Chcemy większej konkurencji w kolejach krajowych i regionalnych

C

24-09-2012

  71 proc. obywateli UE opowiada się za otwarciem krajowych i regionalnych systemów kolei na konkurencję. Takie rozwiązanie popiera łącznie ponad 60 proc. ankietowanych we wszystkich państwach członkowskich - z wyjątkiem dwóch państw (Holandia i Luksemburg). 78 proc. obywateli UE uważa, że większa konkurencja okaże się korzystna dla pasażerów.     Specjalne badanie Eurobarometru wskazuje, że niecała połowa Europejczyków jest zadowolona z systemów kolei w swoich krajach (46 proc.), chociaż warto dodać, iż poziom zadowolenia wzrósł w porównaniu z rokiem 1997, kiedy to wynosił 41 proc. Poziom zadowolenia waha się od 67 proc. w Finlandii do 18 proc. w Bułgarii. Jest on przeważnie dość niski w państwach członkowskich Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (Republika Czeska, Węgry, Słowenia, Słowacja, Polska, Rumunia, Bułgaria i Grecja). Zdaniem większości Europejczyków otwarcie na konkurencję wywrze korzystny wpływ na ceny biletów (72 proc.), jakość usług oferowanych pasażerom w pociągach (71 proc.), wygodę i czystość pociągów (70 proc.), częstotliwość kursów kolejowych (68 proc.), punktualność pociągów (66 proc.), sposób zarządzania przedsiębiorstwami kolejowymi (63 proc.) oraz liczbę stacji kolejowych lub obsługiwanych tras (62 proc.). Zdecydowana większość Europejczyków oczekuje, że z większej konkurencji na rynku kolejowym skorzystają określone grupy zainteresowanych osób np. pasażerowie (78 proc.), prywatni przewoźnicy kolejowi (68 proc.) i pracownicy przedsiębiorstw przewozu kolejowego (55 proc.). Ponadto 70 proc. obywateli UE wyraziło nadzieję, że konkurencja spowoduje powstanie usług kolejowych o podstawowym zakresie (podobnych do tanich linii lotniczych), a 43 proc. oczekuje rozwoju dodatkowych usług (posiłki, filmy, gazety itp.). Warto dodać, że prawie dwie trzecie (65 proc.) Europejczyków chciałoby mieć więcej możliwości kupowania biletów kolejowych (np. przez internet, za pomocą smartfonów lub w pociągu). W nadchodzących miesiącach Komisja Europejska zamierza przyjąć nowy pakiet środków ? tzw. czwarty pakiet kolejowy, aby otworzyć krajowe rynki kolei pasażerskich na konkurencję, skrócić czas wchodzenia taboru kolejowego na rynek (dzięki większej roli Europejskiej Agencji Kolejowej) oraz udoskonalić zarządzanie infrastrukturą kolejową (by poprawić wydajność funkcjonowania kolei i zwiększyć konkurencję). Europejczyków, którzy nigdy nie jeżdżą pociągami lub robią to najwyżej raz w roku, zapytano, jakie zmiany zachęciłyby ich do takich przejazdów. Ponad czterech na dziesięciu respondentów z tej grupy wymieniło w odpowiedzi niższe ceny (43 proc.) O wiele rzadziej wybierano inne ulepszenia: lepsze sieci o większej liczbie tras lub stacji (20 proc.), szybsze przejazdy (17 proc.), większa niezawodność usług (16 proc.), wygodniejsze i czystsze pociągi (16 proc.) oraz większa częstotliwość usług (14 proc.). Prawie trzydzieści procent respondentów, którzy nigdy nie podróżują pociągami lub robią to rzadko, oświadczyło, że nic nie mogłoby ich skłonić do korzystania z kolei (28 proc.). Prawie połowa Europejczyków (46 proc.) jest zadowolona z obecnego krajowego i regionalnego systemu kolei w swoich państwach. Jednak znaczna część ankietowanych stwierdziła, że nie jest zadowolona z tych usług (36 proc.). Większość Europejczyków (71 proc.) popiera otwarcie krajowego i regionalnego systemu kolei na konkurencję, pod warunkiem że wszyscy przewoźnicy będą spełniać takie same normy bezpieczeństwa.

