Redaktor naczelny i wydawca

Mirosław Ganiec

tel. 502 532 575
mirek@TSLmedia.pl

 
 

zastępca red. naczelnego

Elżbieta Haber

tel. 501 367 756
e.haber@TSLmedia.pl

Prenumerata

tel. 22 213 88 28
prenumerata@tsl-biznes.pl

Reklama

Agata Tomczak

tel. 793 720 872
agata@tslmedia.pl

Reklama

Krystian Mielniczuk

tel. 730 555 552
krystian@tslmedia.pl

Reklama

reklama@tsl-biznes.pl

TSL Media Group Sp. z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 17a
05-820 Piastów

tel. 515 750 900

redakcja@TSLmedia.pl
www.TSLbiznes.pl

Dane rejestrowe firmy

TSL Media Group Sp. z o.o.
ul. J. Malczewskiego 17a
05-820 Piastów

NIP: 534 266 90 68
REGON: 526439533
KRS: 0001059271, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 60 000 zł

Najnowsze numery

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

Promocja

C