Akademia Młodego Logistyka Seifert Polska

C

09-08-2017

Z myślą o uczniach i studentach, a także absolwentach uczelni wyższych, którzy wchodzą na rynek pracy i ukierunkowani są na branżę TSL, firma Seifert Polska realizuje projekt Akademia Młodego Logistyka. W ramach niego organizowane są m. in. praktyki i staże. Ponadto, firma bierze udział w ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości oraz jest partnerem konkursu Ikar Jakości na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny zarządzania. Celem projektu jest umożliwienie młodym osobom zapoznania się z charakterem pracy w branży TSL, poznania specyfiki poszczególnych działów (logistyka, spedycja, magazynowanie) oraz zdobycie praktycznego doświadczenia. Obecnie Akademia Młodego Logistyka opiera się na trzech filarach.

Z myślą o uczniach i studentach, a także absolwentach uczelni wyższych, którzy wchodzą na rynek pracy i ukierunkowani są na branżę TSL, firma Seifert Polska realizuje projekt Akademia Młodego Logistyka. W ramach niego organizowane są m. in. praktyki i staże. Ponadto, firma bierze udział w ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości oraz jest partnerem konkursu Ikar Jakości na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny zarządzania. Celem projektu jest umożliwienie młodym osobom zapoznania się z charakterem pracy w branży TSL, poznania specyfiki poszczególnych działów (logistyka, spedycja, magazynowanie) oraz zdobycie praktycznego doświadczenia. Obecnie Akademia Młodego Logistyka opiera się na trzech filarach.

Praktyki i staże

Realizowany w Seifert Polska program praktyk i staży skierowany jest do studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku logistyka, transport i spedycja. Młodzi ludzie mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy na różnych stanowiskach, w wielu oddziałach firmy na terenie całego kraju. Seifert Polska jest partnerem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Na postawie umowy o współpracy studenci dualnych studiów niestacjonarnych na kierunku logistyka, obok zajęć teoretycznych na uczelni, odbywają także praktykę w wybranym oddziale Seifert Polska.

Dzień Przedsiębiorczości

To ogólnopolski projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą zweryfikować swoje plany zawodowe i poznać specyfikę pracy w różnych firmach. Inicjatywa ma na celu ułatwienie młodym osobom dokonania trafnej decyzji i wejścia na rynek pracy. Organizatorem programu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W projekcie uczestniczy szereg przedsiębiorstw, m. in.  Leroy Merlin, Amica, Decathlon, Carrefour, czy PKO BP. Seifert Polska po raz pierwszy wziął udział w tegorocznej edycji projektu, zapraszając grupę uczniów do siedziby firmy w Mysłowicach.

Ikar Jakości

Firma jest również partnerem drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania – Ikar Jakości im. prof. Romualda Kolmana. To inicjatywa, która wyróżnia i docenia wkład młodych osób w  tworzenie wartościowych rozwiązań dla przedsiębiorców. Organizatorem konkursu jest Fundacja Qualitas. Ikar Jakości ma promować projakościowe podejście do zarządzania i pomysły, które znajdują praktyczne zastosowanie w działalności firm o różnych profilach. W konkursie mogą wziąć studenci i absolwenci studiów I i II stopnia, zarówno na publicznych, jak i na prywatnych uczelniach.  Patronat honorowy nad inicjatywą objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C