AsstrA na targach Transport Logistic

C

05-06-2017

Międzynarodowy dostawca rozwiązań transportowo-logistycznych AsstrA-Associated Traffic AG wzbudził zainteresowanie na targach Transport Logistic, które odbyły się w dniach 9-12 maja bieżącego roku w Monachium.

Międzynarodowy dostawca rozwiązań transportowo-logistycznych AsstrA-Associated Traffic AG wzbudził zainteresowanie na targach Transport Logistic, które odbyły się w dniach 9-12 maja bieżącego roku w Monachium.

Doszło również do podpisania ważnego porozumienia o współpracy i wymianie informacji z United Transport and Logistics Company (JSC UTLC), konsorcjum zrzeszającym państwowe spółki kolejowe z Rosji, Kazachstanu oraz Białorusi.

Organizowane co dwa lata od 1978 r. kolejne edycje targów Transport Logistic przyciągają uwagę przedstawicieli sektora IT, logistycznego, mobilności oraz SCM. W tym roku hale targowe odwiedziło rekordowe 60 726 gości z 123 państw.

Możliwości, jakie oferuje nowy Jedwabny Szlak

W tym roku AsstrA przedstawiła nowatorski program dzielenia się wiedzą z nowymi i dotychczasowymi klientami na panelu dyskusyjnym z udziałem założyciela firmy Franka Mullera i jej Dyrektora Operacyjnego Christopha Szakowskiego pt: “Możliwości i wyzwania Polski jako węzła logistycznego w centrum Europy.” W ramach powyższej dyskusji zespół AsstrA wyjaśnił, na czym polega rola dostawcy usług logistycznych w Polsce, na osi Wschód-Zachód oraz wzdłuż nowego Jedwabnego Szlaku.

„Moim zdaniem targi Transport Logistic to jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze wydarzenie z udziałem spedytorów, firm transportowych oraz dostawców 3 PL / 4 PL z całego świata. Podczas dyskusji z innymi uczestnikami nakreśliłem kierunek, w którym nasza firma planuje podążać z uwzględnieniem naszej obecności, doświadczenia i udziału w głównych rynkach nowego Jedwabnego Szlaku. Reakcje, z jakimi się spotkałem, potwierdziły, iż na nasze usługi jest duży popyt. I choć czeka nas wiele wyzwań, wspaniale jest wiedzieć, iż wkroczyliśmy na właściwą drogę i że powinniśmy dalej nią podążać nie szczędząc dalszych wysiłków,”   wyjaśnił dyrektor operacyjny AsstrA Christoph Szakowski.

Według Pana Szakowskiego główne zagadnienia poruszane na tegorocznych targach obejmowały usprawnienie łańcuchów dostaw operacyjnych oraz konieczność sprostania rozmaitym oczekiwaniom klientów z tak różnych krajów jak Chiny, Rosja, Polska i Niemcy. Kolejnym gorącym tematem na konferencji okazała się rewolucja cyfrowa zmieniająca oblicze globalnej logistyki na każdym jej szczeblu.

„Nasze motto brzmi ‘Uszczęśliwiajmy naszych klientów”, w związku z czym nieustannie optymalizujemy nasze usługi, strukturę organizacyjną oraz procesy. Dostawca usług logistycznych, który pragnie wyjść naprzeciw potrzebom rynkowym, w pierwszej kolejności winien jest je zidentyfikować. Należy dokładnie przyjrzeć się życzeniom klientów, którzy chcą mieć świadomość, iż w pełni panujemy nad logistyką ich zleceń na osi Wschód-Zachód. Nasz sukces zawdzięczamy szybkiemu procesowi decyzyjnemu, wielojęzycznemu zespołowi oraz obecności w terenie w 16 krajach europejskich, na terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw oraz w Azji. Targi zapewniły nam możliwość pokazania światu jak dobrze znamy te rynki i jak nowoczesnego podejścia wymaga od nas osiągnięcie sukcesu we współczesnym świecie”   mówi Pan Szakowski.

Porozumienie o współpracy i wymianie informacji z UTLC

Podczas tegorocznej edycji targów Transport Logistic AsstrA dokonała optymalizacji swojej polityki operacyjnej, podpisując z JSC UTLC porozumienie o współpracy i wymianie informacji w zakresie realizacji wspólnego projektu transportu kontenerów na trasie Chiny – Europa – Chiny drogą kolejową na terytoriach Kazachstanu, Rosji, Białorusi i krajów członkowskich UE.

„AsstrA uczestniczy w tworzeniu nowego Jedwabnego Szlaku od 2008 r., choć na początku dokonywaliśmy jedynie sporadycznych przewozów. Począwszy od 2015 r. zarządzamy jednak stałym przepływem ładunków kolejowych do Wschodniej Azji. Słabym punktem tego przedsięwzięcia był dotychczas niewątpliwie brak współpracy i integracji pomiędzy sieciami kolejowymi różnych krajów. Odpowiedzią na ten problem okazało się porozumienie UTLC, które ustanawia współpracę pomiędzy systemami kolejowymi Rosji, Białorusi i Kazachstanu w zakresie dostawy towarów z Chin i pozostałych krajów azjatyckich do Europy oraz z Europy do Azji. Dostrzegamy obecnie wzajemną synergię pomiędzy naszymi firmami”  wyjaśnia Dmitry Lagun, Prezes Zarządu AsstrA-Associated Traffic AG.

Strony postanowiły budować wzajemne relacje w oparciu o międzynarodowe partnerstwo w dziedzinie transportu kolejowego, które zostało uruchomione w celu rozwinięcia spedycji pomiędzy Europą a Chinami. UTLC odpowiadać będzie za uruchomienie i obsługę usług związanych z transportem typu Terminal-to-Terminal koleją o szerokości torów 1520 mm, podczas gdy na AsstrA spoczywać będzie odpowiedzialność za pozyskanie klientów korzystających z podstawowych usług oferowanych przez UTLC: U WEST i U EAST.

Pan Lagun, który podpisał porozumienie w imieniu AsstrA wyjaśnia, jakim sukcesem okazała się tegoroczna edycja targów Transport Logistic:

„Wziąwszy udział w licznych spotkaniach ze zorientowanymi na Azję partnerami biznesowymi oraz podpisawszy z JSC UTLC porozumienie o współpracy, z niecierpliwością i wielką nadzieją oczekuję nowego etapu w historii obecności AsstrA w Azji. Mogę obiecać, iż na kolejnych targach Transport Logistic w Monachium, które odbędą się w 2019 r., AsstrA zaprezentuje jeszcze ambitniejsze plany i pomysły.”

AsstrA ma nadzieję, iż w przeciągu roku do Chin kursować będzie tygodniowo 30 pociągów. Pan Lagun liczy, iż jeden z nich służyć będzie wyłącznie obsłudze zleceń złożonych przez klientów AsstrA. W ciągu 5 lat spodziewamy się z kolei ok. 100 pociągów tygodniowo, z których każdy przewozić będzie 200 przesyłek pełnokontenerowych (TEU).

„W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony klientów bierzemy czynny udział w tworzeniu “południowego korytarza” na trasie Chiny – Azja Południowa – Turcja. Ponadto badamy możliwości otworzenia szlaków morskich na trasie Chiny – Skandynawia i Europa – obie Ameryki. Z naszego doświadczenia wynika, iż im ambitniejsze mamy plany, tym szybciej się rozwijamy” – podsumowuje Pan Lagun.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C