Driver Coach od Omnitracs redukuje zużycie paliwa, emisję spalin oraz ryzyko wypadków

C

05-09-2013

We wrześniu br. firma Omnitracs wprowadza na rynek pierwsze tego typu rozwiązanie, które na bieżąco analizuje i przedstawia wydajność kierowcy, instruując go bezpośrednio w czasie jazdy.           Driver Coach to indywidualny instruktor bez przerwy obecny w kabinie kierowcy, który obok analizy stanu pojazdu, potrafi wykryć i na czas ostrzec o anomaliach w stylu jazdy, sugerujących problemy ze zdrowiem lub zmęczenie kierowcy. Driver Coach skupia się na trzech obszarach: aktywności kierowcy, stylu jazdy oraz używaniu silnika na biegu jałowym. System pobiera informacje z szyny CAN pojazdu, analizuje je i przetwarza na zrozumiałe dla kierowcy wskazówki. Sugestywne, ale nierozpraszające uwagi kierowcy, ostrzeżenia informują o przekraczaniu dozwolonej prędkości, jeździe na zbyt wysokich obrotach, jeździe na biegu jałowym czy też zbyt gwałtownym przyspieszaniu i hamowaniu.   Driver Coach to bezpłatne rozszerzenie usługi zaawansowanego raportowania stylu jazdy i zachowań kierowcy (ang. Advanced Driver Behaviour Reporting; ADBR), narzędzia do analizy biznesowej. Usługa ADBR umożliwia firmom transportowym szczegółową analizę nawyków i stylu jazdy kierowców, sposobu użycia silnika oraz wszystkich innych czynników ostatecznie wpływających na zużycie paliwa.   Zmniejszenie zużycia paliwa, emisji spalin i ryzyka wypadków Gwałtowny styl jazdy zwiększa zużycie paliwa, z czego wynika zwiększona emisja CO2 i NOx. Nagłe przyspieszanie i hamowanie powodują szybsze zużycie kluczowych mechanizmów pojazdu, a szczególnie hamulców, skrzyni biegów i zawieszenia, podnosząc koszty eksploatacji pojazdu. Jazda z nadmierną prędkością jest częstą przyczyną wypadków pojazdów ciężarowych. Tradycyjne szkolenia kierowców przez instruktorów lub na placu manewrowym przynoszą tylko krótkotrwałą poprawę, zajmując jednak cenne zasoby ? czas, pojazd, kierowcę oraz instruktora. Pomimo ponawianych szkoleń kierowcy szybko wracają do swoich starych nawyków. Driver Coach to indywidualny instruktor bez przerwy obecny w kabinie kierowcy!   Kierowca to klucz do wydajnego zużycia paliwa Stylizowane na sygnalizację drogową wskaźniki na wyświetlaczu w kabinie zachęcają do praktykowania dobrego stylu prowadzenia pojazdu, wyświetlając szczegóły ostatnich zdarzeń i sugerując obszary wymagające poprawy. W przypadku wyraźnego przekroczenia limitów kierowca jest ostrzegany alarmem, a odpowiednie kolory informują go na bieżąco o stylu jazdy: zielony - doskonały, pomarańczowy - satysfakcjonujący oraz czerwony - niepożądany. Kierowca może w dowolnym momencie uzyskać szczegółowe informacje, klikając wyświetlony alarm i przechodząc do ekranu Driver Coach. Dostępny wszędzie przycisk ?Pomoc? pokaże wyjaśnienia poszczególnych parametrów oraz wskazówki, w jaki sposób poprawić wydajność i pozostać w ?zielonej strefie?. Informacje te są również automatycznie przekazywane do systemu komputerowego firmy, gdzie pozostają dostępne w celu dalszej analizy i oceny wydajności kierowców.     Driver Coach zachęca kierowców do osiągania wyznaczonych celów Przy pomocy systemu FleetVisor managerowie mogą ustalać pożądane dla poszczególnych kierowców lub dla całej floty wskaźniki wydajności, dotyczące stylu jazdy, użycia silnika oraz innych czynników wpływających na zużycie paliwa oraz emisję CO2 i NOx. Wyniki kierowcy są przekazywane do systemu Omnitracs FleetVisor, wraz z bieżącymi informacjami o stanie realizacji zleceń i warunkach na drodze. FleetVisor udostępnia szereg raportów pozwalających na analizę tych danych i porównanie ich z wyznaczonymi celami.   Driver Coach skupia się na trzech obszarach: aktywności kierowcy, stylu jazdy oraz używaniu silnika na biegu jałowym. Manager może określać pożądane cele i parametry osobno dla poszczególnych kierowców. Dzięki temu możliwe jest indywidualne szkolenie oraz szczegółowe raporty, dla poprawy stylu jazdy i wydajności poszczególnych kierowców.   Monitorowanie aktywności kierowcy obejmuje zdarzenia takie, jak: jazda z nadmierną prędkością, jazda na zbyt dużych obrotach, czy też zbyt gwałtowne przyspieszanie i hamowanie (szczególnie, gdy następują bezpośrednio po sobie w krótkim odstępie czasowym). Wskaźniki przy pomocy kolorów (zielony, pomarańczowy i czerwony) pokazują chwilowe i sumaryczne wyniki kierowcy i są uaktualniane na bieżąco. Parametry takie jak dozwolona prędkość, obroty silnika, przyspieszanie i hamowanie mogą być ustawione indywidualnie dla poszczególnych kierowców bądź dla całej floty jednocześnie.   Monitorowanie stylu jazdy obejmuje: zachęcanie kierowcy do wydajnej jazdy przy pomocy tempomatu, jazdy bez gazu oraz utrzymywania obrotów silnika w strefie najlepszej wydajności (ECO RPM). Kierowca jest informowany o swoich wynikach na bieżąco. Podobnie jak monitorowanie aktywności kierowcy, te wskaźniki również przyczyniają się do poprawy zużycia paliwa oraz bezpiecznej jazdy. Driver Coach potrafi wykryć i na czas ostrzec o anomaliach w stylu jazdy, sugerujących problemy ze zdrowiem lub zmęczenie kierowcy.   Monitorowanie jałowej pracy silnika obejmuje detekcję krótkiej oraz długotrwałej pracy jałowej (zliczając ilość tego typu zdarzeń) oraz korzystanie z wału przekazu mocy (PTO), do zasilania zewnętrznych urządzeń lub maszyn. Monitorowanie jałowej pracy pomaga w detekcji niepotrzebnej pracy silnika i wynikającego z tego marnotrawstwa paliwa. W wielu sytuacjach kierowca może jechać dalej lub wyłączyć silnik, nie zwraca jednak na to uwagi. Driver Coach zasugeruje mu w takich momentach, co robić.     Łatwa konfiguracja FleetVisor daje managerowi floty globalny wgląd we wskaźniki pojazdów i kierowców, z uwypukleniem tych najbardziej istotnych z punktu widzenia oszczędności i wydajności. Manager floty może sam określić cele do osiągnięcia, z uwzględnieniem warunków na drodze oraz terminarza dostaw, skupiając się na czasie dostawy lub odległości do pokonania. Przykładowo, może określić 3% redukcję zużycia paliwa dla całej floty, otrzymując od systemu sugestie dla poszczególnych kierowców, jak powinni dostosować swój styl jazdy dla osiągnięcia tego celu.    

