Czy zdrożeje transport do Holandii?

C

14-02-2017

Ambasada RP w Hadze w ostatnim czasie wydała informację na temat obowiązujących w Holandii przepisów o płacy minimalnej. Wprowadzona ustawa wymierzona jest w branżę transportową, w tym także w polskich kierowców zawodowych. Zdaniem ekspertów, efektem holenderskiej ustawy o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE będą wyższe koszty transportu z i do Niderlandów.  Na terenie Holandii obowiązek wypłacania minimalnych stawek dla pracowników delegowanych obowiązuje już od 1 lipca 2016 r. Akt prawny znany jako Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, czyli ustawa o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE, została wprowadzona na podstawie dyrektywy unijnej nr 96/71/WE. Wedle przepisów, minimalne wynagrodzenie znajduje zastosowanie dla transportu międzynarodowego dwustronnego oraz kabotażu, jednak i w tym zakresie nie ma jeszcze jednoznacznie potwierdzonych informacji.      „Na ten moment nie jest wiadome w jaki sposób organy administracji będą kontrolować spełnienie wymogów dotyczących pracowników delegowanych w transporcie drogowym, jednak należy się spodziewać, iż w niedługim okresie informacje te zostaną uzupełnione przez stronę holenderską”  mówi Bartosz Najman, Prezes Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.   Powyższa sytuacja wynika z faktu, iż artykuł 8. holenderskiej ustawy dotyczący obowiązku zgłoszenia pracownika delegowanego oraz miejsca przechowywania dokumentacji potwierdzającej wypłatę płacy minimalnej, wejdzie w życie w terminie późniejszym. Zdaniem ekspertów odbędzie się to najprawdopodobniej z początkiem 2018 roku.   W chwili obecnej, do czasu pełnego wdrożenia ustawy WAGW EU, polskie firmy świadczące usługi transgraniczne na terenie Królestwa Niderlandów powinny, zgodnie z artykułem 7. Ustawy, wyznaczyć osobę kontaktową i dane tej osoby przekazać pracownikom delegowanym do pracy na terenie KN.   „W razie kontroli, holenderska inspekcja pracy może poprosić o dane kontaktowe do osoby wyznaczonej zgodnie z artykułem 7. ustawy. Przepisy nie określają dodatkowych wymogów, które taka osoba musi spełniać, stąd może to być pracownik przedsiębiorstwa transportowego, posiadający przynajmniej komunikatywną znajomość języka angielskeigo”  ocenia Bartosz Najman z OCRK.   Holandia jest już kolejnym w Europie krajem, który wprowadza przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego dla pracowników delegowanych. Podobne regulacje obowiązują już w Niemczech, Austrii, Norwegii, Francji oraz we Włoszech.

Czy zdro eje transport do Holandii wypowiedz ekspertów OCRKAmbasada RP w Hadze w ostatnim czasie wydała informację na temat obowiązujących w Holandii przepisów o płacy minimalnej. Wprowadzona ustawa wymierzona jest w branżę transportową, w tym także w polskich kierowców zawodowych. Zdaniem ekspertów, efektem holenderskiej ustawy o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE będą wyższe koszty transportu z i do Niderlandów. 

Na terenie Holandii obowiązek wypłacania minimalnych stawek dla pracowników delegowanych obowiązuje już od 1 lipca 2016 r. Akt prawny znany jako Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, czyli ustawa o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE, została wprowadzona na podstawie dyrektywy unijnej nr 96/71/WE. Wedle przepisów, minimalne wynagrodzenie znajduje zastosowanie dla transportu międzynarodowego dwustronnego oraz kabotażu, jednak i w tym zakresie nie ma jeszcze jednoznacznie potwierdzonych informacji.   

 

„Na ten moment nie jest wiadome w jaki sposób organy administracji będą kontrolować spełnienie wymogów dotyczących pracowników delegowanych w transporcie drogowym, jednak należy się spodziewać, iż w niedługim okresie informacje te zostaną uzupełnione przez stronę holenderską”  mówi Bartosz Najman, Prezes Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

 

Powyższa sytuacja wynika z faktu, iż artykuł 8. holenderskiej ustawy dotyczący obowiązku zgłoszenia pracownika delegowanego oraz miejsca przechowywania dokumentacji potwierdzającej wypłatę płacy minimalnej, wejdzie w życie w terminie późniejszym. Zdaniem ekspertów odbędzie się to najprawdopodobniej z początkiem 2018 roku.

 

W chwili obecnej, do czasu pełnego wdrożenia ustawy WAGW EU, polskie firmy świadczące usługi transgraniczne na terenie Królestwa Niderlandów powinny, zgodnie z artykułem 7. Ustawy, wyznaczyć osobę kontaktową i dane tej osoby przekazać pracownikom delegowanym do pracy na terenie KN.

 

„W razie kontroli, holenderska inspekcja pracy może poprosić o dane kontaktowe do osoby wyznaczonej zgodnie z artykułem 7. ustawy. Przepisy nie określają dodatkowych wymogów, które taka osoba musi spełniać, stąd może to być pracownik przedsiębiorstwa transportowego, posiadający przynajmniej komunikatywną znajomość języka angielskeigo”  ocenia Bartosz Najman z OCRK.

 

Holandia jest już kolejnym w Europie krajem, który wprowadza przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego dla pracowników delegowanych. Podobne regulacje obowiązują już w Niemczech, Austrii, Norwegii, Francji oraz we Włoszech.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C