Czy PKP Cargo kupi CTL Logistics

C

07-09-2014

PKP CARGO podpisało 2 września list intencyjny w sprawie potencjalnego nabycia stu procent udziałów w spółce CTL Logistics.           Jest to perspektywiczna spółka posiadająca stabilny udział w polskim i niemieckim rynku kolejowych przewozów towarowych. Na podstawie listu intencyjnego strony porozumienia mogą przystąpić do negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji. PKP CARGO podpisało list intencyjny ze spółką European Rail Freight II S.à r.l, większościowym właścicielem spółki CTL. Jednocześnie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił wniosek PKP CARGO o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli nad CTL. - W Polsce działa kilkudziesięciu graczy na rynku towarowych przewozów kolejowych. W świetle postępującej liberalizacji w Europie oraz rosnącej konkurencyjności kolei w Polsce nieuniknione są procesy konsolidacyjne. PKP CARGO chce wziąć w nich udział. Jesteśmy przygotowani od strony finansowej, know-how, zasobów, wykorzystania potencjału do wzrostu naszej działalności, a co za tym idzie – wzrostu wartości spółki. Podpisany list intencyjny jest jednym z elementów potwierdzających realizację naszych ambitnych zamierzeń w zakresie aktywnej polityki fuzji i przejęć – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.  List intencyjny nie daje PKP CARGO prawa do wyłączności w procesie negocjacji sprzedaży udziałów w CTL. Jego podpisanie było konieczne, aby umożliwić PKP CARGO złożenie wniosku do Prezesa UOKiK w sprawie potencjalnej transakcji nabycia CTL. Ostateczne warunki transakcji nie zostały jeszcze uzgodnione i na tym etapie nie ma pewności, że strony dojdą do wiążącego porozumienia w tym zakresie.  Grupa CTL to międzynarodowe przedsiębiorstwo, oferujące kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu kolejowego i samochodowego towarów, spedycji, obsługi bocznic kolejowych, utrzymania taboru kolejowego, budowy i serwisu infrastruktury kolejowej, usług przeładunkowych, doradztwa celnego oraz zaopatrzenia w surowce. Grupa działa na terenie Europy Wschodniej i Zachodniej.  CTL jest uniwersalnym operatorem logistycznym, którego trzonem działalności jest transport kolejowy, jak również integracja elementów pozwalających realizować proces logistyczny dla klientów. Grupa ma do dyspozycji blisko 200 lokomotyw oraz ponad 4,8 tys. wagonów. Posiada też własne warsztaty naprawy taboru. CTL zatrudnia ponad 1,8 tys. pracowników. Dysponuje siecią 29 bocznic kolejowych na terenie Polski oraz posiada strategicznie położone terminale i bocznice przeładunkowe na wschodzie kraju. W 2013 roku Grupa CTL przewiozła 12,6 mln ton towarów i zrealizowała pracę przewozową na poziomie 4 268,2 mln tkm brutto, wypracowując 726,6 mln zł przychodów ze sprzedaży.    

PKP Cargo kupi CTL Logistics-1PKP CARGO podpisało 2 września list intencyjny w sprawie potencjalnego nabycia stu procent udziałów w spółce CTL Logistics.

 

 

 

 

 

Jest to perspektywiczna spółka posiadająca stabilny udział w polskim i niemieckim rynku kolejowych przewozów towarowych. Na podstawie listu intencyjnego strony porozumienia mogą przystąpić do negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji.

PKP CARGO podpisało list intencyjny ze spółką European Rail Freight II S.à r.l, większościowym właścicielem spółki CTL. Jednocześnie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił wniosek PKP CARGO o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli nad CTL.

W Polsce działa kilkudziesięciu graczy na rynku towarowych przewozów kolejowych. W świetle postępującej liberalizacji w Europie oraz rosnącej konkurencyjności kolei w Polsce nieuniknione są procesy konsolidacyjne. PKP CARGO chce wziąć w nich udział. Jesteśmy przygotowani od strony finansowej, know-how, zasobów, wykorzystania potencjału do wzrostu naszej działalności, a co za tym idzie – wzrostu wartości spółki. Podpisany list intencyjny jest jednym z elementów potwierdzających realizację naszych ambitnych zamierzeń w zakresie aktywnej polityki fuzji i przejęć – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO. 

List intencyjny nie daje PKP CARGO prawa do wyłączności w procesie negocjacji sprzedaży udziałów w CTL. Jego podpisanie było konieczne, aby umożliwić PKP CARGO złożenie wniosku do Prezesa UOKiK w sprawie potencjalnej transakcji nabycia CTL. Ostateczne warunki transakcji nie zostały jeszcze uzgodnione i na tym etapie nie ma pewności, że strony dojdą do wiążącego porozumienia w tym zakresie. 

Grupa CTL to międzynarodowe przedsiębiorstwo, oferujące kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu kolejowego i samochodowego towarów, spedycji, obsługi bocznic kolejowych, utrzymania taboru kolejowego, budowy i serwisu infrastruktury kolejowej, usług przeładunkowych, doradztwa celnego oraz zaopatrzenia w surowce. Grupa działa na terenie Europy Wschodniej i Zachodniej. 

CTL jest uniwersalnym operatorem logistycznym, którego trzonem działalności jest transport kolejowy, jak również integracja elementów pozwalających realizować proces logistyczny dla klientów. Grupa ma do dyspozycji blisko 200 lokomotyw oraz ponad 4,8 tys. wagonów. Posiada też własne warsztaty naprawy taboru. CTL zatrudnia ponad 1,8 tys. pracowników. Dysponuje siecią 29 bocznic kolejowych na terenie Polski oraz posiada strategicznie położone terminale i bocznice przeładunkowe na wschodzie kraju. W 2013 roku Grupa CTL przewiozła 12,6 mln ton towarów i zrealizowała pracę przewozową na poziomie 4 268,2 mln tkm brutto, wypracowując 726,6 mln zł przychodów ze sprzedaży.

 

PKP Cargo kupi CTL Logistics-2

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C