driver-coach-omnitracs-1We wrześniu br. firma Omnitracs wprowadza na rynek pierwsze tego typu rozwiązanie, które na bieżąco analizuje i przedstawia wydajność kierowcy, instruując go bezpośrednio w czasie jazdy.

 

 

 

 

 

Driver Coach to indywidualny instruktor bez przerwy obecny w kabinie kierowcy, który obok analizy stanu pojazdu, potrafi wykryć i na czas ostrzec o anomaliach w stylu jazdy, sugerujących problemy ze zdrowiem lub zmęczenie kierowcy. Driver Coach skupia się na trzech obszarach: aktywności kierowcy, stylu jazdy oraz używaniu silnika na biegu jałowym. System pobiera informacje z szyny CAN pojazdu, analizuje je i przetwarza na zrozumiałe dla kierowcy wskazówki. Sugestywne, ale nierozpraszające uwagi kierowcy, ostrzeżenia informują o przekraczaniu dozwolonej prędkości, jeździe na zbyt wysokich obrotach, jeździe na biegu jałowym czy też zbyt gwałtownym przyspieszaniu i hamowaniu.

 

Driver Coach to bezpłatne rozszerzenie usługi zaawansowanego raportowania stylu jazdy i zachowań kierowcy (ang. Advanced Driver Behaviour Reporting; ADBR), narzędzia do analizy biznesowej. Usługa ADBR umożliwia firmom transportowym szczegółową analizę nawyków i stylu jazdy kierowców, sposobu użycia silnika oraz wszystkich innych czynników ostatecznie wpływających na zużycie paliwa.

 

Zmniejszenie zużycia paliwa, emisji spalin i ryzyka wypadków

Gwałtowny styl jazdy zwiększa zużycie paliwa, z czego wynika zwiększona emisja CO2 i NOx. Nagłe przyspieszanie i hamowanie powodują szybsze zużycie kluczowych mechanizmów pojazdu, a szczególnie hamulców, skrzyni biegów i zawieszenia, podnosząc koszty eksploatacji pojazdu. Jazda z nadmierną prędkością jest częstą przyczyną wypadków pojazdów ciężarowych. Tradycyjne szkolenia kierowców przez instruktorów lub na placu manewrowym przynoszą tylko krótkotrwałą poprawę, zajmując jednak cenne zasoby ? czas, pojazd, kierowcę oraz instruktora. Pomimo ponawianych szkoleń kierowcy szybko wracają do swoich starych nawyków. Driver Coach to indywidualny instruktor bez przerwy obecny w kabinie kierowcy!

