Wodór nadzieją dla transportu?

C

27-09-2022

Naukowcy z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Kempten na zlecenie Dachsera przeprowadzili badania nad wykorzystaniem wodoru jako nośnika energii. Wyniki testów wskazują, że choć jego pozyskiwanie jest trudne, to eksperci pokładają w nim duże nadzieje.

Dachser zlecił Uniwersytetowi Nauk Stosowanych w Kempten przeprowadzenie badania „Infrastruktura i logistyka H2” (H2 Infrastructure and Logistics). Celem było zbadanie dostępności wodoru, jak również znanych obecnie procesów produkcyjnych i możliwości tankowania w kontekście wykorzystania ciężarówek z ogniwami paliwowymi w okresie od 2025 do 2030 r. w sieci transportu drogowego DACHSER European Logistics.

W wyniku badania wyłoniono miejsca, w których eksploatacja ciężarówek z ogniwami paliwowymi jest możliwa do 2025 r. ze względu na dużą dostępność wodoru. Cztery oddziały Dachsera w Hamburgu, Magdeburgu, Kolonii i Herne są „szczególnie odpowiednie”. 42 inne są uważane za „odpowiednie” i tym samym mogą stać się miejscem wykorzystania pojazdów z tego rodzaju napędem.

Dużym wyzwaniem jest infrastruktura do tankowania wodoru. W Europie jest w sumie tylko 56 stacji paliw obsługujących ciężarówki wodorowe. Nie ma też żadnych konkretnych planów rozbudowy. Z tego powodu naukowcy z Centrum Badawczego Allgäu, kierowanego przez prof. Wernera Mehra, zbadali również, czy technicznie i ekonomicznie wykonalne byłoby produkowanie wodoru we własnym zakresie. W tym celu w placówce Dachser we Freiburgu przeprowadzono symulację produkcji wodoru metodą elektrolizy z nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznej. Okazało się, że chociaż produkcja własna jest technicznie możliwa, jest obecnie nieekonomiczna ze względu na wysokie koszty. Ponadto maksymalna możliwa produkcja wodoru wystarcza do przejechania przez ciężarówkę z nadwoziem wymiennym 80 000 km rocznie, a to zdecydowanie za mało.

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kempten pokazuje, że europejska infrastruktura do zaopatrzenia w ekologiczny wodór jest obecnie rozwijana. Wachlarz rozwiązań sięga od importu wodoru z innych kontynentów, poprzez centralne zakłady produkcyjne w Europie, aż po regionalne samozaopatrzenie. Daje to nadzieję i otwiera szerokie możliwości wykorzystania tego nowego źródła energii.

– Ponad 40 oddziałów Dachsera jest zlokalizowanych w zasięgu europejskiej sieci infrastruktury wodorowej, a to bardzo dobra pozycja wyjściowa do tankowania ciężarówek napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Wybierając placówki w Magdeburgu i Hamburgu, Dachser rozpoczyna tam erę wodoru. Pierwsze ciężarówki z takim napędem pojawią się w naszej sieci już w 2023 r. – podsumowuje Andre Kranke, dyrektor badań i rozwoju, zarządzający wydziałem ochrony klimatu Dachsera.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C