CHEP angażuje się w Lean&Green

C

23-10-2020

Firmy na całym świecie podejmują działania mające na celu ograniczenie emisji CO2 i rozwój technologii, która pozwoli im zachować efektywność i produktywność nie obciążając środowiska. To właśnie jest misją platformy Lean&Green

Firmy na całym świecie podejmują działania mające na celu ograniczenie emisji CO2 i rozwój technologii, która pozwoli im zachować efektywność i produktywność nie obciążając środowiska. To właśnie jest misją platformy Lean&Green, która zrzesza przedstawicieli branży TSL i producentów na drodze do bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw. CHEP aktywnie wspiera Lean&Green w Polsce będąc w Komitecie Sterującym inicjatywy razem ze swoimi partnerami Biedronką i Unilever Polska.

 

Według Europejskiej Agencji Środowiska, łańcuchy dostaw są największym producentem gazów cieplarnianych w skali globalnej – sam transport jest odpowiedzialny za ponad 20% emisji w Europie. W statystykach publikowanych przez Komisję Europejską szacuje się, że w Europie marnuje się aż 85 miliardów tzw. „pustych kilometrów”. CHEP jest świadomy wyzwania, jakie stoi przed podmiotami odpowiedzialnymi za produkcję oraz dystrybucję i od lat aktywnie wspiera inicjatywy, które stawiają sobie za cel ograniczenie emisji CO2.

Lean&Green to największa w Europie społeczność biznesowa poświęcona zrównoważonej logistyce zrzeszająca 600 firm: producentów, operatorów logistycznych, detalistów, e-commerce i przewoźników. Wyłącznym partnerem i przedstawicielem Lean&Green Europe na terenie Polski jest ECR Polska. Społeczność Lean&Green tworzy platformę wymiany pomysłów i doświadczeń, której głównym celem jest ograniczenie emisji CO2 i zrównoważony rozwój przy jednoczesnej poprawie rentowności przedsiębiorstw. Kluczowym założeniem Lean&Green jest hasło “zielone jest zielone”, które oznacza, że wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku się opłaca. Poprawiając wydajność swoich operacji, redukując koszty, rozwijając biznes, firmy zarabiają więcej jednocześnie ograniczając negatywny wpływ na środowisko.

Program jest jednakowy dla wszystkich członków, ale każda firma indywidualnie wybiera drogę do osiągnięcia celu. Dla CHEP zaangażowanie w inicjatywę Lean&Green jest kontynuacją strategii zrównoważonego rozwoju, którą firma zaczęła wdrażać już 60 lat temu, kiedy to wprowadziła na rynek koncepcję współużytkowania nośników takich jak palety. Dziś CHEP jest liderem wśród firm realizujących działania zmierzające do osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Jesteśmy firmą zafascynowaną wizją zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że współdziałając możemy budować efektywne i zielone łańcuchy dostaw. W ostatnim roku wynajmując palety naszym klientom wspólnie zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla o 2 miliony ton, uratowaliśmy prawie 2 miliony drzew oraz zredukowaliśmy produkcję odpadów o kolejne 1,3 miliona ton (dane globalne) – mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska, dyrektor regionalny, CHEP Polska i kraje bałtyckie. – Dziś koncentrujemy się także na efektywności w łańcuchu dostaw w ujęciu transportowym opierając się o nasze unikatowe dane, obejmujące miliony ruchów paletowych na terenie całej Europy. W ten sposób wspieramy naszych Partnerów w dążeniu do optymalizacji i poszukiwania synergii w strumieniach dystrybucyjnych pomiędzy nimi. To pozwala naszym partnerom wielowymiarowo zwiększać swoją konkurencyjność jednocześnie pozytywnie wpływając na środowisko. 

Biedronka i Unilever również aktywnie angażują się w działania zmierzające do osiągnięcia zeroemisyjnego łańcucha dostaw i promowania odpowiedzialnego podejścia do biznesu.

– Dobrostan środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój to filary naszej strategii. Chcemy budować razem z partnerami biznesowymi społeczność, która jest zaangażowana w projekt Lean&Green i wspólnie tworzyć efekt synergii z naszymi partnerami, zarówno producentami, jak i dostawcami usług logistycznych. W ten sposób razem możemy działać na rzecz ograniczenia emisji CO2 potwierdzając nasze zaangażowanie w ochronę środowiska. Ze względu na skalę działania sieci Biedronka (85 000 palet codziennie w obiegu, 3000 kursów ciężarówek i 440 000 przejechanych kilometrów dziennie) każda optymalizacja w procesach transportowych czy operacjach logistycznych może przynieść w przyszłości wymierne korzyści dla środowiska naturalnego – mówi Lucyna Bartuzi, menedżer ds. procesów logistycznych w sieci Biedronka.

– Unilever od 10 lat koncentruje swoje działania na budowaniu zrównoważonego modelu biznesu i minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu rentowności biznesu. Naszym głównym celem jest zmniejszenie o połowę emisji CO2, zużycia wody i ilości generowanych odpadów do 2030 roku, ale już w 2019 roku udało nam się między innymi ograniczyć emisję CO2 na tonę produkcji o 65-69% i zmniejszyć zużycie wody o 37%. Zdecydowaliśmy się zaangażować w Lean&Green żeby osiągnąć jeszcze więcej dla środowiska współdziałając z dostawcami usług logistycznych oraz innymi producentami. Konkurujemy z innymi producentami na półkach w sklepie, ale w łańcuchach dostaw chcemy, aby naszym celem była współpraca na drodze i w magazynach. Zależy nam na szukaniu synergii w ramach logistyki, rozwijaniu nowych technologii, ale również na dzieleniu się tym, co już udało nam się wypracować. Wierzymy, że współpraca w biznesie oparta na zaufaniu, transparentności i dzieleniu się wiedzą, może mieć trwały, pozytywny efekt dla środowiska naturalnego – dodaje Jerzy Glinkowski, dyrektor łańcucha dostaw na Polskę i kraje bałtyckie, Unilever.

Członkostwo w Lean&Green otwiera przed firmami nowe obszary współpracy z partnerami na drodze do osiągnięcia wspólnych celów. Skupienie się na zadaniu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wymaga od firm wzajemnego zaufania i gotowości do współdziałania.

 

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C