 

kolij71 proc. obywateli UE opowiada się za otwarciem krajowych i regionalnych systemów kolei na konkurencję. Takie rozwiązanie popiera łącznie ponad 60 proc. ankietowanych we wszystkich państwach członkowskich – z wyjątkiem dwóch państw (Holandia i Luksemburg). 78 proc. obywateli UE uważa, że większa konkurencja okaże się korzystna dla pasażerów.

 

PROMOCJA

PROMOCJA

 

Specjalne badanie Eurobarometru wskazuje, że niecała połowa Europejczyków jest zadowolona z systemów kolei w swoich krajach (46 proc.), chociaż warto dodać, iż poziom zadowolenia wzrósł w porównaniu z rokiem 1997, kiedy to wynosił 41 proc. Poziom zadowolenia waha się od 67 proc. w Finlandii do 18 proc. w Bułgarii. Jest on przeważnie dość niski w państwach członkowskich Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (Republika Czeska, Węgry, Słowenia, Słowacja, Polska, Rumunia, Bułgaria i Grecja).


Zdaniem większości Europejczyków otwarcie na konkurencję wywrze korzystny wpływ na ceny biletów (72 proc.), jakość usług oferowanych pasażerom w pociągach (71 proc.), wygodę i czystość pociągów (70 proc.), częstotliwość kursów kolejowych (68 proc.), punktualność pociągów (66 proc.), sposób zarządzania przedsiębiorstwami kolejowymi (63 proc.) oraz liczbę stacji kolejowych lub obsługiwanych tras (62 proc.).


Zdecydowana większość Europejczyków oczekuje, że z większej konkurencji na rynku kolejowym skorzystają określone grupy zainteresowanych osób np. pasażerowie (78 proc.), prywatni przewoźnicy kolejowi (68 proc.) i pracownicy przedsiębiorstw przewozu kolejowego (55 proc.).

Ponadto 70 proc. obywateli UE wyraziło nadzieję, że konkurencja spowoduje powstanie usług kolejowych o podstawowym zakresie (podobnych do tanich linii lotniczych), a 43 proc. oczekuje rozwoju dodatkowych usług (posiłki, filmy, gazety itp.). Warto dodać, że prawie dwie trzecie (65 proc.) Europejczyków chciałoby mieć więcej możliwości kupowania biletów kolejowych (np. przez internet, za pomocą smartfonów lub w pociągu).


W nadchodzących miesiącach Komisja Europejska zamierza przyjąć nowy pakiet środków ? tzw. czwarty pakiet kolejowy, aby otworzyć krajowe rynki kolei pasażerskich na konkurencję, skrócić czas wchodzenia taboru kolejowego na rynek (dzięki większej roli Europejskiej Agencji Kolejowej) oraz udoskonalić zarządzanie infrastrukturą kolejową (by poprawić wydajność funkcjonowania kolei i zwiększyć konkurencję).


Europejczyków, którzy nigdy nie jeżdżą pociągami lub robią to najwyżej raz w roku, zapytano, jakie zmiany zachęciłyby ich do takich przejazdów. Ponad czterech na dziesięciu respondentów z tej grupy wymieniło w odpowiedzi niższe ceny (43 proc.) O wiele rzadziej wybierano inne ulepszenia: lepsze sieci o większej liczbie tras lub stacji (20 proc.), szybsze przejazdy (17 proc.), większa niezawodność usług (16 proc.), wygodniejsze i czystsze pociągi (16 proc.) oraz większa częstotliwość usług (14 proc.). Prawie trzydzieści procent respondentów, którzy nigdy nie podróżują pociągami lub robią to rzadko, oświadczyło, że nic nie mogłoby ich skłonić do korzystania z kolei (28 proc.).


Prawie połowa Europejczyków (46 proc.) jest zadowolona z obecnego krajowego i regionalnego systemu kolei w swoich państwach. Jednak znaczna część ankietowanych stwierdziła, że nie jest zadowolona z tych usług (36 proc.).

Większość Europejczyków (71 proc.) popiera otwarcie krajowego i regionalnego systemu kolei na konkurencję, pod warunkiem że wszyscy przewoźnicy będą spełniać takie same normy bezpieczeństwa.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C