GEFCO “Partners, unlimited”

C

31-01-2018

GEFCO odświeża tożsamość marki i prezentuje nowe logo oraz hasło spółki. Hasło GEFCO “Partners, unlimited” odzwierciedla chęć umocnienia współpracy z partnerami i klientami dla większej wartości w globalnym łańcuchu dostaw. W najbliższych latach GEFCO będzie również dążyć do wzrostu poprzez ekspansję na rynku międzynarodowym oraz innowacje, aby osiągać jak najlepsze wyniki w szybko zmieniającym się otoczeniu.

GEFCO odświeża tożsamość marki i prezentuje nowe logo oraz hasło spółki. Hasło GEFCO “Partners, unlimited” odzwierciedla chęć umocnienia współpracy z partnerami i klientami dla większej wartości w globalnym łańcuchu dostaw. W najbliższych latach GEFCO będzie również dążyć do wzrostu poprzez ekspansję na rynku międzynarodowym oraz innowacje, aby osiągać jak najlepsze wyniki w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Ekspansja na nowe rynki jako część transformacji

Od momentu zmian udziałowych w 2012 r. GEFCO wzmocniło swoją działalność, by rozszerzyć zakres usług, od transportu drogowego, lotniczego, kolejowego i morskiego do logistyki 4PL. Celem GEFCO jest odciążenie klientów w kwestiach logistycznych oraz pomoc w przekształceniu ich łańcucha dostaw w łańcuch wartości. Właśnie dlatego firma opracowała nowe rozwiązania, takie jak GEFCO Industrial Services, czyli zarządzanie procesami z wykorzystaniem podzespołów modułowych o wysokiej wartości w zakładach produkcyjnych swoich klientów.

GEFCO zróżnicowało grupę swoich klientów z branży motoryzacyjnej przy jednoczesnym utrzymaniu istotnego zakresu współpracy z firmą PSA, która jest wieloletnim klientem grupy, a także otworzyło się na inne sektory. Wśród nich znalazły się lotnictwo, przemysł wytwórczy, ciężki sprzęt, energetyka, medycyna, moda, towary konsumpcyjne, żywność i elektronika, które w sumie stanowią dziś około jednej trzeciej przychodów GEFCO.

GEFCO rozszerzyło swoją międzynarodową działalność w 60 krajach, a dzięki 13 tys. pracowników reprezentujących około 90 narodowości obsługuje obecnie 300 lokalizacji na całym świecie. Wzrostowi organicznemu GEFCO towarzyszył silny wzrost poprzez akwizycje. Zwłaszcza integracja z IJS Global w 2015 r. umożliwiła firmie rozwój oferty w zakresie transportu morskiego i lotniczego i wzmocnienie swojej obecności w Chinach, Azji Południowo-Wschodniej i Stanach Zjednoczonych. W styczniu 2018 r. Grupa GEFCO przejęła hiszpańską firmę GLT, aby umocnić swoją pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku wymiany handlowej Europa-Maroko. Grupa będzie kontynuować strategię celowych akwizycji przy zachowaniu zdrowej kondycji finansowej.

Nowa identyfikacja odzwierciedlająca kulturę i aspiracje spółki

Hasło “Partners, unlimited” oznacza z jednej strony partnerskie podejście do współpracy z przedstawicielami otoczenia spółki (klientami, dostawcami i pracownikami) oparte na bliskich relacjach i wspólnym wzroście, a z drugiej strony wyraża cel firmy, jakim jest nieustanne zdobywanie doświadczenia, zwiększanie zasięgu działalności, generowanie wzrostu oraz oferowanie coraz bardziej kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań.

Innowacje w centrum uwagi

GEFCO działa w stale zmieniającym się otoczeniu biznesowym obejmującym nowe potrzeby klientów i rynki geograficzne, coraz bardziej złożone regulacje społeczne i środowiskowe oraz technologie, które modyfikują procesy produkcyjne i styl życia konsumentów. Od kilku lat wprowadza nowe rozwiązania technologiczne do zarządzania łańcuchem dostaw, w szczególności z obszaru internetu rzeczy (ang. IoT – Internet of Things), co pozwala firmie oferować usługi o wysokiej wartości, zwłaszcza w zakresie śledzenia przesyłek. Z kolei dane big data ułatwiają planowanie i optymalizację operacji logistycznych, przekładając się na oszczędności oraz korzyści dla środowiska.

Odpowiadając na potrzeby konsumentów, którzy coraz częściej szukają ultra-spersonalizowanych usług, GEFCO wprowadziło ostatnio usługę My Car Is There umożliwiającą klientom końcowym zarządzanie dostawą swoich nowych pojazdów za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Grupa uruchomiła także Akademię Innowacji, której celem jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań pracowniczych oraz ich dalszych rozwój. Spółka wdraża również podejście test and learn, aby monitorować innowacje, jak chociażby silniki nisko- lub bezemisyjne, roboty magazynowe i części zamienne drukowane w 3D. GEFCO angażuje się również we współdzielenie innowacji poprzez współpracę z akceleratorami i inkubatorami przedsiębiorczości oraz bezpośrednio ze start-upami, uczelniami i laboratoriami. Takie podejście umożliwi wzrost spółki w bardzo zróżnicowanych obszarach, takich jak car-pooling pojazdów elektrycznych czy internetowe centra serwisowe.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C