Bezpośrednie połączenie z Chinami

C

29-04-2020


Co drugi mieszkaniec planety korzysta z telefonu komórkowego. Co piąty ma dostęp do Internetu. Postępujący rozwój telekomunikacji jest cechą współczesnego społeczeństwa.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwujemy systematyczny rozwój technologii transmisji sygnału. Agencja Insight Research przewiduje, że globalne przychody z usług komunikacyjnych wzrosną o 8,3% w ciągu 5 lat, zaś z 2,2 bln dolarów amerykańskich w 2015 r. do 2,4 bln dolarów amerykańskich w 2020 r.
Od 2004 r. Chińska Republika Ludowa jest liderem na globalnej liście eksporterów sprzętu telekomunikacyjnego. Sektor komunikacyjny rozwija się dynamicznie na chińskim rynku elektronicznym. Dominującą stopę wzrostu sprzedaży wykazują urządzenia do komunikacji mobilnej. Według Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Chin przychody trzech największych chińskich operatorów – China Telecom, China Mobile i China Unicom wyniosły 383,4 miliarda juanów w ciągu 11 miesięcy. To o 9,4% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Klienci z sektora telekomunikacyjnego i elektronicznego regularnie kontaktują się z grupą kapitałową AsstrA w sprawie usług transportowych i logistycznych. Transport części dla sektora mobilnego z Chin to projekty, nad którymi zespół AsstrA pracował przez ostatni rok.
Trasa transportu elementów infrastruktury serwerów biegnie z Chin na Węgry. Na Białorusi w Brześciu zespół AsstrA odbiera ładunki – procesory, kable zasilające, przełączniki, serwery. W terminalu kolejowym towary są przeładowywane na kontenerowozy i dostarczane przez terytorium zachodniej Ukrainy na Węgry.
– Współpraca producenta systemów telekomunikacyjnych i grupy kapitałowej AsstrA rozpoczęła się od dostawy jednego kontenera. Aktualnie przewieziono już 50. Eksperci z grupy transportowo-logistycznej miesięcznie dostarczają około 10-15 kontenerów. Liczba ta stale rośnie. Klient planuje zwiększyć przepływ ładunków do 350-400 kontenerów rocznie – podaje Vladislav Martin, specjalista z działu chińskiego w AsstrA.
Podstawienie wymaganej liczby pojazdów jednocześnie i szybkie przygotowanie dokumentów do odprawy celnej podczas rozładunku kilku kontenerów to zadanie z gwiazdką. Oprócz odbioru towarów i dostarczenia ich na ostatniej mili eksperci AsstrA wypełniają i przesyłają zgłoszenie tranzytowe. Dzięki własnemu urzędowi celnemu w Brześciu i rozwiniętej bazie partnerów zespół grupy kapitałowej radzi sobie z zadaniem nawet w warunkach stale rosnącego przepływu towarów.
– Dla klienta szybkość i bezpieczeństwo dostaw ładunku pozostaje priorytetem. Z tego powodu zorganizowano eskortę bezpieczeństwa w celu dostarczenia wartościowych części towarów na terytorium Ukrainy – kontynuuje Vladislav Martin.
Innym przykładem usługi transportowo-logistycznej dla branży telekomunikacyjnej jest dostawa anten na zamówienie operatora komórkowego. Klient korporacyjny zwrócił się do biura grupy AsstrA w Szanghaju z prośbą o zorganizowanie dostawy od drzwi do drzwi z Chin na Ukrainę. W projekt zaangażowani są pracownicy chińskiego działu w oddziałach firmy w Szanghaju i Warszawie. Po dostarczeniu ładunków przyspieszonymi pociągami kontenerowymi do Małaszewicz towary są ładowane na transport drogowy na terminalu kolejowym i dostarczane do miejsca docelowego na Ukrainie. Własne agencje celne AsstrA zajmują się odprawą eksportową i tranzytową.
– Kompleksowe usługi transportowo-logistyczne dla firm z branży telekomunikacyjnej i elektronicznej są wynikiem pracy zespołowej. Z reguły chińscy spedytorzy wolą współpracować z chińskimi dostawcami logistycznymi. Dzięki szerokiej geografii lokalnych biur AsstrA staje się „rodzimą” w każdym kraju obecności – podsumowuje Vladislav Martin.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C