Aberg zadba o klientów Grupy Wielton

C

07-12-2020

Grupa Wielton gromadzi obsługę posprzedażową pod jedną, wspólną marką Aberg. Decyzja ta pozwoli zwiększyć poziom satysfakcji użytkowników oraz zyskać dodatkowe źródło dochodu z części zamiennych oferowanych pod własną sygnaturą.

Mariusz Golec

Grupa Wielton gromadzi obsługę posprzedażową pod jedną, wspólną marką Aberg. Decyzja ta pozwoli zwiększyć poziom satysfakcji użytkowników oraz zyskać dodatkowe źródło dochodu z części zamiennych oferowanych pod własną sygnaturą.

 

 

 

Zgodnie z nowo przyjętą strategią konsolidacji usług posprzedażowych, obsługa klientów w Grupie Wielton jest oparta na trzech filarach. Po pierwsze, dzięki powołaniu parasolowej marki Aberg, wsparcie w ramach obsługi serwisowej i sprzedaży części zamiennych otrzymały wszystkie spółki Grupy Wielton: Fruehauf, Wielton, Lawrence David, Langendorf i Viberti. Drugi filar strategii to uruchomienie siedmiu, międzynarodowych centrów serwisowych odpowiedzialnych za obsługę poszczególnych regionów działalności Grupy Wielton. Każde z centrów będzie w pełni odpowiedzialne za pomoc serwisową, dostarczenie części zamiennych i doradztwo techniczne klientom posiadającym pojazd dowolnej marki grupy. W ramach trzeciego filaru strategii wdrożone zostaną niezbędne narzędzia informatyczne i utworzona zostanie globalna platforma internetowa, dostępna dla partnerów serwisowych, w celu sprawnego przepływu informacji o produkcie w zakresie gwarancji, historii napraw czy dostępności części zamiennych.

– Realizacja strategii obsługi posprzedażowej pod wspólną marką jest przełomową decyzją dla całej Grupy Wielton. Aberg łączy marki grupy i unifikuje proces obsługi posprzedażowej, stanowiąc naszą odpowiedź na obserwowane trendy rynkowe i potrzeby klientów w obszarze szeroko rozumianego serwisu. Synergia ta pozwoli nam budować przewagę rynkową i zwiększać satysfakcję klientów, a jednocześnie umożliwi pozyskanie dodatkowych korzyści biznesowych. Działania obejmujące swoją skalą całą Grupę, takie jak realizacja wspólnej strategii posprzedażowej, będą w najbliższych latach zdecydowanie istotnym kierunkiem naszego rozwoju – mówi Mariusz Golec, I wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Wielton.

Celem wprowadzenia nowej strategii obsługi posprzedażowej jest zapewnienie wysokiego poziomu, spójnego standardu oraz wysokiej jakości dla każdej marki i wszystkich rynków grupy w tym obszarze. Wprowadzenie marki Aberg zapewnia ujednolicenie poziomu wszystkich punktów obsługi serwisowej Grupy Wielton. W niedalekiej przyszłości pod marką Aberg dostępne będą także części zamienne i komponenty do produktów w obrębie grupy. Strategia obsługi posprzedażowej nastawiona jest na zwiększenie satysfakcji klientów poprzez ich kompleksową obsługę. Aberg zapewni klientom dostępną, konkurencyjną cenowo i profesjonalną obsługę posprzedażową w całej Grupie Wielton, opartą o lokalną działalność i globalną platformę internetową.

Oferta marki Aberg będzie obejmowała sygnowane nią części zamienne oraz obsługę serwisową, realizowaną przez sieć partnerskich warsztatów. Jej wprowadzenie zdecydowanie uprości procesy logistyczne związane z dystrybucją części zamiennych, a tym samym zwiększy ich dostępność i ograniczy koszty operacyjne. Grupa Wielton nie będzie budować nowych serwisów, a bazować na sprawdzonych, specjalistycznych punktach, które zapewnią klientom standard zgodny z najwyższą jakością obsługi. Sieć partnerska w początkowej fazie będzie funkcjonowała pod parasolową marką Aberg, równocześnie z lokalnymi markami Grupy, by docelowo działać w zakresie serwisu oraz sprzedaży komponentów pod logiem Aberg. Powołanie marki oraz oferowanie przez nią części zamiennych pod własnym logo umożliwi Grupie Wielton pozyskanie dodatkowego źródła dochodu. W ramach uruchomienia marki Aberg powstanie także 7 centrów serwisowych w Europie, które będą stanowić wsparcie dla wszystkich spółek Grupy. Każde z centrum będzie w pełni odpowiedzialne za pomoc serwisową, dostarczenie części zamiennych i doradztwo techniczne klientom, posiadającym pojazd dowolnej marki Grupy Wielton, na swoim obszarze. Wdrożenie nowej strategii posprzedażowej i marki Aberg rozpocznie się już na początku 2021 r., a zakończenie tego procesu planowane jest w 2025 r. W tym czasie zostaną także zaimplementowane niezbędne narzędzia informatyczne i utworzona zostanie platforma internetowa.

 

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C