Firma zwiększa przychody w III kwartale

C

15-11-2012

  Trans Polonia S.A. przez okres 9 miesięcy br wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 38,06 mln zł. Jest to blisko 20 % wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym to przychody wyniosły 31,74 mln zł. Kolejny kwartał z rzędu firma utrzymuje wzrost przychodów.       Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju biznesu w tym aktywnej działalności w obszarze logistyki płynnych chemikaliów,  zrealizowanego programu inwestycyjnego oraz elastycznych i szybkich reakcji na sytuację rynkową. Dominującym segmentem działalności grupy są przychody z usług transportu drogowego, które stanowią prawie 75 % całości przychodów. Ten sposób świadczenia usług pozostaje nadal podstawowym sposobem transportu i logistyki płynnych ładunków chemicznych, a także spożywczych - płynnych oraz spożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej.   W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. GK Trans Polonia wypracowała EBITDA na poziomie 3,45 mln zł i zysk netto w wysokości 2,43 mln zł. Utrzymanie zeszłorocznych wyników w transporcie drogowym, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży w transporcie intermodalnym, było możliwe dzięki przeprowadzonym inwestycjom w specjalistyczne jednostki transportowe, dedykowane do przewozu ładunków chemicznych i spożywczych, czyli ciągniki siodłowe, naczepy-cysterny, naczepy-podwozia oraz naczepy chłodnie.   Na wynikach segmentu transport intermodalny w III kwartale 2012 roku zaważył fakt, że ponoszone koszty stałe zaangażowania w ten segment działalności nie były równoważone przez regularne potoki ładunków (a w ślad za tym - przychodów i marży), obsługiwanych w tym segmencie. Tym samym - koszty dzierżawy tank kontenerów obciążyły wyniki tego segmentu, co przełożyło się na wyniki finansowe całej Grupy.

 

PROMOCJA

PROMOCJA

transpoloooTrans Polonia S.A. przez okres 9 miesięcy br wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 38,06 mln zł. Jest to blisko 20 % wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym to przychody wyniosły 31,74 mln zł. Kolejny kwartał z rzędu firma utrzymuje wzrost przychodów.


 

 

 


Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju biznesu w tym aktywnej działalności w obszarze logistyki płynnych chemikaliów,  zrealizowanego programu inwestycyjnego oraz elastycznych i szybkich reakcji na sytuację rynkową. Dominującym segmentem działalności grupy są przychody z usług transportu drogowego, które stanowią prawie 75 % całości przychodów. Ten sposób świadczenia usług pozostaje nadal podstawowym sposobem transportu i logistyki płynnych ładunków chemicznych, a także spożywczych – płynnych oraz spożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej.

 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. GK Trans Polonia wypracowała EBITDA na poziomie 3,45 mln zł i zysk netto w wysokości 2,43 mln zł. Utrzymanie zeszłorocznych wyników w transporcie drogowym, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży w transporcie intermodalnym, było możliwe dzięki przeprowadzonym inwestycjom w specjalistyczne jednostki transportowe, dedykowane do przewozu ładunków chemicznych i spożywczych, czyli ciągniki siodłowe, naczepy-cysterny, naczepy-podwozia oraz naczepy chłodnie.

 

Na wynikach segmentu transport intermodalny w III kwartale 2012 roku zaważył fakt, że ponoszone koszty stałe zaangażowania w ten segment działalności nie były równoważone przez regularne potoki ładunków (a w ślad za tym – przychodów i marży), obsługiwanych w tym segmencie. Tym samym – koszty dzierżawy tank kontenerów obciążyły wyniki tego segmentu, co przełożyło się na wyniki finansowe całej Grupy.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C