GEFCO: rentowność w pierwszym półroczu z trendem wzrostowym

C

28-09-2016

Grupa GEFCO zamknęła pierwsze półrocze 2016 obrotami na poziomie 2,2 miliarda Euro, 3,5% wyższymi w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. „Dobre wyniki w pierwszej połowie 2016 roku pokazują duże możliwości GEFCO w zwiększaniu swojej konkurencyjności i świadczeniu najwyższej jakości usług logistycznych, nawet w obliczu niestabilnej sytuacji ekonomicznej"  podkreśla Luc Nadal, Prezes Zarządu Grupy GEFCO. W pierwszym półroczu 2016, obrót Grupy GEFCO wyniósł 2,2 miliarda euro, co oznacza 3,5% wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku. Motorem dla takiego wyniku było przede wszystkim zwiększenie usług spedycyjnych po przejęciu spółki IJS Global pod koniec 2015 roku, odzyskanie europejskiego rynku samochodów oraz rozwój współpracy z dużymi klientami z branży przemysłowej. Wzrost był widoczny w szczególności w Europie Zachodniej, krajach Maghrebu oraz w Europie Środkowej i Wschodniej.   Zysk EBITDA za pierwsze sześć miesięcy br. wyniósł 91,3 mln Euro i wzrósł o 27,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Wyraźna poprawa rentowności to efekt aktywnej polityki GEFCO, ukierunkowanej na optymalizację zarządzania zakupami i ograniczenie kosztów stałych w okresie stabilizacji cen ropy.   Stabilna sytuacja finansowa GEFCO wynika również z bardzo niskiego poziomu długu firmy. Plan podnoszenia wydajności, zapoczątkowany w połowie 2014 roku w celu poprawy elastyczności kosztowej Grupy według modelu rozwoju „asset-light”, pozwolił wprowadzić efektywne zarządzanie kosztami w firmie. W międzyczasie, wyraźne starania zespołów GEFCO przyniosły efekty w postaci rozszerzenia portfolio klientów i pozyskania dużych kontraktów.   Większa dywersyfikacja klientów   Jako preferowany partner logistyczny wiodących producentów i dostawców z branży motoryzacyjnej, Grupa GEFCO działa na całym świecie, zarządzając i optymalizując złożone łańcuchy dostaw. Nowe kontrakty z 2016 roku to dowody uznania wobec wyjątkowego doświadczenia firmy w jednym z najbardziej wymagających sektorów. Wyraźnie widać to w umowach podpisanych z Fiatem w Brazylii na transport części zamiennych, z firmą SNOP, producentem sprzętu na usługi 4PL we Francji oraz z Dongfeng Liuzhou na usługi magazynowe w Chinach.   Grupa GEFCO wspiera swoim doświadczeniem konkurencyjność producentów  w różnych sektorach przemysłu. Wśród przykładów jest współpraca w pierwszym półroczu 2016 roku z następującymi firmami: Nintendo w Hiszpanii; SISECAM Group, tureckim konsorcjum przemysłowym działającym w sektorze produktów chemicznych i szkła, na transport kolejowy w Serbii i Bośni, Same Deutz Fahr na dystrybucję gotowych pojazdów w Turcji, Ratier Figeac, firmą z sektora lotniczego, na obsługę transportów handlowych między Francją a Marokiem; Russian Severstal Group z branży hutniczej i górniczej w Rosji.     Globalizacja podstawą rozwoju   Dysponując międzykontynentalną siecią 300 oddziałów na świecie, GEFCO oferuje globalne rozwiązania logistyczne wspierające międzynarodowy rozwój swoich klientów.   W 2016 roku GEFCO sfinalizowało przejęcie holenderskiej firmy spedycyjnej IJS Global. Obecna w 16 krajach, wzmocniła pozycję GEFCO oraz jej ofertę w głównych obszarach geograficznych, na przykład w Chinach, Azji Południowo-Wschodniej, Australii, Nowej Zelandii oraz w Stanach Zjednoczonych. Ta geograficzna ekspansja zwiększyła do 44 liczbę spółek zależnych, a GEFCO może obecnie świadczyć, w pełnym tego słowa znaczeniu, „globalne” usługi dla producentów na wszystkich pięciu kontynentach. Przejęcie spółki IJS Global umożliwiło również dalszą dywersyfikację portfolio klientów, ponieważ przejęta firma specjalizuje się w transporcie leków oraz produktów z sektora nowych technologii i branży lotniczej.   „Pierwsza połowa 2016 roku wyróżnia się wyraźnym wzrostem rentowności GEFCO. Nasz wynik pokazuje zdolność do tworzenia wartości dla naszych klientów i partnerów, nawet w wymagającym środowisku biznesowym” – dodaje Luc Nadal.

