AsstrA otwiera biuro w Hamburgu

C

16-03-2020


Miasto ma strategiczne położenie geograficzne w świecie transportu intermodalnego. Port w Hamburgu jest jednym z 20 największych portów na świecie i obsługuje 8,7 miliona kontenerów rocznie. Grupa kapitałowa ma ambitne plany: obecność w Hamburgu pomoże rozszerzyć zakres oferowanych usług i zaspokoi szybko rosnący popyt na transport intermodalny.

Według Światowej Rady Przewoźników znaczna część światowego wolumenu ładunków dostarczana jest w kontenerach lub, zgodnie z terminologią logistyczną, w TEU (twenty-foot equivalent unit). 90% światowej wymiany handlowej odbywa się drogą morską. Po przybyciu do portu ładunek jest następnie dostarczany do miejsca docelowego, które rzadko znajduje się w samym porcie. W takich przypadkach transport odbywa się od drzwi nadawcy do drzwi odbiorcy.

Współcześnie obserwujemy wyraźny trend: schematy intermodalne stają się bardziej popularne niż tradycyjne” -zauważa Walker Botter, kierownik oddziału AsstrA-Associated Traffic AG w Hamburgu. Kombinacja transportu kolejowego, morskiego i drogowego jest wykorzystywana w logistyce w celu optymalizacji kosztów. Dlatego też korzyści płynące z dostaw intermodalnych są oczywiste. Ponadto zmniejsza się emisja toksycznych substancji do atmosfery.

W branży logistycznej intermodalność odnosi się do transportu od punktu wyjścia do miejsca docelowego kilkoma występującymi po sobie środkami transportu. Takiej dostawie towarzyszy jeden zestaw dokumentacji, a transport odbywa się w jednej jednostce ładunkowej TEU, bez konieczności ponownego przeładowywania towaru.

Logistyka intermodalna sprzyja więc optymalizacji i organizacji racjonalnego transportu. Takie podejście gwarantuje przepływ ładunków i zmniejsza koszty ogólne – podsumowuje kierownik oddziału AsstrA-Associated Traffic AG w Hamburgu.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C