EBI wspiera polską infrastrukturę transportową i energetyczną

C

06-10-2011

  Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Polsce dwa kredyty o łącznej wysokości 735 mln euro, w tym: 600 mln EUR na sfinansowanie przedłużenia autostrady A4 i drogi ekspresowej S17 w południowo-wschodniej Polsce oraz 600 mln PLN (około 135 mln EUR) na wsparcie dla budowy i eksploatacji pierwszego w Polsce terminala skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.   Kredyt w wysokości 600 mln EUR przyczyni się do modernizacji infrastruktury transportowej, co ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki, wzmocnienia jej konkurencyjności i poprawy jakości życia obywateli. Budowa nowych odcinków autostrady i drogi ekspresowej będzie skutkować oszczędnościami czasu i zmniejszeniem kosztów eksploatacji pojazdów dla użytkowników dróg oraz zwiększeniem pojemności transportu, co z kolei będzie mieć pozytywny wpływ na środowisko.   Kredyt EBI pozwoli na budowę 88 km odcinka autostrady A4 pomiędzy Rzeszowem i Korczową. Ten odcinek jest częścią priorytetowego korytarza transeuropejskiej sieci transportowej o długości 730 km, który biegnie z Niemiec przez południową Polskę (takie miasta, jak Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice i Kraków) na Ukrainę. Kredyt zostanie wykorzystany również na sfinansowanie budowy 67 km odcinka drogi ekspresowej S17 pomiędzy Kurowem, Lublinem i Piaskami. Droga S17 także stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej i będzie prowadzić z Warszawy przez Lublin do granicy Polski z Ukrainą. Zakończenie budowy obydwu tych tras planowane jest na rok 2014.    Kredyt w wysokości 600 mln PLN sfinansuje budowę i eksploatację nowego terminala importowego skroplonego gazu ziemnego (LNG), co jest w pełni zgodne z celami polityki energetycznej Polski i UE zakładającej wspieranie priorytetowych projektów transeuropejskich sieci energetycznych, które przyczyniają się do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Pomoże to zarówno w usprawnieniu bezpieczeństwa dostaw energii do i wewnątrz UE, jak i w zwiększeniu konkurencji na rynkach energetycznych Unii. Nowy terminal LNG będzie znajdować się na wschodnim brzegu rzeki Świna na obszarze przeznaczonym na rozwój istniejącego portu w Świnoujściu (około 4, 5 km od granicy polsko-niemieckiej). Jego budowa ma zostać ukończona do końca czerwca 2014 roku. Terminal będzie mieć wydajność 5 Gm3/rok, co stanowi przeszło jedną trzecią średniego rocznego zużycia gazu ziemnego w Polsce.

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Polsce dwa kredyty o łącznej wysokości 735 mln euro, w tym: 600 mln EUR na sfinansowanie przedłużenia autostrady A4 i drogi ekspresowej S17 w południowo-wschodniej Polsce oraz 600 mln PLN (około 135 mln EUR) na wsparcie dla budowy i eksploatacji pierwszego w Polsce terminala skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.


 
Kredyt w wysokości 600 mln EUR przyczyni się do modernizacji infrastruktury transportowej, co ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki, wzmocnienia jej konkurencyjności i poprawy jakości życia obywateli. Budowa nowych odcinków autostrady i drogi ekspresowej będzie skutkować oszczędnościami czasu i zmniejszeniem kosztów eksploatacji pojazdów dla użytkowników dróg oraz zwiększeniem pojemności transportu, co z kolei będzie mieć pozytywny wpływ na środowisko.
 
Kredyt EBI pozwoli na budowę 88 km odcinka autostrady A4 pomiędzy Rzeszowem i Korczową. Ten odcinek jest częścią priorytetowego korytarza transeuropejskiej sieci transportowej o długości 730 km, który biegnie z Niemiec przez południową Polskę (takie miasta, jak Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice i Kraków) na Ukrainę. Kredyt zostanie wykorzystany również na sfinansowanie budowy 67 km odcinka drogi ekspresowej S17 pomiędzy Kurowem, Lublinem i Piaskami. Droga S17 także stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej i będzie prowadzić z Warszawy przez Lublin do granicy Polski z Ukrainą. Zakończenie budowy obydwu tych tras planowane jest na rok 2014. 
 
Kredyt w wysokości 600 mln PLN sfinansuje budowę i eksploatację nowego terminala importowego skroplonego gazu ziemnego (LNG), co jest w pełni zgodne z celami polityki energetycznej Polski i UE zakładającej wspieranie priorytetowych projektów transeuropejskich sieci energetycznych, które przyczyniają się do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Pomoże to zarówno w usprawnieniu bezpieczeństwa dostaw energii do i wewnątrz UE, jak i w zwiększeniu konkurencji na rynkach energetycznych Unii. Nowy terminal LNG będzie znajdować się na wschodnim brzegu rzeki Świna na obszarze przeznaczonym na rozwój istniejącego portu w Świnoujściu (około 4, 5 km od granicy polsko-niemieckiej). Jego budowa ma zostać ukończona do końca czerwca 2014 roku. Terminal będzie mieć wydajność 5 Gm3/rok, co stanowi przeszło jedną trzecią średniego rocznego zużycia gazu ziemnego w Polsce.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C