Automatyzacja i analiza danych przyszłością transportu

C

25-04-2019

Optymalizacja procesów, redukcja obciążeń administracyjnych czy zwiększenie przepływu pracy to główne powody inwestycji w rozwiązania zaawansowane technologicznie. W osiągnięciu tych celów ma pomóc postępująca automatyzacja i cyfryzacja, a także wykorzystanie w branży transportowej Big Data.

Optymalizacja procesów, redukcja obciążeń administracyjnych czy zwiększenie przepływu pracy to główne powody inwestycji w rozwiązania zaawansowane technologicznie. W osiągnięciu tych celów ma pomóc postępująca automatyzacja i cyfryzacja, a także wykorzystanie w branży transportowej Big Data.

Inteligentne systemy transportowe, oprogramowanie oparte na rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy czy analityka dużych zbiorów danych – wszystkie te obszary w przeciągu kilku najbliższych lat mają dynamicznie się rozwijać i przekładać na korzyści biznesowe dla firm transportowych.

Zgodnie z raportem “B2B Global IoT Analysis”, przygotowanym przez Boston Consulting Group, do 2020 roku wydatki B2B na technologie, aplikacje i rozwiązania, bazujące na Internecie Rzeczy sięgną 250 mld euro. Jednocześnie wiodącą rolę w tych wydatkach ma odgrywać transport i logistyka. Nakład na rozwiązania IoT tylko w tej branży za dwa lata ma osiągnąć 40 mld euro. Przekłada się to też na p olski rynek – zgodnie z danymi PwC szacunkowa wielkość mobilnego rynku Internetu Rzeczy w Polsce to ponad 800 milionów złotych, przy 40% rocznym tempie wzrostu.

Korzyści dla przewoźników

Cyfryzacja i postępująca automatyzacja mają pomóc przewoźnikom m.in. w obniżeniu kosztów, ułatwić zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką, zwiększyć świadomość klientów czy pomóc w walce z niedoborem pracowników.

Klienci są coraz bardziej świadomi zmian, ale też możliwości, które pozwalają im zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki temu są w stanie inwestować w rozwój floty transportowej, zwiększać pracę przewozową, a jednocześnie optymalizować wydatki, pomnażać przychody finansowe ze sprzedaży usług oraz poprawiać wyniki finansowe swoich przedsiębiorstw. Takie podejście wynika z bardziej świadomego podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą firmami transportowymi oraz stale rosnącą konkurencję – tłumaczy Paweł Wloczek, Dyrektor Zarządzający WebEye Polska.

Unia Europejska stawia na dane

Wartość Big Data dla transportu i logistyki dostrzega też Unia Europejska, która chce wykorzystać analizę dużych zbiorów danych do wzmocnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności europejskiego transportu. W tym celu uruchomiono projekt LeMO prowadzony w latach 2017-2020, który ma za zadanie zwiększyć wykorzystanie dużych zbiorów danych w europejskim sektorze transportu. Ich potencjał ma pomóc m.in. w poprawie jakości obsługi klientów, wzroście przychodów i wydajności transportu oraz zwiększeniu dostępności transportu i infrastruktury.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C