PROMOCJA

PROMOCJA

Redaktor naczelny i wydawca

Mirosław Ganiec

tel. 502 532 575
m.ganiec@tsl-biznes.pl

Prenumerata

tel. 22 213 88 28
prenumerata@tsl-biznes.pl

Reklama

reklama@tsl-biznes.pl

Krystyna Koch

tel. 515 444 589
k.koch@tsl-biznes.pl

Marcin Marczuk

tel. 513 432 305
m.marczuk@tsl-biznes.pl

.

 

 
 

KMG Media Sp. z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 17a
05-820 Piastów

tel. 515 750 900
tel. 22 213 88 28

redakcja@tsl-biznes.pl
www.tsl-biznes.pl

Dane rejestrowe firmy

KMG Media Sp. z o.o.
ul. J. Malczewskiego 17a
05-820 Piastów

NIP: 522 294 09 47
REGON: 142231181
KRS: 0000348328, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 30 000 zł

Najnowsze numery

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

Promocja

C