Czym jest AEO?

C

07-11-2017

Co to jest AEO?

Co to jest AEO?
To jest fundamentalne pytanie, które sam zadaję sobie od 2009 roku, kiedy to po uzyskaniu przez naszą firmę „AEO” zostałem namaszczony na osobę odpowiedzialną za wdrażanie pozwolenia AEO. Od kilku lat, przy okazji zatrudnienia nowych pracowników w naszej firmie, poza obowiązkowym szkoleniem BHP przeprowadzamy również obowiązkowe szkolenia z ISO / WSK (Wewnętrzny System Kontroli) oraz z PBI (Polityki Bezpieczeństwa Informacji), którą wprowadziliśmy w związku z aplikowaniem o AEO. Siadam wówczas naprzeciwko nowego pracownika i rozpoczynam szkolenie od próby wyjaśnienia czym jest AEO. Firma nasza posiada „AEO” czyli: Authorised Economic Operator – tu tłumaczenie zostawiam słuchaczowi, upoważniony przedsiębiorca, upoważniony przedsiębiorca AEO, przedsiębiorca AEO, zaufany przedsiębiorca. Różnie też nazywa się efekt końcowy postępowania o przyznanie AEO: posiadamy certyfikat AEO, mamy świadectwo AEO – tak mówiło się wcześniej, jesteśmy posiadaczem pozwolenia AEO – tak się powinno mówić od 1 maja 2016 roku.

Kto może uzyskać AEO?
Unijny Kodeks Celny w art. 38 mówi o tym, że wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy może złożyć każdy podmiot gospodarczy mający siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej, który jest częścią międzynarodowego łańcucha dostaw i uczestniczy w czynnościach związanych z cłem.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać AEO?
Aby stać się posiadaczem pozwolenia AEO trzeba spełnić szereg ściśle określonych warunków. W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że przede wszystkim niezbędne jest prowadzenie swojego biznesu zgodnie z prawem. Przedsiębiorca musi w pełni świadomie kontrolować obrót towarami z krajami spoza Unii Europejskiej oraz stać na mocnych nogach, być stabilnym finansowo. Jednym z niezbędnych warunków uzyskania AEO są również kompetentni pracownicy posiadający wysokie kwalifikacje w zakresie obrotu towarami z krajami spoza UE.

Jakie są benefity płynące z posiadania AEO?
Dla agencji celnych posiadanie AEO, jest podstawą, bez której nie można prowadzić biznesu w oparciu o oczekiwane na rynku rozwiązania. Wszystkie postępowania celne a w szczególności pozwolenia i uproszczenia wymagają spełnienia warunków jak dla AEO. Na przykład, jeśli agencja celna posiadająca AEO wnioskuje o uzyskanie pozwolenia na uznanie miejsca do przedstawiania towarów – czyli chce odprawiać towar w innym miejscu niż urząd celny, to organ celny w prowadzonym postępowaniu koncentruje się na badaniu samego miejsca. Bada czy spełnia ono warunki zapewniające możliwość kontroli celnej i dozoru celnego. Tym samym, nie ma konieczności prowadzenia długotrwałego i skomplikowanego postępowania obejmującego wszystkie procesy w firmie – w tym badanie kondycji finansowej, kwalifikacji czy procedur związanych z obsługą importu lub eksportu.

Na jaki okres przyznawane jest pozwolenie AEO?
AEO przyznawane jest przedsiębiorcy dożywotnio, jednak wszystkie wydane przed datą 1 maja 2016 roku pozwolenia oraz uproszczenia wymagają ponownej oceny w ciągu najbliższych trzech lat, czyli do 30 kwietnia 2019 roku. Termin ten wynika z art. 250 i art. 251 Rozporządzenia Delegowanego do Unijnego Kodeksu Celnego. Rusak Business Services właśnie przeszło pomyślnie cały proces ponownej oceny. Certyfikat posiadamy już przeszło 8 lat, dzięki czemu nasi Klienci mogą korzystać ze znacznych uproszczeń proceduralnych ze strony organów celnych. Muszę podkreślić, że ten sukces zawdzięczamy Wszystkim naszym pracownikom, których rzetelna praca sprawiła, iż przeszliśmy weryfikację pozytywnie i ponownie zostaliśmy uznani za firmę godną zaufania.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C