Aktywność międzynarodowa PKP Cargo S.A.

C

11-09-2010

  {modal href="/images/stories/pkp_cargo2_big.jpg"} {/modal} PKP CARGO S.A. zajmuje miejsce drugiego przewoźnika towarowego w Europie, przy zastosowaniu kryterium wielkości pracy przewozowej, za niemieckim DB, a przed francuskim SNCF, co potwierdzają dane na koniec 2009 roku. Jednak w związku z liberalizacją rynków kolejowych rynek przewozów w Europie ewoluuje i staje się w coraz większym stopniu jednolitym rynkiem przewozowym. payday loan payday advance loans payday loan lenders   Na rynkach poszczególnych krajów operują podmioty prywatne, jak również koleje narodowe z innych krajów. Możliwe jest to zarówno poprzez akwizycje podmiotów już funkcjonujących na danym rynku, jak również poprzez uzyskiwanie stosownych licencji i świadectw bezpieczeństwa dla danego kraju. Nie można już rozdzielać jednoznacznie i definitywnie rynków poszczególnych krajów, co widać wyraźnie na przykładzie holdingu DB Schenker, który w swojej ofercie mówi o europejskiej sieci DB Schenker Rail. Oferowana przez koleje niemieckie usługa Power Railer to system logistyczny, który umożliwia transport kolejowy towarów z dowolnego miejsca w Europie do i z krajów Europy Południowo-Wschodniej.   Według opracowania McKinsey & Company, łączny udział PKP CARGO w rynku Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej można szacować na ok. 8 proc. (dane za 2008 rok), co oznacza, że nie można w żaden sposób traktować PKP CARGO jako podmiotu posiadającego pozycję dominującą na europejskim rynku. Plany PKP CARGO dotyczące rozwoju europejskiej sieci przewozów towarowych obejmują kraje sąsiedzkie, takie jak Niemcy, Czechy i Słowacja, ale również pod marką rynkową PKP CARGO LOGISTICS, jako operator logistyczny, Spółka chce objąć usługami logistycznymi kolejne obszary związane z transportem towarów pomiędzy portami morskimi nad Adriatykiem, portami morskim nad Bałtykiem oraz portami basenu Morza Czarnego.   Kraje objęte obszarem zainteresowania i planowanej działalności przewozowej i logistycznej pod marką rynkową PKP CARGO LOGISTICS to: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Chorwacja, Węgry, Rumunia. PKP CARGO S.A. dotychczas nawiązało współpracę z 32 zagranicznymi Kolejowymi Przedsiębiorstwami Przewozowymi (KPP). Współpraca ta dotyczy przede wszystkim realizacji wspólnych, transgranicznych przewozów towarowych. Poza 7 narodowymi KPP z państw sąsiadujących z Polską, Spółka realizowała przewozy z 25 prywatnymi KPP, z czego 13 pochodzi z Niemiec, 8 z Czech, a 4 ze Słowacji. W przypadku przewozów transgranicznych z Rosją, Litwą, Białorusią oraz Ukrainą współpraca PKP CARGO odbywa się jak dotychczas wyłącznie z narodowymi przewoźnikami tych państw.   Dla porównania jeszcze pięć lat temu PKP CARGO współpracowało tylko z siedmioma zagranicznymi przewoźnikami narodowymi. Współpraca z prywatnymi przewoźnikami jest przede wszystkim podyktowana oczekiwaniami i życzeniami naszych nadawców oraz odbiorców, którzy niejednokrotnie na odcinkach zagranicznych sami mają bezpośrednie umowy z prywatnymi przewoźnikami, bądź wybierają prywatne zagraniczne KPP ze względu na atrakcyjne warunki handlowe. Możliwość wyboru przez naszego bezpośredniego Klienta zagranicznego KPP, nie pozostaje bez wpływu na konkurencyjność usług oferowanych przez PKP CARGO. Dzięki uzyskaniu w tym roku certyfikatu bezpieczeństwa w Republice Czeskiej, otworzyła się możliwość realizowania przewozów własną trakcją na odcinku czeskim. Rozpoczęcie samodzielnych przewozów przez teren Czech stanowi realizację strategii Spółki, mającej na celu rozwój przewozów transgranicznych.   Od marca br. realizowany jest kontrakt na przewóz koksu dla Arcelor Mittal Galati do Rumunii lokomotywą PKP CARGO na odcinku Chałupki - Cadca. Z kolei od 25 sierpnia br. kontrakt na przewozy samochodów koncernu FIAT obsługiwany jest przez PKP CARGO na odcinku Zebrzydowice - Breclav (przejście graniczne czesko-austriackie). Do końca 2010 roku w ramach tych przewozów przewiduje się przewiezienie łącznie kilkuset tysięcy ton ładunków i uzyskanie kilkudziesięciu milionów euro przychodów.    Dzięki lokomotywie TRAXX w 2010 roku na odcinku niemieckim w ramach realizowania usługi trakcyjnej PKP CARGO przewiozło 112,1 tys. ton ładunków, w tym 66,5 tys. ton kontenerów i 45,6 tys. ton samochodów. Praca przewozowa na odcinku niemieckim wyniosła 29,4 mln tkm, w tym kontenery - 18 mln tkm i samochody - 11,4 mln tkm.   Powyższe dane ujmują jedynie przewozy wykonane z prywatnymi operatorami z zastosowaniem lokomotyw PKP CARGO. Nie ujęto danych z wykorzystania trzech lokomotyw TRAXX z DB Schenker na odcinku przygranicznym Seddin - Poznań - Seddin.    