 

Kierowca to klucz do wydajnego zużycia paliwa

Stylizowane na sygnalizację drogową wskaźniki na wyświetlaczu w kabinie zachęcają do praktykowania dobrego stylu prowadzenia pojazdu, wyświetlając szczegóły ostatnich zdarzeń i sugerując obszary wymagające poprawy. W przypadku wyraźnego przekroczenia limitów kierowca jest ostrzegany alarmem, a odpowiednie kolory informują go na bieżąco o stylu jazdy: zielony – doskonały, pomarańczowy – satysfakcjonujący oraz czerwony – niepożądany. Kierowca może w dowolnym momencie uzyskać szczegółowe informacje, klikając wyświetlony alarm i przechodząc do ekranu Driver Coach. Dostępny wszędzie przycisk ?Pomoc? pokaże wyjaśnienia poszczególnych parametrów oraz wskazówki, w jaki sposób poprawić wydajność i pozostać w ?zielonej strefie?. Informacje te są również automatycznie przekazywane do systemu komputerowego firmy, gdzie pozostają dostępne w celu dalszej analizy i oceny wydajności kierowców.

 

driver-coach-omnitracs-2

 

Driver Coach zachęca kierowców do osiągania wyznaczonych celów

Przy pomocy systemu FleetVisor managerowie mogą ustalać pożądane dla poszczególnych kierowców lub dla całej floty wskaźniki wydajności, dotyczące stylu jazdy, użycia silnika oraz innych czynników wpływających na zużycie paliwa oraz emisję CO2 i NOx. Wyniki kierowcy są przekazywane do systemu Omnitracs FleetVisor, wraz z bieżącymi informacjami o stanie realizacji zleceń i warunkach na drodze. FleetVisor udostępnia szereg raportów pozwalających na analizę tych danych i porównanie ich z wyznaczonymi celami.

 

Driver Coach skupia się na trzech obszarach: aktywności kierowcy, stylu jazdy oraz używaniu silnika na biegu jałowym. Manager może określać pożądane cele i parametry osobno dla poszczególnych kierowców. Dzięki temu możliwe jest indywidualne szkolenie oraz szczegółowe raporty, dla poprawy stylu jazdy i wydajności poszczególnych kierowców.

 

Monitorowanie aktywności kierowcy obejmuje zdarzenia takie, jak: jazda z nadmierną prędkością, jazda na zbyt dużych obrotach, czy też zbyt gwałtowne przyspieszanie i hamowanie (szczególnie, gdy następują bezpośrednio po sobie w krótkim odstępie czasowym). Wskaźniki przy pomocy kolorów (zielony, pomarańczowy i czerwony) pokazują chwilowe i sumaryczne wyniki kierowcy i są uaktualniane na bieżąco. Parametry takie jak dozwolona prędkość, obroty silnika, przyspieszanie i hamowanie mogą być ustawione indywidualnie dla poszczególnych kierowców bądź dla całej floty jednocześnie.

 

Monitorowanie stylu jazdy obejmuje: zachęcanie kierowcy do wydajnej jazdy przy pomocy tempomatu, jazdy bez gazu oraz utrzymywania obrotów silnika w strefie najlepszej wydajności (ECO RPM). Kierowca jest informowany o swoich wynikach na bieżąco. Podobnie jak monitorowanie aktywności kierowcy, te wskaźniki również przyczyniają się do poprawy zużycia paliwa oraz bezpiecznej jazdy. Driver Coach potrafi wykryć i na czas ostrzec o anomaliach w stylu jazdy, sugerujących problemy ze zdrowiem lub zmęczenie kierowcy.

 

Monitorowanie jałowej pracy silnika obejmuje detekcję krótkiej oraz długotrwałej pracy jałowej (zliczając ilość tego typu zdarzeń) oraz korzystanie z wału przekazu mocy (PTO), do zasilania zewnętrznych urządzeń lub maszyn. Monitorowanie jałowej pracy pomaga w detekcji niepotrzebnej pracy silnika i wynikającego z tego marnotrawstwa paliwa. W wielu sytuacjach kierowca może jechać dalej lub wyłączyć silnik, nie zwraca jednak na to uwagi. Driver Coach zasugeruje mu w takich momentach, co robić.

 

driver-coach-omnitracs-3

 

Łatwa konfiguracja

FleetVisor daje managerowi floty globalny wgląd we wskaźniki pojazdów i kierowców, z uwypukleniem tych najbardziej istotnych z punktu widzenia oszczędności i wydajności. Manager floty może sam określić cele do osiągnięcia, z uwzględnieniem warunków na drodze oraz terminarza dostaw, skupiając się na czasie dostawy lub odległości do pokonania. Przykładowo, może określić 3% redukcję zużycia paliwa dla całej floty, otrzymując od systemu sugestie dla poszczególnych kierowców, jak powinni dostosować swój styl jazdy dla osiągnięcia tego celu.

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C