 24 czerwca 2022 r. jednogłośnie wybrało Jarka Maciążka i Dirka Hoferera na nowych prezydentów EPAL. Po dwunastu latach sprawowania tej funkcji Robert Holliger nie zgłosił swojej ponownej kandydatury.

Walne zgromadzenie członków European Pallet Association e.V. (EPAL) podczas posiedzenia dnia 24 czerwca w Zurychu wybrało Dirka Hoferera i Jarka Maciążka na nowych prezydentów EPAL. Przez kolejne trzy lata będą oni wspólnie kierować stowarzyszeniem. Obaj wybrani prezydenci już w ubiegłych latach byli wiceprezydentami oraz przedstawicielami EPAL Niemcy i EPAL Polska w zarządzie EPAL i z dużym osobistym zaangażowaniem przyczyniali się do ciągłego wzrostu poolu europalet EPAL.

– Cieszę się, że wraz z moim kolegą z prezydium EPAL, Jarkiem Maciążkiem, podejmujemy odpowiedzialność za kontynuowanie dobrego rozwoju EPAL – mówi Dirk Hoferer. – Od ponad 10 lat zajmowaliśmy się w zarządzie i prezydium EPAL wszystkimi ważnymi projektami i jako prezydenci EPAL będziemy kontynuować naszą bardzo dobrą współpracę.

W osobie Jarka Maciążka i Dirka Hoferera na czele EPAL stanęło dwóch doświadczonych przedstawicieli branży paletowej. Jarek Maciążek był przez wiele lat członkiem zarządu polskiej firmy PalettenWerk, jednego z największych producentów palet w Europie. Dirk Hoferer jest prezesem i właścicielem niemieckiej firmy Treyer Paletten GmbH, jednego z pierwszych licencjobiorców EPAL.

– Siła EPAL opiera się na bezpośrednim zaangażowaniu przedsiębiorstw, będących licencjobiorcami EPAL w zakresie produkcji i naprawy palet EPAL oraz palet skrzyniowych gitterbox EPAL – podkreśla Jarek Maciążek. – W ten sposób zagwarantowane jest, że wszystkie decyzje EPAL dotyczące organizacji poolu europalet EPAL odpowiadają interesom naszych klientów z handlu i przemysłu, którzy polegają na niezawodności poolu europalet EPAL w logistyce towarów i transportu. Dla mnie i Dirka Hoferera jako prezydentów EPAL będzie to wyznacznikiem naszej pracy.

Dirk Hoferer i Jarek Maciążek obejmują urząd prezydenta po Robercie Holligerze, który stał na czele stowarzyszenia przez cztery kadencje od 2010 do 2022 r. W tym czasie liczba produkowanych rocznie nowych europalet EPAL wzrosła z ok. 65 mln do ponad 100 mln w roku 2021.

– Podczas prezydentury Roberta Holligera pool europalet EPAL stał się największym na świecie otwartym poolem wymiany palet – zaznaczają Dirk Hoferer i Jarek Maciążek. – Chcemy nadal podążać tą pełną sukcesów drogą i ugruntować pozycję EPAL jako nowoczesnej organizacji i centralnego elementu zrównoważonej logistyki towarów i transportu. W imieniu zarządu i wszystkich członków EPAL dziękujemy Robertowi Holligerowi za jego ogromne i wieloletnie zaangażowanie dla dobra EPAL.

Jarek Maciążek i Dirk Hoferer już w ubiegłych latach bardzo blisko współpracowali z Robertem Holligerem, a ich wybór na prezydentów gwarantuje kontynuację dotychczasowej pracy i organizacji poolu europalet EPAL. Walne zgromadzenie członków nadało Robertowi Holligerowi tytuł honorowego członka i prezydenta EPAL.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C