Dyplomatyczna ostatnia mila

C

25-08-2020

Ostatni etap przewozu towaru z portu lub stacji kolejowej do konsumenta ostatecznego wymaga dodatkowego wysiłku na rzecz klienta, dlatego przy wieloetapowym schemacie dostawy ostatnia mila staje się powszechnym i właściwym rozwiązaniem dla zamawiających.

Vladislav Martin

Ostatni etap przewozu towaru z portu lub stacji kolejowej do konsumenta ostatecznego wymaga dodatkowego wysiłku na rzecz klienta, dlatego przy wieloetapowym schemacie dostawy ostatnia mila staje się powszechnym i właściwym rozwiązaniem dla zamawiających.

 

 

 

 

 

W lipcu 2020 roku stały chiński Klient, który otrzymał rządowe zlecenie transportowe na dostawę masek z Chin do Rumunii na rzecz chińskiej ambasady skontaktował się z biurem AsstrA w Szanghaju. Zakładano, że maski zostaną przekazane Rumunii jako pomoc humanitarna z Chińskiej Republiki Ludowej. Projekt logistyczny obejmował organizację dostawy towarów ostatniej mili z Polski do Rumunii. Z reguły w transporcie last-mile dostawa ze stacji kolejowej odbywa się w kontenerze, w którym przybył towar. Jednak eksperci AsstrA zaproponowali inny, bardziej ekonomiczny wariant.

– Odbiorcą końcowym była Ambasada Chin w Bukareszcie. Jako że nie jest to organizacja biznesowa przedstawiciele dyplomatyczni nie są zaznajomieni z niuansami i specyfiką transportu, dlatego też zwrócili się do AsstrA z prośbą o wsparcie organizacyjne i konsulting – szczegóły projektu zdradza Vladislav Martin, Trade Lane Manager działu chińskiego w AsstrA.

Zespół AsstrA odpowiadał za dostawę kontenera do terminalu w Małaszewiczach. Przeładunek towaru z kontenera na samochód ciężarowy bez pośredniego składowania w magazynie obniżył koszty transportu. Finansowy aspekt projektu był znaczący dla strony chińskiej. Dzięki porozumieniu pomiędzy przedstawicielami służby celnej oraz pracownikami AsstrA dokonano jednego zgłoszenia tranzytowego zamiast wymaganych dwóch.

Z reguły pierwsze zgłoszenie tranzytowe dotyczy tranzytu z terminalu na magazyn, gdzie ma miejsce przeładunek. Drugie natomiast wypełnia się w przypadku transportu z magazynu do końcowego punktu odprawy celnej. Ze względu na ilość towaru (50 000 sztuk masek) korzystną alternatywę stanowił rozładunek towaru z kontenera do samochodu typu VAN. Dla urzędów celnych podobne procedury zdarzają się sporadycznie, gdyż większość towaru trafia do odbiorcy lub miejsca odprawy celnej w kontenerze. W tym przypadku zgłoszenie tranzytowe z terminalu w Polsce zostało wystawione bezpośrednio do ambasady rumuńskiej.

Biorąc pod uwagę złożoność tras z Chin do Europy w przypadku małych przesyłek towarów jednorazowych dany schemat dostaw jest rozwiązaniem kompromisowym w stosunku cena/jakość/czas. Pomaga to klientom uniknąć problemów organizacyjnych i finansowych.

– Klient i odbiorca docenili przejrzystość współpracy między biurami AsstrA. Pomimo różnicy czasu komunikacja między zespołami w Szanghaju i Warszawie działa jak w szwajcarskim zegarku. Pojawiające się pytania Klientów zostały rozwiązane szybko i sprawnie, ponieważ czas w tego typu dostawach odgrywa znaczącą rolę – dodaje Vladislav Martin.

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C