Europejski Kongres Transportowy EPTS – X Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2011

C

20-10-2011

  {modal href="/images/stories/aktualnosci/20111020b_big.jpg"}{/modal}IX Europejski Kongres Transportowy EPTS oraz X Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2011 pn. "Konkurencyjny i zrównoważony transport" odbyły się w dniach 10-11 października b.r. w warszawskim Hotelu Hilton.  Jej pomysłodawcami i organizatorami są Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z The European Platform for Transport Science.   Jubileuszowa, X edycja Międzynarodowej Konferencji Euro-Trans 2011 podjęła temat transportu zrównoważonego i  konkurencyjnego oraz była próbą refleksji nad możliwym scenariuszem rozwoju kryzysu i sytuacją branży transportowej po kryzysie. Wydarzenie było szczególnie ważne ze względu na towarzyszące mu okoliczności - dobiega końca debata nad nowym dokumentem Komisji Europejskiej zawierającym politykę transportową UE do roku 2020. Nie bez znaczenia jest także fakt, że konferencja odbyła się w czasie Polskiej Prezydencji w Radzie Europejskiej, co stworzyło unikalną okazję do skutecznego zabierania głosu w sprawach europejskiego transportu. Konferencja była połączona z Europejskim Kongresem Transportowym, dzięki czemu jej kontekst międzynarodowy był jeszcze bardziej czytelny. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Pan Siim Kallas - Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Transportu oraz Pan Cezary Grabarczyk - Minister Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej. {modal href="/images/stories/aktualnosci/20111020c_big.jpg"}{/modal}Konferencja Euro-Trans 2011 miała charakter naukowy i kładła duży nacisk na zagadnienia związane z polityką gospodarczą i transportową oraz kwestie dotyczące warunków rynkowych funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych. Obecność przedstawicieli wszystkich polskich oraz wielu zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się transportem, wielu wybitnych osób świata nauki, przedstawicieli praktyki transportu, bankowców i polityków stworzyła szczególnie dobre możliwości dyskusji. Organizatorzy zatroszczyli się o zapewnienie warunków do odbywania także rozmów nieformalnych i spotkań towarzyskich. Podczas konferencji został poruszony problem skutków kryzysu gospodarczego dla transportu - przewoźników, zarządców infrastruktury, przemysłu produkującego dla budownictwa transportowego i środków transportu. Były to punkt wyjścia do próby naukowego opisu gospodarki po kryzysie. W dyskusji nad zagadnieniami rozwojowymi wzięły udział banki inwestycyjne, zarządcy infrastruktury kolejowej, drogowej, lotniczej i portowej, naukowcy, przedstawiciel rządu i Komisji Europejskiej. Specjalna uwaga poświęcono firmom transportowym: przewoźnikom drogowym, kolejowym, lotniczym, spedytorom, operatorom logistycznym oraz przedsiębiorstwom produkującym na rzecz transportu i budowy infrastruktury, utrzymania technicznego dróg i linii kolejowych. Interesującym elementem merytorycznym spotkania była także prelekcja na temat działania przewoźników wyspecjalizowanych, takich jak LOTOS Kolej. W rysującej się strukturze transportu europejskiego, przewoźnicy tacy będą mieli do odegrania ważną rolę. Wnoszą oni bowiem do infrastruktury i schematów biznesowych działania transportu wielką wiedzę i doświadczenie oraz wyspecjalizowany sprzęt poszerzający atrakcyjność oferty tego działu gospodarki.    {modal href="/images/stories/aktualnosci/20111020a_big.jpg"}{/modal} {modal href="/images/stories/aktualnosci/20111020d_big.jpg"}{/modal}Wśród tematów konferencji znalazły się również zagadnienia dotyczące programów inwestycyjnych oraz źródeł finansowania, które mają kluczowe znaczenie dla dalszego unowocześniania europejskiego systemu transportowego i nadrobienia cywilizacyjnego zacofania polskiej infrastruktury transportowej. Dyskusja na ten temat jest szczególnie istotna podczas Polskiej Prezydencji, kiedy powinny zapadać wstępne decyzje odnośnie nakładów na TEN-T, fundusz spójności i fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2014-2020. Obecność na konferencji decydentów europejskich i polskich stworzła okazję do wyrażenia stanowiska i podjęcia dalszych decyzji na forum EU.

