BHP w logistyce żywności

C

27-11-2019

Agnieszka Sałek, dyrektor handlowy Quick Service Logistics Polska: W Quick Service Logistics dbałość o bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem, a przestrzeganie instrukcji oraz procedur BHP traktujemy jako absolutną podstawę w codziennej pracy. Mamy wdrożone następujące procedury: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin przydziału odzieży, Instrukcje BHP oraz Procedury BHP. W naszej firmie odbywają się cyklicznie trzy rodzaje spotkań, które zapewniają przepływ wiedzy, zasad, instrukcji i dobrych praktyk: okresowe szkolenia BHP, spotkania pracowników z dyrektorami swoich działów (kierowcy, pracownicy biura głównego, magazynierzy) oraz spotkania pracowników z bezpośrednimi przełożonymi.

Agnieszka Sałek, dyrektor handlowy Quick Service Logistics Polska: W Quick Service Logistics dbałość o bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem, a przestrzeganie instrukcji oraz procedur BHP traktujemy jako absolutną podstawę w codziennej pracy. Mamy wdrożone następujące procedury: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin przydziału odzieży, Instrukcje BHP oraz Procedury BHP. W naszej firmie odbywają się cyklicznie trzy rodzaje spotkań, które zapewniają przepływ wiedzy, zasad, instrukcji i dobrych praktyk: okresowe szkolenia BHP, spotkania pracowników z dyrektorami swoich działów (kierowcy, pracownicy biura głównego, magazynierzy) oraz spotkania pracowników z bezpośrednimi przełożonymi.

Jak wyglądają szkolenia BHP?

AS: Szkolenia BHP w naszej firmie są zróżnicowane i dostosowane odpowiednio do stanowisk i wykonywanych obowiązków. Panuje w nich podział na szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) oraz instruktaż stanowiskowy: dla stanowisk administracyjno-biurowych łączny czas szkolenia to 8 godzin, dla stanowisk magazynowych – 16 godzin oraz dla stanowisk kierowcy łączny czas szkolenia to od 16 do 24 godzin. Szkolenia odbywają się w formie kursu i instruktażu stanowiskowego, głównie jako praktyczne ćwiczenia, takie jak gaszenie pożaru przy użyciu gaśnic czy udzielanie pierwszej pomocy. Odgrywanie różnych ról i scenariuszy sprawia, że zajęcia stają się dużo bardziej interesujące i pozwalają odwzorować faktyczną sytuację zagrożenia. Oprócz tego omawiane są również zmiany prawne, interpretacje przepisów prawa oraz nowo wdrożone instrukcje i procedury.

Jak często powtarzane są szkolenia BHP dla pracowników QSL?

AS: Szkolenia okresowe BHP powtarzamy dla stanowisk administracyjno-biurowych pierwsze do 12 miesięcy, następne do 5 lat, dla stanowisk operacyjnych pierwsze do 12 miesięcy, następne do 3 lat, natomiast dla osób kierujących pracownikami pierwsze do 6 miesięcy, następne do 5 lat. Również cyklicznie, minimum raz do roku, organizujemy próbne ewakuacje obiektów, a także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym.

W jaki sposób w QSL Polska aktualizujecie procedury i dbacie o ich adekwatność?

AS: Cyklicznie organizujemy wcześniej wymienione spotkania z pracownikami, gdzie omawiane są ich potrzeby, pomysły oraz sugestie. Umożliwia nam to zwiększenie satysfakcji z pracy, zminimalizowanie ryzyka pojawienia się ewentualnych problemów oraz wdrożenie potrzebnych zmian czy udoskonaleń do naszych procedur.

Jakie są priorytety w obszarze BHP w QSL Polska?

AS: Przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, pracujących zarówno w biurze, w magazynie, jak i kierowców. Przykładamy też dużą wagę do odpowiedniego wyposażenia stanowisk administracyjno-biurowych, przy zachowaniu odpowiedniej ergonomii.

Jakie dodatkowe szkolenia z obszaru BHP realizuje lub ma w planach QSL Polska?

AS: Od przyszłego roku planujemy wdrożenie działań związanych z pożarami w pracy i w domach. Ćwiczenia laboratoryjne i nauka praktycznego użycia gaśnic i hydrantów w kontrolowanych pożarach na terenie zewnętrznym to jedna z metod szkoleniowych, która przeprowadzimy wspólnie z fachowcami i naszymi pracownikami. W trakcie szkoleń rozdawane będą gadżety, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, w domach oraz w pracy, takie jak: brelok do kluczy z maseczką do sztucznego oddychania i rękawiczkami lateksowymi, kamizelki odblaskowe oraz krótkie broszury z opisem zasad pierwszej pomocy.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C