Bezpieczne drogi naturalnych lekarstw

C

12-01-2021

Bezpieczne i pewne międzynarodowe łańcuchy dostaw mają kluczowe znaczenie dla sektora farmaceutycznego. We współpracy z firmą A.Vogel, producentem naturalnych lekarstw, firma Dachser wdrożyła własne, zorientowane na jakość rozwiązanie logistyczne o wartości dodanej. Zaproponowała maksymalną elastyczność: pakowanie preparatów ziołowych w różne pudełka transportowe w zależności od pory roku.

Bezpieczne i pewne międzynarodowe łańcuchy dostaw mają kluczowe znaczenie dla sektora farmaceutycznego. We współpracy z firmą A.Vogel, producentem naturalnych lekarstw, firma Dachser wdrożyła własne, zorientowane na jakość rozwiązanie logistyczne o wartości dodanej. Zaproponowała maksymalną elastyczność: pakowanie preparatów ziołowych w różne pudełka transportowe w zależności od pory roku.

„Sama natura jest najlepszym lekarzem”- te słowa przypisuje się Hipokratesowi, greckiemu lekarzowi często nazywanemu „ojcem medycyny”. Lecznicza moc roślin jest ceniona od tysiącleci. Dla szwajcarskiego pioniera naturalnej medycyny Alfreda Vogla (1902–1996) przyroda była „ulubionym uniwersytetem”. Dlatego firma, którą założył, produkuje preparaty roślinne, produkty odżywcze i suplementy oparte na świeżych, organicznych składnikach. Ich odbiorcami są zwolennicy medycyny naturalnej w wielu krajach na całym świecie.

Ziołolecznictwo, zwane również fitoterapią (po grecku phyton oznacza roślinę) to rynek wart miliardy. Środki roślinne są najczęściej wybierane przez osoby cierpiące na przeziębienie, ale są również popularne w leczeniu i zapobieganiu innych chorób układu oddechowego, kojeniu nerwów oraz są skutecznym sposobem na poprawę trawienia.

Z punktu widzenia logistyki nie są to produkty łatwe w transporcie. Podlegają one tym samym standardom dobrych praktyk dystrybucji, co inne leki.

– Widzimy, że nacisk na kontrole ze strony różnych władz, zarówno w Szwajcarii, jak i za granicą, ale przede wszystkim ze strony klientów firm z tej branży stale rośnie – mówi Samuel Haller, dyrektor logistyki powietrznej i morskiej w Szwajcarii.

 

Coraz silniejsza konkurencja

W dużych korporacjach farmaceutycznych istnieją całe, wyspecjalizowane działy, których zadaniem jest zapewnianie odpowiednich standardów jakości, jednak dla wielu małych i średnich firm farmaceutycznych często jest to problem. Nie mają wystarczających zasobów, aby zmapować i przeanalizować procesy jakościowe w logistyce, co prowadzi w warunkach coraz ostrzejszej konkurencji do wzrostu kosztów.

A.Vogel wdrożył system zarządzania jakością w swoich procesach produkcyjnych, jednak szybko stało się jasne, że potrzeba czegoś więcej.

– Zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy dostępnych na już, dostosowanych do potrzeb rozwiązań logistycznych w celu optymalizacji łańcucha dostaw i utrzymania standardów jakości – mówi Bernhard Bärtschi, dyrektor ds. rynków międzynarodowych w firmie A.Vogel. I tak trzy lata temu na drodze przedsiębiorstwa pojawił się Dachser.

– Pomysł polegał na optymalizacji łańcucha dostaw i uzyskaniu zintegrowanej sieci usług, co miało przełożyć się na obniżenie kosztów i zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów  z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych – wspomina Haller. Rozwiązanie Dachsera musiało uwzględniać wszystkie rodzaje transportu, ale nie oznaczało samodzielnej obsługi w zakresie każdego z jego rodzajów. Zamiast tego skupiono się na znalezieniu kompletnego rozwiązania.

– Wielu producentów nie doszacowuje kosztów pośrednich, które powstają w transporcie na styku różnych przewoźników – wyjaśnia Haller. Przeładunki, czas oczekiwania i opóźnienia w przesyle danych często kosztowały więcej, niż początkowo zakładały firmy. Tak było kiedyś w firmie A.Vogel, która współpracuje z różnymi dostawcami w ramach swoich łańcuchów dostaw.

