Brambles: sukces planu zrównoważonego rozwoju

C

29-09-2020

Brambles Limited, spółka nadrzędna grupy CHEP opublikowała „Przegląd działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 2020”.

Brambles Limited, spółka nadrzędna grupy CHEP opublikowała „Przegląd działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 2020”.

 

 

 

 

W publikacji przedstawiono osiągnięcia firmy Brambles od momentu przyjęcia w 2015 r. ambitnego planu „Cele zrównoważonego rozwoju 2020” oraz nakreślono wizję kolejnego etapu rozwoju, będzie to projekt pionierskiego, prawdziwie regeneratywnego łańcucha dostaw, oferującego wiele korzyści dla przyszłych pokoleń.

 

Znaczące osiągnięcia w 2020 r.

W 2015 r. firma Brambles przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju „Lepsza planeta, lepsza firma, lepsze społeczności” oraz „Cele zrównoważonego rozwoju 2020”, które wykorzystywały zalety modelu współużytkowania i ponownego wykorzystania (share and reuse) w celu ograniczenia negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa i łańcuchów dostaw klientów na całym świecie.

Od 2015 roku poczyniono znaczne postępy w realizacji tych zamierzeń. W ramach filaru Lepsza planeta firma Brambles znacznie zmniejszyła wpływ globalnych łańcuchów dostaw na środowisko naturalne, skutecznie eliminując:

  • 10,3 mln ton CO2, co jest odpowiednikiem CO2 emitowanego przez 1 950 560 gospodarstwo domowych[1] w ciągu roku,[1] Wartości równoważne zapewnione przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych
  • zużycie 34,3 gigalitrów wody – co odpowiada ok. 13 720 basenom o wymiarach olimpijskich,
  • 5,8 mln ton odpadów oraz zużycie 8 mln metrów sześciennych drewna oraz oszczędność 8 mln drzew.

 

Zgodnie ze zobowiązaniem do eliminacji wylesiania (Zero Deforestation) przyjętym w 2015 r., firma Brambles osiągnęła swój cel na 2020 r., pozyskując 100% drewna z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju globalnie, a 62,7% drewna jest również objęte rygorystyczną certyfikacją Chain of Custody.

Działania nie ograniczają się tylko do drewna. W tym roku firma Brambles zwiększyła również udział elektryczności ze źródeł odnawialnych do 70%, co pomogło ograniczyć emisję CO2 o 33% – oznacza to realizację przyjętego w 2015 r. celu redukcji emisji z nawiązką rzędu 20%.

W ramach filaru Lepsza firma i przynależnego celu „Lepsza współpraca” firma Brambles pomyślnie zainicjowała programy kooperacyjne z klientami, takie jak inicjatywa Zero Waste World. Dążąc do nawiązania partnerskiej współpracy z producentami i sieciami handlowymi w celu utworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw, ta inicjatywa obejmuje m.in. rozwiązania wspólnego transportu, które ciągu zaledwie jednego roku zaoszczędziły 75 mln km, zapobiegając emisji 86 000 ton CO2 do atmosfery. W ramach celu „Lepsze miejsce pracy” firma Brambles zwiększyła poziom bezpieczeństwa oraz osiągnęła cel na 2020 rok w zakresie wskaźnika reprezentacji kobiet na stanowiskach zarządczych, który przekracza teraz próg 30%.

Program Lepsze społeczności nadal wspiera zacieśnianie relacji firmy Brambles z lokalnymi mieszkańcami poprzez akcje żywnościowe, inicjatywy charytatywne i darowizny finansowe.

 

Zrównoważone zobowiązanie na 2025 rok

Ponieważ realizacja przyjętej wcześniej strategii zrównoważonego rozwoju dobiega końca, trwają prace nad doprecyzowaniem kolejnych wyzwań. W ciągu kolejnych pięciu lat firma nie zamierza tylko stawać się lepsza w kwestii minimalizowania lub eliminacji wpływu na środowisko. Nową wizją zrównoważonego rozwoju firmy jest pełne wykorzystanie potencjału gospodarki obiegu zamkniętego poprzez odejście od rozwiązań degeneratywnych na rzecz modelu regeneratywnego, który nie tylko odnawia zasoby, ale i tworzy pozytywne wartości dla środowiska naturalnego i społeczeństwa.

Dla firmy Brambles podejście regeneratywne oznacza posadzenie dwóch drzew za każde ścięte drzewo, co zwiększy poziom zalesienia do 2030 r. Oznacza to także, pomaganie klientom i społeczeństwu w rozwiązaniu problemu użytku jednorazowego plastiku, dzięki stosowaniu przetwarzanych w ramach recyklingu lub upcyklingu odpadów plastikowych w produktach obiegu zamkniętego. Ponadto, planuje się podjęcie znaczących działań związanych ze zmianą klimatu, w ramach których firma Brambles zobowiązuje się wspierać operacje ograniczające zmiany do 1,5ºC – według uznanych klimatologów i Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change) taki scenariusz pozwoli uniknąć najgorszych skutków zmiany klimatu.

Omawiając wizję zrównoważonego rozwoju na rok 2025, Juan José Freijo, Head of Global Sustainability w firmie Brambles, powiedział: „Od wielu lat dało się słyszeć ostrzeżenia, ale dopiero rok 2020 wykazał, jak delikatne są łańcuchy dostaw i jak duże są nierówności w społeczeństwie. Niekontrolowana i gwałtowna zmiana klimatu oraz utrata ekosystemu miałaby dramatyczne skutki. Właśnie dlatego – ubiegając wypadki – wyznaczamy sobie ambitny cel, jakim jest wdrożenie prawdziwie regeneratywnych łańcuchów dostaw”.

Więcej informacji o celach firmy Brambles na 2025 rok zostanie opublikowanych w październiku.

 

Wyróżnienie dla Brambles jako globalnego lidera

Osiągnięcia i wiarygodność Brambles pod względem zrównoważonego rozwoju nadal utrzymują się na najwyższym poziomie na skalę światową. Niedawno magazyn Barron’s, publikowany przez giełdę Dow Jones, wyróżnił firmę Brambles tytułem najbardziej zrównoważonej firmy na świecie w 2020 r. Grupa uzyskała również łączną ocenę A w oparciu o narzędzie analityczne Circulytics do oceny zgodności z zasadami gospodarki cyrkularnej Fundacji Ellen MacArthur. Firma była jednym z 30 głównych uczestników sektora prywatnego, którzy pomagali opracować narzędzie Circulytics a obecnie promują jego stosowanie i korzyści wynikające z przejścia z modelu liniowego na model obiegowy działalności gospodarczej.

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C