Cena, terminowość, monitoring – co ważniejsze?

C

12-05-2022

Jak wynika z najnowszego raportu project44 i Transport Intelligence, dla co czwartego załadowcy najważniejszym czynnikiem podczas wyboru przewoźnika jest obniżenie kosztów operacyjnych.

Ponad 20% firm wskazuje, że kluczowa przy doborze frachtu jest terminowość dostaw w przeszłości. Trzecim najistotniejszym kryterium wyboru okazała się widoczność w czasie rzeczywistym, czyli oprogramowanie typu Real-Time Visibility (RTV).

Aż dla 15% respondentów możliwość monitoringu załadunku może przesądzić o wyborze przewoźnika. Raport Zabezpieczanie łańcucha dostaw na przyszłość poprzez widoczność w czasie rzeczywistym pokazuje, że oprogramowanie do monitoringu jest uważane za czynnik ważniejszy niż obsługa klienta, bezpieczeństwo, zasięg geograficzny i zasady zrównoważonego rozwoju.*

Zmienny popyt, niepewna podaż, problemy z przepustowością i opóźnienia w transporcie, które wystąpiły podczas pandemii, spowodowały znaczne trudności w łańcuchach dostaw. Mimo to, jak wskazuje raport project44, tylko 20% załadowców deklaruje, że ma w pełni przejrzysty wgląd w sieć dostaw, we wszystkich obsługiwanych przez siebie regionach. Większość firm ma udostępnioną zaledwie częściową widoczność swoich ładunków. Tymczasem, pełen dostęp do monitoringu w czasie rzeczywistym niesie za sobą szereg korzyści.

– Widoczność w czasie rzeczywistym jest środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Jest też kluczowym elementem optymalizacji łańcucha dostaw w wielu wymiarach. Oprogramowanie typu „visibility” pomaga załadowcom ograniczyć koszty, poprawić wydajność operacji i uzyskać przepustowość na wyższych poziomach usług. Jednocześnie pozwala otrzymać oparte na danych analizy dotyczące łańcucha dostaw, które przyczyniają się do osiągnięcia lepszej wydajności czasowej i przewidywalności dostaw. W konsekwencji wspiera też jakość obsługi klienta i wspomaga obniżanie szkodliwych emisji w transporcie – podkreśla Piotr Michoński dyrektor regionu Europy Środkowej i Wschodniej w project44.

Wyniki badania wskazują też, że przewoźnicy, którzy nie są w stanie zapewnić załadowcom oprogramowania Real-Time Visibility (RTV) przez cały cykl obsługi przesyłki, mogą znaleźć się w przyszłości w trudnej sytuacji na tle konkurencji. Ponad połowa załadowców (57,4%) uważa monitoring za wstępny wymóg dla przewoźnika do zakwalifikowania się do przetargu. W przypadku blisko 41% załadowców widoczność w czasie rzeczywistym jest atrakcyjną opcją. Największą wagę do Real-Time Visibility (RTV) przywiązują przewoźnicy korzystający z transportu lotniczego, a w następnej kolejności oceanicznego i drogowego.

 

*W badaniu udział wzięło 234 załadowców, w tym sprzedawcy detaliczni i producenci.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C