Dyplom republiki Francji do zdobycia we Wrocławiu

C

01-08-2014

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Lotaryńskim oferuje studia II stopnia magisterskie z wykładowym językiem angielskim.         Od roku akademickiego 2014/2015 studenci MWSLiT będą mieli możliwość rozpoczęcia nauki na Uczelni gwarantującej dwa dyplomy: polski oraz prestiżowy dyplom republiki Francji. Dodatkowo najlepszych 10 studentów po uzyskaniu tytułu magistra otrzyma możliwości kontynuowania nauki na studiach doktoranckich we Francji.   MWSLiT oferuje studentom szeroki wachlarz kierunków oraz specjalności do wyboru. Zamysł prowadzenia studiów w języku angielskim - JOINT MSc IN ENGINEERING to przede wszystkim zwrócenie szczególnej uwagi na rangę języka angielskiego w obszarze zawodowym TSL. Partnerem, z którym Uczelnia podjęła współpracę przy oferowanych studiach jest Uniwersytet Lotaryński kształcący ponad 50 tyś. studentów, specjalizujący się w badaniach optymalizacji systemów i procesów przemysłowych.   Oferta edukacyjna obejmuje studia stacjonarne II stopnia, na kierunku Logistyka, specjalność Inżynieria systemów przemysłowych.   Student na specjalności Inżynieria systemów przemysłowych będzie się kształcił 4 semestry, na specjalistę w zakresie optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające działania w zakresie nadzorowania, kontroli jakości oraz optymalizacji produkcji.   Program studiów zakłada realizację przedmiotów w języku angielskim, który pozwoli zdobyć wiedzę potrzebną do projektowania i zarządzania systemami produkcyjnymi i logistycznymi na płaszczyźnie technologii, ekonomii, organizacji oraz wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych, łączących aspekty technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne w zakresie logistyki produkcji. Ponadto pozwolą wykształcić profesjonalistów przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych w projektach badawczych dedykowanych rozwojowi przemysłu. Program studiów został dostosowany do standardów kształcenia na Uniwersytecie Lotaryńskim.   Ponadto 40% zajęć dydaktycznych będzie przeprowadzonych przez wykładowców francuskich, specjalizujących się w badaniach optymalizacji systemów i procesów przemysłowych. Po I roku studiów 10 najlepszym studentom, Uczelnia oferuje możliwość kształcenia ukierunkowanego na rozwój naukowy, a po uzyskaniu tytułu magistra logistyki możliwość podjęcia studiów doktoranckich we Francji.   Podsumowując, absolwent studiów JOINT MSc IN ENGINEERING: Uzyska dwa dyplomy – polski oraz dyplom Republiki Francji, Najlepszych 10 studentów będzie miało możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich we Francji na Université de Lorraine, Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka posiądzie usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych, w szczególności związaną z inicjowaniem, planowaniem, organizowaniem, realizowaniem, kontrolowaniem, analizowaniem i oceną procesów logistycznych w przedsiębiorstwach, wdrażaniem systemowych, innowacyjnych rozwiązań logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku krajowym oraz międzynarodowym.  

mwslit-studia-1Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Lotaryńskim oferuje studia II stopnia magisterskie z wykładowym językiem angielskim.

 

 

 

 

Od roku akademickiego 2014/2015 studenci MWSLiT będą mieli możliwość rozpoczęcia nauki na Uczelni gwarantującej dwa dyplomy: polski oraz prestiżowy dyplom republiki Francji. Dodatkowo najlepszych 10 studentów po uzyskaniu tytułu magistra otrzyma możliwości kontynuowania nauki na studiach doktoranckich we Francji.

 

MWSLiT oferuje studentom szeroki wachlarz kierunków oraz specjalności do wyboru. Zamysł prowadzenia studiów w języku angielskim – JOINT MSc IN ENGINEERING to przede wszystkim zwrócenie szczególnej uwagi na rangę języka angielskiego w obszarze zawodowym TSL. Partnerem, z którym Uczelnia podjęła współpracę przy oferowanych studiach jest Uniwersytet Lotaryński kształcący ponad 50 tyś. studentów, specjalizujący się w badaniach optymalizacji systemów i procesów przemysłowych.

 

Oferta edukacyjna obejmuje studia stacjonarne II stopnia, na kierunku Logistyka, specjalność Inżynieria systemów przemysłowych.

 

Student na specjalności Inżynieria systemów przemysłowych będzie się kształcił 4 semestry, na specjalistę w zakresie optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające działania w zakresie nadzorowania, kontroli jakości oraz optymalizacji produkcji.

 

Program studiów zakłada realizację przedmiotów w języku angielskim, który pozwoli zdobyć wiedzę potrzebną do projektowania i zarządzania systemami produkcyjnymi i logistycznymi na płaszczyźnie technologii, ekonomii, organizacji oraz wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych, łączących aspekty technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne w zakresie logistyki produkcji. Ponadto pozwolą wykształcić profesjonalistów przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych w projektach badawczych dedykowanych rozwojowi przemysłu. Program studiów został dostosowany do standardów kształcenia na Uniwersytecie Lotaryńskim.

 

Ponadto 40% zajęć dydaktycznych będzie przeprowadzonych przez wykładowców francuskich, specjalizujących się w badaniach optymalizacji systemów i procesów przemysłowych. Po I roku studiów 10 najlepszym studentom, Uczelnia oferuje możliwość kształcenia ukierunkowanego na rozwój naukowy, a po uzyskaniu tytułu magistra logistyki możliwość podjęcia studiów doktoranckich we Francji.

 

Podsumowując, absolwent studiów JOINT MSc IN ENGINEERING:

  • Uzyska dwa dyplomy – polski oraz dyplom Republiki Francji,
  • Najlepszych 10 studentów będzie miało możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich we Francji na Université de Lorraine,
  • Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka posiądzie usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych, w szczególności związaną z inicjowaniem, planowaniem, organizowaniem, realizowaniem, kontrolowaniem, analizowaniem i oceną procesów logistycznych w przedsiębiorstwach, wdrażaniem systemowych, innowacyjnych rozwiązań logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C