Ewa Łuniewska na czele polskiej branży leasingowej

C

17-06-2020


Ewa Łuniewska

Ewa Łuniewska, prezes ING Lease Polska, podczas ostatniego posiedzenia KW ZPL została wybrana na stanowisko przewodniczącej Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Po raz pierwszy, w 26-letniej historii polskiej organizacji leasingowej, to stanowisko zostało powierzone kobiecie.

 

 

Nowa przewodnicząca KW ZPL współpracuje ze Związkiem Polskiego Leasingu od 2017r., kiedy dołączyła do Komitetu Wykonawczego i razem z Marcinem Balickim, prezesem Millennium Leasing, zainicjowała działalność grupy roboczej, koncentrującej się na digitalizacji branży leasingowej. Jako przewodnicząca reprezentuje związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym, zajmuje się transformacją statutową Związku Polskiego Leasingu, jak również nadzoruje komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji.

– Komitet Wykonawczy ZPL wypracuje w najbliższym czasie nowe ramy strategiczne organizacji. Zależy nam na tym, aby dobrze reprezentować całą branżę leasingową, która odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce. Mamy wiele wspólnych priorytetów obejmujących digitalizację procesów leasingowych, aktywne uczestnictwo w tworzeniu ram prawnych, a nawet tworzenie wspólnych platform – powiedziała Ewa Łuniewska, Przewodnicząca KW ZPL.

 

Pełny skład KW ZPL i nowy podział kompetencji

Na czele polskiej organizacji leasingowej stoi Ewa Łuniewska, Przewodnicząca KW ZPL i prezes ING Lease Polska, oraz siedmiu prezesów, sprawujących w ZPL funkcje wiceprzewodniczących. Wybrani członkowie KW ZPL odpowiadają za określone obszary działalności polskiej organizacji leasingowej. Jak wspomniano wcześniej Ewa Łuniewska, jako przewodnicząca, reprezentuje związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym, zajmuje się transformacją statutową Związku Polskiego Leasingu, jak również nadzoruje komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji.

Na rzecz rozwoju digitalizacji branży pracują Marcin Balicki (prezes Millennium Leasing) i Paweł Pach (prezes PKO Leasing). Paweł Pach nadzoruje także działalność Grupy ds. dobrych praktyk i CSR. Sprawami prawnymi i podatkowymi (w tym przeciwdziałaniu fraudom) zajmuje się Cezary Raczynski (prezes zarządu mLeasing). Tematy z obszaru rachunkowości nadzoruje w ZPL Rafał Merk (członek zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów). Rafał Merk odpowiada także – wspólnie z Arturem Nowickim, członkiem Rady Nadzorczej Grupy DBK, za rynek motoryzacji i pogłębianie współpracy z PZWLP. Radosław Woźniak, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego, z ramienia KW ZPL, nadzoruje obszar statystyk i monitorowania rynku polskiej branży leasingowej. Nowym obszarem na mapie działalności KW ZPL, skoncentrowanym na transformacji statutowej Związku Polskiego Leasingu, zajmują się: Szymon Kamiński, prezes PEKAO Leasing, Ewa Łuniewska, Marcin Balicki, Paweł Pach i Cezary Raczyński. Natomiast sprawami współpracy międzynarodowej opiekuje się Mieczysław Woźniak, członek Zarządu Leaseurope i wieloletni członek KW ZPL.

 

Nowa przewodnicząca KW ZPL

Poza społeczną działalnością w ZPL, Ewa Łuniewska pełni funkcję prezesa zarządu ING Lease Polska (od czterech lat i sześciu miesięcy). Z Grupą ING jest związana od 29 lat. Na początku kariery zawodowej odpowiadała za bankowość korporacyjną, finansowanie strukturyzowane oraz dłużne rynki kapitałowe w oddziale ING Bank N.V. w Warszawie. W 2001 roku została powołana na stanowisko dyrektora departamentu klientów strategicznych w ING Banku Śląskim. Od 2006 roku jako dyrektor w pionie korporacyjnej sieci sprzedaży odpowiadała za doskonalenie oferty produktów bankowych dla klientów korporacyjnych, a także rozwój przeznaczonych dla nich kanałów internetowych i mobilnych. Ewa Łuniewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C