– W branży spedycyjnej producent może wybierać między zwykłym a ekskluzywnym ładunkiem – mówi Bärtschi. Ale nie zawsze jest to najbardziej opłacalna opcja.

 

Naturalne lekarstwa wymagają odpowiednich warunków

Duża część zagranicznej działalności firmy A.Vogel obejmuje dostawy do Kanady i RPA. Wymagania oznaczają, że transport do któregokolwiek z tych krajów nie jest łatwy. Analiza ryzyka związanego z transportem wykazała, że należy skupić się na pytaniach o okres trwałości i wrażliwość na temperaturę preparatów ziołowych.

– Bardzo długo omawialiśmy ten złożony problem z firmą Dachser – wspomina Bärtschi.

Aby zbadać sprawę, przesyłki testowe najpierw umieszczano w zwykłych pojemnikach i mierzono temperaturę zawartości w krótkich odstępach czasu. Przykładowo, w transporcie morskim, który przecina równik w drodze do Republiki Południowej Afryki, testy te wykazały duże wahania temperatury dochodzące do 25 stopni Celsjusza. W transporcie lotniczym temperatury mogą stać się krytyczne podczas tymczasowego składowania na płycie lotniska np. w Dubaju. Biorąc pod uwagę te czynniki, użycie standardowych pojemników nie mogło być pierwszym wyborem A.Vogel. Jednak same kontenery chłodnicze również nie były rozwiązaniem, ponieważ ich wykorzystanie znacznie zwiększyłyby koszty.

Rozwiązanie zaproponowane przez Dachsera było genialne w swej prostocie: maksymalna elastyczność. Preparaty ziołowe są pakowane w różne pudełka transportowe w zależności od pory roku. W miesiącach letnich trafiają do chłodni, a od października transporty do RPA mogą odbywać się tradycyjnymi kontenerami. Towary wysyłane frachtem lotniczym są wysyłane tylko bezpośrednim lotem, aby uniknąć przeładunku i czasu oczekiwania w upalnym Dubaju.

– Razem z Dachserem wypracowaliśmy optymalny sposób działania – mówi Bärtschi.

 

Wyjątkowe sieciowe podejście

– Przy wdrażaniu elastycznych rozwiązań logistycznych, konieczne jest myślenie z perspektywy interdyscyplinarnej i multimodalnej – radzi Haller. W tym wypadku oznaczało angażowanie różnych specjalistów we właściwych momentach zajmujących się naukami przyrodniczymi i opieką zdrowotną, a także ekspertów w zakresie usług kontenerowych i całopojazdowych z Dachser Air & Sea Logistics oraz ekspertów Dachser Cargoplus Food.

– Nie ma zbyt wielu dostawców logistyki, którzy mogą zaoferować takie podejście – to naprawdę wyróżnia Dachsera na rynku – dodaje Haller.

 

Zoptymalizowany łańcuch dostaw

Dachser i A.Vogel wymieniały się pomysłami przez około rok. Prace dotyczyły wszystkich aspektów: od oceny ryzyka i środków kontroli szkód po definicję i formalizację procesów. Obie strony udzieliły porad i omówiły, przeanalizowały i ponownie uruchomiły procesy.

– Klient zawsze ma ostatnie słowo i to on decyduje – mówi Haller. Dla Bärtschiego bardzo istotne jest to, że jednym z rezultatów było znaczne uproszczenie łańcucha dostaw, a tym samym niższy koszt.

Obecnie A.Vogel korzysta głównie z usług frachtu morskiego Dachsera, chociaż zdarza mu się również korzystać z transportu lotniczego. Cargoplus Food dostarcza towary samochodami ciężarowymi do Grecji, Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Bärtschi uważa, że wdrożenie zintegrowanego rozwiązania logistycznego poprawiło jakość dostaw.

– Transport to produkt, ale usługi doradcze Dachsera zamieniają go w jeden element kompleksowej koncepcji logistycznej – mówi. Rezultatem jest zoptymalizowany łańcuch dostaw, w którym standardy jakości wyrobów farmaceutycznych są utrzymywane i płynnie dokumentowane aż do klienta końcowego. Dzięki temu szybka i niezawodna dostawa stała się kolejną przewagą konkurencyjną A.Vogel.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C