GEFCO - fot. 1Grupa GEFCO zamknęła pierwsze półrocze 2016 obrotami na poziomie 2,2 miliarda Euro, 3,5% wyższymi w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. „Dobre wyniki w pierwszej połowie 2016 roku pokazują duże możliwości GEFCO w zwiększaniu swojej konkurencyjności i świadczeniu najwyższej jakości usług logistycznych, nawet w obliczu niestabilnej sytuacji ekonomicznej”  podkreśla Luc Nadal, Prezes Zarządu Grupy GEFCO.

W pierwszym półroczu 2016, obrót Grupy GEFCO wyniósł 2,2 miliarda euro, co oznacza 3,5% wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku. Motorem dla takiego wyniku było przede wszystkim zwiększenie usług spedycyjnych po przejęciu spółki IJS Global pod koniec 2015 roku, odzyskanie europejskiego rynku samochodów oraz rozwój współpracy z dużymi klientami z branży przemysłowej. Wzrost był widoczny w szczególności w Europie Zachodniej, krajach Maghrebu oraz w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Zysk EBITDA za pierwsze sześć miesięcy br. wyniósł 91,3 mln Euro i wzrósł o 27,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Wyraźna poprawa rentowności to efekt aktywnej polityki GEFCO, ukierunkowanej na optymalizację zarządzania zakupami i ograniczenie kosztów stałych w okresie stabilizacji cen ropy.

 

Stabilna sytuacja finansowa GEFCO wynika również z bardzo niskiego poziomu długu firmy. Plan podnoszenia wydajności, zapoczątkowany w połowie 2014 roku w celu poprawy elastyczności kosztowej Grupy według modelu rozwoju „asset-light”, pozwolił wprowadzić efektywne zarządzanie kosztami w firmie. W międzyczasie, wyraźne starania zespołów GEFCO przyniosły efekty w postaci rozszerzenia portfolio klientów i pozyskania dużych kontraktów.

 

Większa dywersyfikacja klientów

 

Jako preferowany partner logistyczny wiodących producentów i dostawców z branży motoryzacyjnej, Grupa GEFCO działa na całym świecie, zarządzając i optymalizując złożone łańcuchy dostaw. Nowe kontrakty z 2016 roku to dowody uznania wobec wyjątkowego doświadczenia firmy w jednym z najbardziej wymagających sektorów. Wyraźnie widać to w umowach podpisanych z Fiatem w Brazylii na transport części zamiennych, z firmą SNOP, producentem sprzętu na usługi 4PL we Francji oraz z Dongfeng Liuzhou na usługi magazynowe w Chinach.

 

Grupa GEFCO wspiera swoim doświadczeniem konkurencyjność producentów  w różnych sektorach przemysłu. Wśród przykładów jest współpraca w pierwszym półroczu 2016 roku z następującymi firmami: Nintendo w Hiszpanii; SISECAM Group, tureckim konsorcjum przemysłowym działającym w sektorze produktów chemicznych i szkła, na transport kolejowy w Serbii i Bośni, Same Deutz Fahr na dystrybucję gotowych pojazdów w Turcji, Ratier Figeac, firmą z sektora lotniczego, na obsługę transportów handlowych między Francją a Marokiem; Russian Severstal Group z branży hutniczej i górniczej w Rosji.

 

GEFCO - fot. 2

 

Globalizacja podstawą rozwoju

 

Dysponując międzykontynentalną siecią 300 oddziałów na świecie, GEFCO oferuje globalne rozwiązania logistyczne wspierające międzynarodowy rozwój swoich klientów.

 

W 2016 roku GEFCO sfinalizowało przejęcie holenderskiej firmy spedycyjnej IJS Global. Obecna w 16 krajach, wzmocniła pozycję GEFCO oraz jej ofertę w głównych obszarach geograficznych, na przykład w Chinach, Azji Południowo-Wschodniej, Australii, Nowej Zelandii oraz w Stanach Zjednoczonych. Ta geograficzna ekspansja zwiększyła do 44 liczbę spółek zależnych, a GEFCO może obecnie świadczyć, w pełnym tego słowa znaczeniu, „globalne” usługi dla producentów na wszystkich pięciu kontynentach. Przejęcie spółki IJS Global umożliwiło również dalszą dywersyfikację portfolio klientów, ponieważ przejęta firma specjalizuje się w transporcie leków oraz produktów z sektora nowych technologii i branży lotniczej.

 

„Pierwsza połowa 2016 roku wyróżnia się wyraźnym wzrostem rentowności GEFCO. Nasz wynik pokazuje zdolność do tworzenia wartości dla naszych klientów i partnerów, nawet w wymagającym środowisku biznesowym” – dodaje Luc Nadal.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C