Bosch stawia na bezpieczeństwo jazdy wózkami widłowymi

C

18-03-2020


Wózki widłowe są absolutnie niezbędnym elementem współczesnej logistyki. Ich stosowanie stwarza jednak potencjalne ryzyko. Według danych Niemieckiego Ubezpieczenia Społecznego od Wypadków (DGUV) w samym 2018 roku zgłoszono ponad 12 500 wypadków z udziałem wózków widłowych, w wyniku których doszło do obrażeń ciała.

W jednej trzeciej wypadków poszkodowanym był kierowca wózka widłowego. W 42 procentach wypadków ofiara została potrącona, przygnieciona lub przejechana przez wózek.

Dzięki naszemu innowacyjnemu systemowi ostrzegania przed kolizją oferujemy teraz niezbędne rozwiązanie pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych i zmniejszyć liczbę wypadków w miejscu pracy – mówi Andrew Allen, odpowiedzialny za dział Commercial Vehicles and Off-Road w firmie Bosch. System ostrzegania przed kolizją składa się z czterech kompaktowych kamer bliskiego zasięgu oraz jednostki sterującej, która tworzy widok dookoła pojazdu i wyświetla go kierowcy wózka na ekranie.

Podczas targów LogiMAT w 2019 r. firma Bosch zaprezentowała pierwszą generację systemu wielokamerowego do wózków widłowych, który został stworzony jeszcze jako rozwiązanie wspomagające widzenie. Już ten system zapewniał dobrą widoczność dookoła wózka, nawet w przypadku martwych punktów, których widok jest ograniczony, na przykład przez ładunek na widłach lub podczas cofania. Rozszerzenie funkcji polega teraz na ostrzeganiu kierowcy wózka widłowego o wszelkich nieruchomych lub poruszających się obiektach w bezpośrednim otoczeniu pojazdu. Ostrzeżenie dla kierowcy może na przykład przybrać postać wyraźnego, kolorowego obszaru nałożonego na zdjęcie otoczenia pojazdu wyświetlane na monitorze.

Aby przekształcić funkcję asystenta widoczności w skuteczny system ostrzegania przed kolizją, Bosch dokonał analizy danych z badań rynku oraz przeprowadził konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie, takimi jak niemiecka izba ubezpieczeń Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW). Na bazie zebranych informacji Bosch określił trzy typowe scenariusze jazdy, w których ryzyko wypadku jest szczególnie wysokie, i na tej podstawie zdefiniował odpowiednie przypadki użycia funkcji ostrzegania. Te spostrzeżenia, wraz z innymi aspektami, wpływają na proces projektowania, a ostatecznym celem jest zaoferowanie w przyszłości funkcji optymalnie dopasowanej, która spełni wymagania rynku. Obejmują one ruszanie i ogólne manewrowanie w przejściach i korytarzach, przejeżdżanie skrzyżowań w magazynach oraz manewrowanie z ładunkami.

Naszym celem jest opracowane takiego rozwiązania, które będzie zawsze dostarczało kierowcy odpowiednich ostrzeżeń, jednak bez rozpraszania uwagi i dezorientowania – mówi Andrew Allen.

Pełny obraz otoczenia

Podczas jazdy w przejściach lub wzdłuż rzędów półek kierowca jest ostrzegany o osobach, które klęczą, stoją lub przechodzą za pojazdem lub obok niego. Na skrzyżowaniach z ograniczoną widocznością system pomaga kierowcy odpowiednio wcześnie zareagować na zbliżające się z boku osoby lub pojazdy. Kolejną korzyścią jest funkcja ostrzegania, która pomaga kierowcy podczas pracy w magazynie. Kierowca może wówczas lepiej koncentrować się na zdejmowaniu towarów z regału, ponieważ system ostrzeże zawczasu o ryzyku kolizji. Zakres działania systemu wielokamerowego obejmuje oprócz ostrzegania przed kolizją również wszystkie funkcje oferowane przez pierwszą generację asystenta widoczności, na przykład obraz własnego pojazdu jest pokazywany kierowcy na wyświetlaczu jako szczegółowy model 3D. Jeśli pojazd porusza się, to zmienia się odpowiednio obraz otoczenia pojazdu na ekranie. Co więcej, na wyświetlany obraz można nałożyć przewidywany tor jazdy wózka jako pomoc podczas manewrowania i ustawiania. Kierowca może ponadto powiększyć widok „z góry”, aby ułatwić sobie precyzyjne manewrowanie pojazdem w ciasnych miejscach. Różne widoki na ekranie (np. pojedyncze widoki z różnych kamer, widok 360°, pełny lub podzielony ekran) mogą być konfigurowane przez kierowcę, ale mogą być również ustawione fabrycznie przez producenta wózka, odpowiednio do przewidywanego zastosowania pojazdu.

Szybka i łatwa konfiguracja systemu wielokamerowego

Nowe rozwiązanie ostrzegania przed kolizją jest oparte na tych samych urządzeniach, co system z wieloma kamerami, dzięki czemu proces kalibracji jest szybki i łatwy. W przypadku maszyn jezdnych używanych poza drogami publicznymi, firma Bosch bardzo upraszcza proces adaptacji systemu wielokamerowego do różnych zastosowań u klientów. Oznacza to, że pracownicy serwisowi mogą uruchomić system kamer w przeciągu zaledwie 25 minut, nawet w różnych wersjach pojazdów. Aby przeprowadzić proces uruchamiania, wystarczy pięć poręcznych znaczników (dających się zwijać w celu łatwego przechowywania), taśma pomiarowa i komputer serwisowy z zainstalowaną aplikacją do kalibracji. Pracownik serwisowy może szybko i łatwo przeprowadzić kalibrację za pomocą funkcji szybkiej konfiguracji lub opartej na oknie dialogowym. Tym samym aplikacja uwzględnia preferencje i poziom doświadczenia danego pracownika. Ponadto oferuje dodatkowe możliwości, takie jak funkcję diagnostyczną do lokalizowania usterek, aktualizowanie oprogramowania oraz ustawienia niestandardowe.

Bosch rozpoczął już opracowywanie funkcji ostrzegania przed kolizją i wstępne wyniki tych prac będzie prezentował na targach LogiMAT 2020. Wprowadzenie na rynek jest planowane na 2021 r.

 

Polecamy: Te rodzaje regałów sprawiają, że magazyn „powiększa się” bez przebudowy

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C