GLS stawia na odnawialne źródła energii

C

29-07-2021

Firma kurierska rozpoczęła zamawianie energii z odnawialnych źródeł. Dotyczy to również największych obiektów operatora. Na potrzeby GLS wytwarzanych będzie około 500 czystych megawatogodzin miesięcznie.

Zakres zamówień obejmuje 85% całkowitego zużycia energii elektrycznej GLS Poland. Dotyczy blisko 20 oddziałów i filii operatora w całym kraju, w tym największych obiektów, jak sortownie pod Warszawą i w Strykowie pod Łodzią.

– Rozwiązanie wprowadziliśmy we wszystkich własnych lokalizacjach firmy oraz w tych obiektach wynajmowanych, które udało się objąć centralną umową na zakup prądu. Już niedługo powinniśmy otrzymać certyfikat potwierdzający pochodzenie energii z OZE za pierwszy kwartał – mówi Justyna Glaza, menadżer ds. ochrony środowiska GLS Poland.

Jak działa certyfikat? Odbiorcy korzystający z tego rozwiązania nie są podłączani bezpośrednio do instalacji OZE. Dostawca energii, wystawiający certyfikat, zobowiązuje się wytworzyć dokładnie tyle megawatogodzin z elektrowni fotowoltaicznych, farm wiatrowych, elektrowni wodnych, biomasy czy źródeł geotermalnych, ile zużył odbiorca. Nie jest to więc forma ryczałtu. W rozliczeniu bierze się pod uwagę rzeczywiste zużycie energii w każdej lokalizacji.

PROMOCJA

PROMOCJA

Zakres czystych źródeł energii reguluje Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z 2015 r. Z danych GUS wynika, że w 2019 r. wskaźnik udziału energii z OZE w Polsce, w końcowym zużyciu energii brutto, osiągnął 12,18%. W całej Unii Europejskiej w 2018 r. energia ze źródeł odnawialnych stanowiła już 18,9% zużycia (Eurostat). Dodajmy, że Europejski Zielony Ład wyznaczył cele, których osiągnięcie sprawi, że do 2050 r. Europa będzie kontynentem neutralnym dla klimatu, jako pierwsza na świecie.

 

Operator na zielonej drodze

GLS Poland już w najbliższych miesiącach planuje również montaż instalacji fotowoltaicznych na własnych obiektach, tam gdzie będzie to technicznie wykonalne i wytwarzanie dzięki temu własnej energii elektrycznej. Przypomnijmy, że firmy mogą być prosumentami na takich samych zasadach jak np. właściciele domów jednorodzinnych. Jest tylko jeden warunek: moc instalacji nie może przekraczać 50 kW.

– Konsekwentnie, już od 2008 roku, realizujemy inicjatywę Think Green. Dzisiaj jest to już dojrzały i kompleksowy program, stanowiący integralny element naszej strategii rozwoju. Korzystanie z certyfikatu OZE to kolejny element działań z tego obszaru – podkreśla Justyna Glaza.

Dodajmy, że GLS, jako pierwszy operator w Polsce, wprowadził do regularnej obsługi przesyłek rower kurierski. To rozwiązanie funkcjonuje od czerwca 2020 w ścisłym centrum Krakowa, gdzie obowiązują ograniczenia w ruchu kołowym. W całej Europie firma prowadzi obecnie kilkadziesiąt testów różnego rodzaju pojazdów zero- lub niskoemisyjnych. W wielu miastach europejskich sprawdza możliwości alternatywnych pojazdów – oprócz rowerów, w tym z elektrycznym wspomaganiem, również małych pojazdów, jak e-skutery.

Według danych Eurostatu, w 2018 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w Europie wyniósł 8,3%. Dla porównania: w Polsce było to 5,6%. W tej statystyce uwzględnia się szeroki wachlarz paliw – od energii elektrycznej, przez biopaliwa ciekłe, wodór, po biometan. To pokazuje, że nadal nie jest przesądzone, jaki rodzaj napędu zyska w przyszłości dominującą pozycję na europejskich drogach.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C