DKV Mobility informuje o realizacji zielonej strategii

C

02-09-2022

DKV Mobility opublikowała „Raport o zrównoważonym rozwoju 2021”, który podkreśla postępy firmy w realizacji jej zielonych zobowiązań, a także strategii ESG, która obejmuje dziesięć celów na 2025 rok.

ESG to podejście opisujące czynniki pozafinansowe, które pomagają biznesowi raportować ich zaangażowanie na rzecz zrównoważonej przyszłości. Obejmuje następujące wskaźniki: środowiskowe (environmental), społeczne (social) i ład korporacyjny (corporate governance). Jedną z branży, która w dużym stopniu odciska swoje piętno na kondycji środowiska i dobrobycie społeczeństw, jest transport.

W 2021 r. DKV Mobility zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 43% w porównaniu z rokiem bazowym 2019. W ciągu zaledwie jednego roku prawie podwoiła swoją sieć punktów ładowania pojazdów elektrycznych i rozszerzyła swoją sieć akceptacji dla stacji paliw alternatywnych w Europie. Ponadto DKV Mobility rozwinęła swoją strategię ESG i poczyniła znaczne postępy, szczególnie w promowaniu różnorodności płci, a także w realizacji ambicji związanych z obywatelstwem korporacyjnym. Zrównoważony rozwój DKV Mobility i wyniki ESG zostały docenione, a EcoVadis i Sustainalytics wysoko oceniły tę organizację.

– Rok 2021 był dla nas wyjątkowy, bo doświadczyliśmy dynamicznego rozwoju biznesu przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych – mówi Marco van Kalleveen, dyrektor generalny DKV Mobility. – Najbardziej cieszy nas, że udało się tak nakierować nasz rozwój, aby działania na rzecz ochrony środowiska szły w parze z dobrymi wynikami biznesowymi. Zgodnie ze strategią DKV Mobility, nasze produkty mają pomagać klientom w przechodzeniu na alternatywne źródła energii.

Rok po zobowiązaniu, jakie DKV Mobility podjęła względem własnej działalności: by do 2023 roku więcej redukować niż emitować szkodliwych substancji do atmosfery, wyniki są bardzo obiecujące.

W porównaniu z rokiem bazowym 2019 emisje gazów cieplarnianych w 2021 zostały obniżone o 43%. W ciągu zaledwie jednego roku niemal dwukrotnie udało się zwiększyć liczbę punktów ładowania aut elektrycznych, współpracujących z DKV. Obecnie jest to około 310 000 obiektów, w stosunku do około 240 000 na koniec 2021 roku. Łączny wolumen sprzedaży paliw alternatywnych wzrósł rok do roku o 141%. Natomiast sieć stacji oferujących CNG, LNG i wodór, które akceptują kartę DKV, powiększyła się o 24%. Aktualnie jest ich około 20 000.

Oprócz ambitnych celów klimatycznych, DKV Mobility kontynuuje działania związane z rozwojem zasobów ludzkich. Firma planuje do 2025 roku zwiększyć udział kobiet wśród kadry kierowniczej do 35%. Warto dodać, że już teraz osiągnięto parytet (50/50%) płci, jeśli chodzi o zatrudnienie na wszystkich poziomach stanowisk.

Opisany wyżej wysiłek został nagrodzony w 2021 roku złotym medalem przyznanym przez EcoVadis, niezależną agencję ratingową. Ta ocena plasuje DKV Mobility wśród 3% najlepszych firm z kategorii „inna działalność usługowa wspierająca biznes”. EcoVadis oceniała ponad 90 000 firm

Z kolei w panelu badawczym Sustainalytics (mierzącym poziom realizacji ESG) DKV Mobility sklasyfikowana została w gronie 2% firm najlepiej realizujących odpowiedzialne prowadzenie biznesu – spośród 15 000 podmiotów ocenianych na całym świecie.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C