2021: Europejski Rok Kolei szansą na rozwój?

C

16-10-2020

Europejski Komitet Regionów (KR) na październikowej sesji plenarnej przyjął opinię w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021, w której zaapelował o ogólnounijną strategię na rzecz promowania inwestycji w kolej oraz zmniejszania dysproporcji i luk w systemach kolejowych.

Europejski Komitet Regionów (KR) na październikowej sesji plenarnej przyjął opinię w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021, w której zaapelował o ogólnounijną strategię na rzecz promowania inwestycji w kolej oraz zmniejszania dysproporcji i luk w systemach kolejowych.

 

 

Sprawozdawca Jarosław Stawiarski (PL/EKR), marszałek województwa lubelskiego, przedstawi sugestie KR-u podczas warsztatów, które odbędą się 20 października w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020 i w których wezmą udział czołowi przedstawiciele europejskiego sektora kolejowego.

Kolej to jedna z najbardziej zrównoważonych, energooszczędnych i bezpiecznych form transportu. Jest sześć razy bardziej energooszczędna niż transport drogowy, emituje także dziewięć razy mniej CO2 niż towarowy transport drogowy i pasażerski transport lotniczy. Jednocześnie sektor kolejowy wnosi znaczący wkład w europejską gospodarkę i jednolity rynek UE. Zdaniem Jarosława Stawiarskiego, sprawozdawcy opinii w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021, kolej odegra główną rolę w przyszłym europejskim systemie mobilności.

– Kolej oznacza lepszą dostępność regionów i większą mobilność społeczeństwa, a także rozwój gospodarczy i redukcję emisji. Nowoczesny transport musi być nie tylko szybki, bezpieczny, wygodny i ekologiczny, ale także, jak pokazują wydarzenia związane z pandemią COVID-19, odporny na nowe kryzysy. I europejski system kolei pokazał, że spełnia wszystkie te warunki – powiedział Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Sprawozdawca podkreślił jednak różnice w rozwoju i jakości infrastruktury między krajami Europy Środkowej i Wschodniej a resztą UE. Przydziały środków w ramach nowego instrumentu „Łącząc Europę” i innych instrumentów UE będą zasadniczym elementem wspierania regionów w całej UE w ich wysiłkach, by osiągnąć cele Zielonego Ładu w zakresie czystego transportu i by wyrównać dysproporcje między regionami. W opinii wzywa się również do dalszych inwestycji w rozwój sieci regionalnych oraz w modernizację istniejących linii i taboru kolejowego. Ogromne znaczenie będzie miało przy tym wsparcie finansowe dla innowacji, cyfryzacji i infrastruktury intermodalnej.

Marszałek Stawiarski zaapelował ponadto do instytucji UE i władz krajowych o wyrównanie warunków konkurencji między różnymi rodzajami transportu. W tym celu należy jego zdaniem, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, uwzględnić w ostatecznym rozrachunku negatywne efekty zewnętrzne dla środowiska, jakie niosą inne środki transportu. Dlatego KR poparł europejską inicjatywę obywatelską Fairosene wzywającą do opodatkowania paliwa lotniczego i wprowadzenia zwolnień z VAT dla transgranicznych przejazdów kolejowych, tak jak ma to już miejsce w przypadku transgranicznych lotów.

– Europejski Komitet Regionów z nadzieją liczy, że zbliżający się Europejski Rok Kolei będzie szansą na wypromowanie transportu kolejowego jako przyjaznego dla środowiska, innowacyjnego i bezpiecznego środka transportu. Jestem przekonany, że jeśli w działania w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 aktywnie włączą się wszystkie zainteresowane strony, możemy znacząco poprawić system kolejowy Unii – powiedział sprawozdawca Jarosław Stawiarski.

Tymczasem już teraz, w oczekiwaniu na Europejski Rok Kolei, dnia 20 października w godz. 9.30–11.00 odbędą się warsztaty Inteligentna kolej dla ekologicznej odbudowy gospodarki UE. Impreza ta będzie okazją dla marszałka Stawiarskiego i przewodniczącej Komisji COTER Isabelle Boudineau (FR/PES) do przedstawienia postulatów KR-u czołowym przedstawicielom europejskiego sektora kolejowego. Wydarzenie można śledzić na żywo w telewizji internetowej Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020.

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C