 

{modal href=”/images/stories/aktualnosci/20111020b_big.jpg”}20111020b{/modal}IX Europejski Kongres Transportowy EPTS oraz X Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2011 pn. “Konkurencyjny i zrównoważony transport” odbyły się w dniach 10-11 października b.r. w warszawskim Hotelu Hilton.  Jej pomysłodawcami i organizatorami są Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z The European Platform for Transport Science.

 

Jubileuszowa, X edycja Międzynarodowej Konferencji Euro-Trans 2011 podjęła temat transportu zrównoważonego i  konkurencyjnego oraz była próbą refleksji nad możliwym scenariuszem rozwoju kryzysu i sytuacją branży transportowej po kryzysie. Wydarzenie było szczególnie ważne ze względu na towarzyszące mu okoliczności – dobiega końca debata nad nowym dokumentem Komisji Europejskiej zawierającym politykę transportową UE do roku 2020. Nie bez znaczenia jest także fakt, że konferencja odbyła się w czasie Polskiej Prezydencji w Radzie Europejskiej, co stworzyło unikalną okazję do skutecznego zabierania głosu w sprawach europejskiego transportu. Konferencja była połączona z Europejskim Kongresem Transportowym, dzięki czemu jej kontekst międzynarodowy był jeszcze bardziej czytelny. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Pan Siim Kallas – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Transportu oraz Pan Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej.


{modal href=”/images/stories/aktualnosci/20111020c_big.jpg”}20111020c{/modal}Konferencja Euro-Trans 2011 miała charakter naukowy i kładła duży nacisk na zagadnienia związane z polityką gospodarczą i transportową oraz kwestie dotyczące warunków rynkowych funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych. Obecność przedstawicieli wszystkich polskich oraz wielu zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się transportem, wielu wybitnych osób świata nauki, przedstawicieli praktyki transportu, bankowców i polityków stworzyła szczególnie dobre możliwości dyskusji. Organizatorzy zatroszczyli się o zapewnienie warunków do odbywania także rozmów nieformalnych i spotkań towarzyskich.


Podczas konferencji został poruszony problem skutków kryzysu gospodarczego dla transportu – przewoźników, zarządców infrastruktury, przemysłu produkującego dla budownictwa transportowego i środków transportu. Były to punkt wyjścia do próby naukowego opisu gospodarki po kryzysie. W dyskusji nad zagadnieniami rozwojowymi wzięły udział banki inwestycyjne, zarządcy infrastruktury kolejowej, drogowej, lotniczej i portowej, naukowcy, przedstawiciel rządu i Komisji Europejskiej.


Specjalna uwaga poświęcono firmom transportowym: przewoźnikom drogowym, kolejowym, lotniczym, spedytorom, operatorom logistycznym oraz przedsiębiorstwom produkującym na rzecz transportu i budowy infrastruktury, utrzymania technicznego dróg i linii kolejowych. Interesującym elementem merytorycznym spotkania była także prelekcja na temat działania przewoźników wyspecjalizowanych, takich jak LOTOS Kolej. W rysującej się strukturze transportu europejskiego, przewoźnicy tacy będą mieli do odegrania ważną rolę. Wnoszą oni bowiem do infrastruktury i schematów biznesowych działania transportu wielką wiedzę i doświadczenie oraz wyspecjalizowany sprzęt poszerzający atrakcyjność oferty tego działu gospodarki. 

 

{modal href=”/images/stories/aktualnosci/20111020a_big.jpg”}20111020a{/modal} {modal href=”/images/stories/aktualnosci/20111020d_big.jpg”}20111020d{/modal}Wśród tematów konferencji znalazły się również zagadnienia dotyczące programów inwestycyjnych oraz źródeł finansowania, które mają kluczowe znaczenie dla dalszego unowocześniania europejskiego systemu transportowego i nadrobienia cywilizacyjnego zacofania polskiej infrastruktury transportowej. Dyskusja na ten temat jest szczególnie istotna podczas Polskiej Prezydencji, kiedy powinny zapadać wstępne decyzje odnośnie nakładów na TEN-T, fundusz spójności i fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2014-2020. Obecność na konferencji decydentów europejskich i polskich stworzła okazję do wyrażenia stanowiska i podjęcia dalszych decyzji na forum EU.


Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C