Bosch wprowadza na rynek logistyczny system kamer samochodowych

C

05-03-2019

Według badań niemieckiego stowarzyszenia ubezpieczeń pracowniczych w branży drzewnej i metalowej (BGHW), obrażenia ciała występują najczęściej, gdy pojazd cofa na małej przestrzeni, na odcinku od jednego do trzech metrów. W samych Niemczech oficjalne raporty podają liczbę wypadków z udziałem wózków widłowych na poziomie około 12 000 rocznie (źródło: WEKA). „Oczy kierowcy nie mogą patrzeć wszędzie jednocześnie, dlatego pojawia się tu system składający się z wielu kamer firmy Bosch" – mówi Andrew Allen, odpowiedzialny za dział Commercial Vehicle i Off-Road firmy Bosch.

Według badań niemieckiego stowarzyszenia ubezpieczeń pracowniczych w branży drzewnej i metalowej (BGHW), obrażenia ciała występują najczęściej, gdy pojazd cofa na małej przestrzeni, na odcinku od jednego do trzech metrów. W samych Niemczech oficjalne raporty podają liczbę wypadków z udziałem wózków widłowych na poziomie około 12 000 rocznie (źródło: WEKA). „Oczy kierowcy nie mogą patrzeć wszędzie jednocześnie, dlatego pojawia się tu system składający się z wielu kamer firmy Bosch” – mówi Andrew Allen, odpowiedzialny za dział Commercial Vehicle i Off-Road firmy Bosch.

Pełny obraz otoczenia
Wykorzystując funkcję asystenta widzenia, system wielokamerowy może zapewnić pełny widok 360° wokół wózka widłowego – nawet jeśli przewozi on duży ładunek. Ułatwia to pracę przy podnoszeniu i przenoszeniu towaru w ciasnych pomieszczeniach. System pomaga precyzyjnie manewrować wózkiem widłowym i umożliwia dokładniejsze ocenianie odległości w czasie jazdy. W ten sposób operatorzy wózków mogą wykonywać zadania logistyczne w sposób prosty, bezpieczny i wydajny.

System składa się z jednostki sterującej i czterech bardzo kompaktowych kamer bliskiego zasięgu. Pracując razem mogą one monitorować obszar o wymiarach osiem na osiem metrów. Kamery Bosch były pierwotnie przeznaczone dla motoryzacji, ale zostały dostosowane do specjalnych potrzeb rynku logistycznego.

Kamery rejestrują całe otoczenie pojazdu
Kamery są skierowane do przodu, do tyłu oraz na każdą ze stron pojazdu. Przy kącie otwarcia wynoszącym prawie 190° rejestrują całe otoczenie pojazdu. Kierowca widzi realistyczną prezentację swojego pojazdu jako szczegółowy model 3D na wyświetlaczu. Gdy pojazd się porusza, wyświetlacz dostosowuje widok otoczenia w czasie rzeczywistym. Producent może wstępnie skonfigurować zawartość ekranu zgodnie z przeznaczeniem pojazdu tak, aby wyświetlały się widoki fragmentaryczne lub 360°, a także widoki pełnoekranowe lub podzielone. Następnie operator może wybrać z wstępnie zaprogramowanych opcji widok najlepszy dla danego zadania.

Wyświetlacz wskazuje tor jazdy
System wielokamerowy może wyświetlać na ekranie tor jazdy wózka na podstawie widoków z przodu, z tyłu lub z góry. Aby to osiągnąć, jednostka sterująca mierzy kąt skrętu, oblicza na tej podstawie tor i pokazuje go na ekranie. Jeśli kąt skrętu zmieni się, system ponownie oblicza tor jazdy i odpowiednio dostosowuje wyświetlacz. Pokazywanie toru służy przede wszystkim do pomocy w manewrowaniu i zbieraniu palet.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C