Branża TSL w 2015

C

13-01-2016

Ze względu na sytuację w naszym regionie, 2015 rok był pełen zdarzeń mogących rzutować na stan branży TSL – szczególnie zaś spedycji międzynarodowej. Pomimo to, wydaje się że reprezentanci tego sektora skończyli rok w optymistycznych nastrojach.

logistyka fota 2Ze względu na sytuację w naszym regionie, 2015 rok był pełen zdarzeń mogących rzutować na stan branży TSL – szczególnie zaś spedycji międzynarodowej. Pomimo to, wydaje się że reprezentanci tego sektora skończyli rok w optymistycznych nastrojach.

 

 

 
Wprowadzone jeszcze w 2014 roku rosyjskie embargo na produkty z Unii Europejskiej oraz spadek kursu rubla spowodowały znaczące obniżenie eksportu do kraju naszych wschodnich sąsiadów. Duże obawy wiązały się również ze zmianami przepisów dotyczących płacy minimalnej w Niemczech, mogących skutkować utratą cenowej przewagi konkurencyjnej polskich przewoźników. Pomimo tych zdarzeń, wskaźniki koniunktury na koniec poprzedniego roku sugerują, że kończyliśmy go z pozytywnym nastawieniem. Jakie zmiany dokonały się w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie struktury popytu, rozwiązań technologicznych i nastrojów firm działających na tym rynku?
Flota jako usługa
Dane rynkowe pokazują, że zainteresowanie wynajmem długoterminowym (nazywanym także Full Service Leasing, czyli FSL) floty samochodowej wśród przedsiębiorców systematycznie rośnie. Dziś niemal 79 procent mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zna usługę wynajmu długoterminowego, podczas gdy sześć lat temu jej znajomość potwierdzało jedynie 56 proc. badanych.
Według prognoz Związku Polskiego Leasingu, na koniec 2015 roku możemy spodziewać się, że łączna wartość transakcji przeprowadzonych w oparciu o tego typu finansowanie przekroczy 50 mld zł. Oznaczałoby to wzrost rynku na poziomie 15,5%. Dodatkowo, wyniki badania koniunktury branży leasingowej pokazują, że firmy tego sektora oczekują wzrostów w zakresie liczby i wartości zawieranych kontraktów, przy stabilizacji jakości portfela leasingowego oraz stabilizacji poziomu zatrudnienia – Wzrost popularności leasingu dotyczy nie tylko flot samochodowych, pojazdów transportu ciężkiego i innych maszyn. Obserwujemy rosnące zainteresowanie tego typu usługami oraz wynajmem długoterminowym także w przypadku wózków widłowych i urządzeń techniki magazynowej – mówi Tomasz Sobczak, regionalny dyrektor handlowy STILL Polska – Według naszych analiz, jest to część większego trendu. Firmy coraz chętniej delegują poza swoje struktury całościową odpowiedzialność za funkcjonowanie parku maszynowego. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w dynamice rynku usług finansowych, ale także upowszechnieniu modelu, w którym zewnętrzny partner odpowiada za planowanie i realizację wszystkich procesów intralogistycznych – dodaje.
Rosnąca rola ekologicznych rozwiązań
Model, w którym za inwestycje i utrzymanie floty odpowiada wyspecjalizowany podmiot, sprzyja również postępowi technologicznemu. Wraz z zastąpieniem kosztów inwestycji i serwisu jedną, przewidywalną ratą, zniknęła najważniejsza bariera dla kupna zaawansowanych technologicznie – nieco droższych, ale bardziej wydajnych i ekologicznych pojazdów. W krajach Europy Zachodniej już od kilku lat dominują wózki elektryczne. Dynamika ich sprzedaży rośnie także w Polsce. Szacuje się, że udział maszyn akumulatorowych w całkowitej sprzedaży wózków widłowych w Polsce przekracza już 40 procent. Nie bez wpływu na zainteresowanie tego typu pojazdami pozostaje rozwój technologiczny w zakresie ich parametrów efektywnościowych – Można uznać, że tegoroczny werdykt jurorów prestiżowego konkursu IFOY przypieczętował koniec ery dominacji wózków spalinowych w zadaniach wymagających szczególnie dużego udźwigu. Zwycięski wózek – RX60-80 – to elektryczny pojazd pozwalający na wydajną obsługę ładunków o masie sięgającej 8 ton – mówi Paweł Włuka ze STILL Polska – Przykład laureata IFOY 2015 dobitnie pokazuje, że wykonywanie zadań intralogistycznych nie musi wiązać się z emisją CO2, niezależnie od branży, w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo i zadań stawianych przed maszynami – uzupełnia.
Transport i logistyka liderem prognoz zatrudnienia
Patrzenie w przyszłość z optymizmem, pomimo pozornie niesprzyjających warunków, odzwierciedlają również perspektywy zatrudnienia w transporcie, komunikacji i logistyce. Według barometru Manpower, w drugim półroczu 2015 roku, pracodawcy z podmiotów reprezentujących tę branżę deklarowali najwyższą spośród wszystkich sektorów polskiej gospodarki chęć zwiększenia liczby pracowników. Wzrost zatrudnienia netto w okresie od czerwca do grudnia oszacowano na podstawie odpowiedzi respondentów na 14% – o 5-6 pp. więcej niż średnia dla kraju. Pomimo wahań w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pozytywny bilans w zestawieniu rok do roku wykazuje również indeks PMI, często wykorzystywany jako prognoza koniunktury w przemyśle. Wiele wskazuje więc na to, że przedstawiciele tych obszarów polskiej gospodarki weszli w 2016 rok w dobrych nastrojach.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C