Bez szans na ożywienie w 2021?

C

09-02-2021

Menedżerowie branży logistycznej nie przewidują ożywienia w światowej gospodarce przynajmniej do 2022 roku po spadkach wywołanych pandemią COVID-19, pomimo spodziewanego odbicia w Azji, Ameryce Północnej i Europie.

Menedżerowie branży logistycznej nie przewidują ożywienia w światowej gospodarce przynajmniej do 2022 roku po spadkach wywołanych pandemią COVID-19, pomimo spodziewanego odbicia w Azji, Ameryce Północnej i Europie.

 

Spośród 1200 ekspertów i menedżerów branży logistycznej objętych ankietą w ramach przygotowania Indeksu Logistycznego Agility dla Rynków Wschodzących na rok 2021, 51,5% nie przewiduje pełnego ożywienia wcześniej, niż w latach 2022-2024. Ich zdaniem regionami, w których odbicie nastąpi najpóźniej, będą Ameryka Łacińska i Afryka Subsaharyjska.

 

Diagnoza

Ankieta jest częścią Indeksu Logistycznego Agility dla Rynków Wschodzących na rok 2021, 12. dorocznego przeglądu nastrojów panujących w branży, połączonego z rankingiem 50 czołowych rynków wschodzących na świecie. Indeks jest wskaźnikiem konkurencyjności poszczególnych krajów, w oparciu o ich krajowe i międzynarodowe znacznie logistyczne, a także o ogólne fundamenty biznesowe rynku, czynniki decydujące o ich atrakcyjności z punktu widzenia operatorów logistycznych, spedytorów, armatorów, przewoźników lotniczych i dystrybutorów.

W 2021 swoje miejsce na czele rankingu utrzymały Chiny. Wietnam wskoczył na miejsce 8., awansując o 3 pozycje, a regiony Azji-Pacyfiku i Zatoki Perskiej zdominowały czołową 10. Nigeria awansowała o 5 miejsc, na pozycję 30., stając się najwyżej notowanym krajem Afryki Subsaharyjskiej w 12-letniej historii Indeksu. Kraje Zatoki Perskiej pokonały większość konkurentów obszarze klimatu biznesowego, a osiem krajów Ameryki Łacińskiej poprawiło swoje pozycje w obszarze fundamentów biznesowych. W zakresie logistyki krajowej największy awans zanotowały Malezja i Nigeria, z kolei Turcja, Brazylia, Maroko, Ukraina, Kenia i Mjanma poprawiły swoje pozycje w obszarze konkurencyjności logistyki międzynarodowej.

Uczestnicy ankiety podkreślili znaczenie trwającej pandemii, jako najważniejszego czynnika decydującego o tym, kiedy światowa gospodarka powróci do poziomu z roku 2019, uznając kwestie stosunków amerykańsko-chińskich, Brexitu i protekcjonizmu, za czynniki drugorzędne.

 

Środki zaradcze

W jaki sposób menedżerowie z branży próbują zabezpieczać swoje łańcuchy dostaw? Największa część z nich (40,3%) stawia na szybsze wdrażanie nowych technologii i zwiększanie możliwości działania swoich przedsiębiorstw w internecie. Druga w kolejności, o połowę mniejsza grupa (20,9%) wybiera dywersyfikację rynków produkcji lub przenoszenie produkcji jak najbliżej rynków zbytu.

Menedżerowie w branży logistyki odczuli poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw w 2020 roku. Znaczący procent z nich wskazuje na problemy związane z zatorami w portach, zmniejszeniem możliwości transportowych, ograniczeniem dostaw surowców i części zamiennych, utrudnieniami w dystrybucji i dostawach, spadkiem poziomu operacji międzynarodowych i dostępności składowania.

Mówiąc o swoich działaniach, menedżerowie firm logistycznych podkreślili, iż najtrudniejszą kwestią było prognozowanie i planowanie zarówno podaży, jak i popytu. Innymi ważnymi obszarami, najbardziej dotkniętymi w wyniku pandemii, było zarządzanie zamówieniami i przepływami pieniężnymi.

Pomimo dużej ostrożności, menedżerowie w branży logistycznej dostrzegają możliwości dalszego rozwoju na rynkach wschodzących. 52% respondentów planuje zwiększyć zakres swoich działań na rynkach rozwijających się lub wyraża rosnące zaufanie wobec gospodarek wschodzących. Tylko 19,5% twierdzi, że ich zaufanie wobec tych rynków spadło.

 

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C