CTRL system będzie świadczyć usługi pocztowe

C

26-10-2012

  Dzięki liberalizacji rynku pocztowego firma chce w przyszłym roku realizować przesyłki listowe we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce, a w następnych 3 latach rozszerzyć obszar swojej działalności na tereny podmiejskie. Wartość inwestycji, które pozwolą CTRL system uruchomić nową usługę, szacowana jest na ok. 5 mln zł. W pierwszym roku świadczenia usług pocztowych firma planuje zatrudnić 700 listonoszy.       Przez ostatnie lata CTRL system funkcjonował głównie w obszarze dystrybucji bezadresowej, posiadając ok. 23% w rynku oraz odnotowując z roku na rok coraz lepsze wyniki finansowe ? w 2011 roku przychód firmy wyniósł 29 mln zł, co stanowiło wzrost o 26 procent w porównaniu z 2010 rokiem. Rozszerzenie działalności CTRL system o usługi pocztowe wpisuje się w strategię spółki, która zakłada wykorzystanie uwolnienia rynku pocztowego w celu dotarcia do nowych grup docelowych. - Mimo postępującej globalnej cyfryzacji, widzimy bardzo szeroki potencjał w rynku dystrybucji pocztowej. Dowodzi temu chociażby fakt, że samych faktur wysyłanych jest w Polsce drogą pocztową ok. 1,5 mld rocznie. To duży obszar do zagospodarowania - powiedział Adam Puciata, prezes zarządu CTRL system. - Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowawczym, realizujemy inwestycje związane z zakupem infrastruktury oraz określamy naszą strategię w tym obszarze, tak by móc skutecznie konkurować na tym rynku nie tylko z Pocztą Polską ale i innymi operatorami, którzy podobnie jak my, będą chcieli zaznaczyć swoją obecność w tym segmencie - dodał. Realizując nowe usługi CTRL system będzie korzystał z części ze swoich oddziałów terenowych, świadczących do tej pory zlecenia z zakresu kolportażu bezadresowego. Oddziały te zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt.

 

poctaDzięki liberalizacji rynku pocztowego firma chce w przyszłym roku realizować przesyłki listowe we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce, a w następnych 3 latach rozszerzyć obszar swojej działalności na tereny podmiejskie. Wartość inwestycji, które pozwolą CTRL system uruchomić nową usługę, szacowana jest na ok. 5 mln zł. W pierwszym roku świadczenia usług pocztowych firma planuje zatrudnić 700 listonoszy.

 

 

 

Przez ostatnie lata CTRL system funkcjonował głównie w obszarze dystrybucji bezadresowej, posiadając ok. 23% w rynku oraz odnotowując z roku na rok coraz lepsze wyniki finansowe ? w 2011 roku przychód firmy wyniósł 29 mln zł, co stanowiło wzrost o 26 procent w porównaniu z 2010 rokiem. Rozszerzenie działalności CTRL system o usługi pocztowe wpisuje się w strategię spółki, która zakłada wykorzystanie uwolnienia rynku pocztowego w celu dotarcia do nowych grup docelowych.


– Mimo postępującej globalnej cyfryzacji, widzimy bardzo szeroki potencjał w rynku dystrybucji pocztowej. Dowodzi temu chociażby fakt, że samych faktur wysyłanych jest w Polsce drogą pocztową ok. 1,5 mld rocznie. To duży obszar do zagospodarowania – powiedział Adam Puciata, prezes zarządu CTRL system. – Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowawczym, realizujemy inwestycje związane z zakupem infrastruktury oraz określamy naszą strategię w tym obszarze, tak by móc skutecznie konkurować na tym rynku nie tylko z Pocztą Polską ale i innymi operatorami, którzy podobnie jak my, będą chcieli zaznaczyć swoją obecność w tym segmencie – dodał.


Realizując nowe usługi CTRL system będzie korzystał z części ze swoich oddziałów terenowych, świadczących do tej pory zlecenia z zakresu kolportażu bezadresowego. Oddziały te zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C