Fraikin Polska członkiem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

C

31-01-2013

  16 stycznia 2013 roku Fraikin Polska weszła w skład firm zrzeszonych we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), która jest jedną z najstarszych i najbardziej dynamicznych izb zagranicznych w kraju. Skupia ponad 350 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce.     Współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP to również platforma współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotor najlepszych praktyk biznesowych. Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i jest strukturą samodzielną i samofinansującą się, działającą według prawa lokalnego.  

 

fraikin16 stycznia 2013 roku Fraikin Polska weszła w skład firm zrzeszonych we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), która jest jedną z najstarszych i najbardziej dynamicznych izb zagranicznych w kraju. Skupia ponad 350 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce.

 

PROMOCJA

PROMOCJA

 


Współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców.


CCIFP to również platforma współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotor najlepszych praktyk biznesowych. Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i jest strukturą samodzielną i samofinansującą się, działającą według prawa lokalnego.

 

fb_like

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C