 

{modal href=”/images/stories/pkp_cargo2_big.jpg”}

PROMOCJA

PROMOCJA

{/modal}

PKP CARGO S.A. zajmuje miejsce drugiego przewoźnika towarowego w Europie, przy zastosowaniu kryterium wielkości pracy przewozowej, za niemieckim DB, a przed francuskim SNCF, co potwierdzają dane na koniec 2009 roku. Jednak w związku z liberalizacją rynków kolejowych rynek przewozów w Europie ewoluuje i staje się w coraz większym stopniu jednolitym rynkiem przewozowym.

payday loan payday advance loans payday loan lenders

 

Na rynkach poszczególnych krajów operują podmioty prywatne, jak również koleje narodowe z innych krajów. Możliwe jest to zarówno poprzez akwizycje podmiotów już funkcjonujących na danym rynku, jak również poprzez uzyskiwanie stosownych licencji i świadectw bezpieczeństwa dla danego kraju. Nie można już rozdzielać jednoznacznie i definitywnie rynków poszczególnych krajów, co widać wyraźnie na przykładzie holdingu DB Schenker, który w swojej ofercie mówi o europejskiej sieci DB Schenker Rail. Oferowana przez koleje niemieckie usługa Power Railer to system logistyczny, który umożliwia transport kolejowy towarów z dowolnego miejsca w Europie do i z krajów Europy Południowo-Wschodniej.

 

Według opracowania McKinsey & Company, łączny udział PKP CARGO w rynku Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej można szacować na ok. 8 proc. (dane za 2008 rok), co oznacza, że nie można w żaden sposób traktować PKP CARGO jako podmiotu posiadającego pozycję dominującą na europejskim rynku.


Plany PKP CARGO dotyczące rozwoju europejskiej sieci przewozów towarowych obejmują kraje sąsiedzkie, takie jak Niemcy, Czechy i Słowacja, ale również pod marką rynkową PKP CARGO LOGISTICS, jako operator logistyczny, Spółka chce objąć usługami logistycznymi kolejne obszary związane z transportem towarów pomiędzy portami morskimi nad Adriatykiem, portami morskim nad Bałtykiem oraz portami basenu Morza Czarnego.

 

Kraje objęte obszarem zainteresowania i planowanej działalności przewozowej i logistycznej pod marką rynkową PKP CARGO LOGISTICS to: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Chorwacja, Węgry, Rumunia.


PKP CARGO S.A. dotychczas nawiązało współpracę z 32 zagranicznymi Kolejowymi Przedsiębiorstwami Przewozowymi (KPP). Współpraca ta dotyczy przede wszystkim realizacji wspólnych, transgranicznych przewozów towarowych. Poza 7 narodowymi KPP z państw sąsiadujących z Polską, Spółka realizowała przewozy z 25 prywatnymi KPP, z czego 13 pochodzi z Niemiec, 8 z Czech, a 4 ze Słowacji. W przypadku przewozów transgranicznych z Rosją, Litwą, Białorusią oraz Ukrainą współpraca PKP CARGO odbywa się jak dotychczas wyłącznie z narodowymi przewoźnikami tych państw.

 

Dla porównania jeszcze pięć lat temu PKP CARGO współpracowało tylko z siedmioma zagranicznymi przewoźnikami narodowymi. Współpraca z prywatnymi przewoźnikami jest przede wszystkim podyktowana oczekiwaniami i życzeniami naszych nadawców oraz odbiorców, którzy niejednokrotnie na odcinkach zagranicznych sami mają bezpośrednie umowy z prywatnymi przewoźnikami, bądź wybierają prywatne zagraniczne KPP ze względu na atrakcyjne warunki handlowe. Możliwość wyboru przez naszego bezpośredniego Klienta zagranicznego KPP, nie pozostaje bez wpływu na konkurencyjność usług oferowanych przez PKP CARGO.


Dzięki uzyskaniu w tym roku certyfikatu bezpieczeństwa w Republice Czeskiej, otworzyła się możliwość realizowania przewozów własną trakcją na odcinku czeskim. Rozpoczęcie samodzielnych przewozów przez teren Czech stanowi realizację strategii Spółki, mającej na celu rozwój przewozów transgranicznych.

 

Od marca br. realizowany jest kontrakt na przewóz koksu dla Arcelor Mittal Galati do Rumunii lokomotywą PKP CARGO na odcinku Chałupki – Cadca. Z kolei od 25 sierpnia br. kontrakt na przewozy samochodów koncernu FIAT obsługiwany jest przez PKP CARGO na odcinku Zebrzydowice – Breclav (przejście graniczne czesko-austriackie). Do końca 2010 roku w ramach tych przewozów przewiduje się przewiezienie łącznie kilkuset tysięcy ton ładunków i uzyskanie kilkudziesięciu milionów euro przychodów. 

 

Dzięki lokomotywie TRAXX w 2010 roku na odcinku niemieckim w ramach realizowania usługi trakcyjnej PKP CARGO przewiozło 112,1 tys. ton ładunków, w tym 66,5 tys. ton kontenerów i 45,6 tys. ton samochodów. Praca przewozowa na odcinku niemieckim wyniosła 29,4 mln tkm, w tym kontenery – 18 mln tkm i samochody – 11,4 mln tkm.

 

Powyższe dane ujmują jedynie przewozy wykonane z prywatnymi operatorami z zastosowaniem lokomotyw PKP CARGO. Nie ujęto danych z wykorzystania trzech lokomotyw TRAXX z DB Schenker na odcinku przygranicznym Seddin – Poznań – Seddin.

 


 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C