GEFCO z nową ofertą

C

21-10-2016

GEFCO wprowadza nową ofertę dedykowaną dla łańcucha dostaw.   Firmy działające w ciągle zmieniającym się i złożonym środowisku biznesowym potrzebują elastycznego i dobrze zorganizowanego partnera, który oferuje rozwiązania optymalizujące łańcuch dostaw. „Ambicją naszej firmy jest przygotowanie oferty, która odpowiada potrzebom i wymaganiom klientów oraz wspiera ich rozwój, wykorzystując konkurencyjność i niezawodność łańcucha dostaw, by ostatecznie przekształcić go w łańcuch wartości” – mówi Emmanuel Arnaud, Wiceprezes Wykonawczy ds. sprzedaży i marketingu z Grupy GEFCO.   Nowa oferta GEFCO, całkowicie przebudowana w celu zaspokojenia potrzeb operatora logistycznego w zakresie umiędzynarodowienia, sprawności działania, konkurencyjności i innowacyjności, tworzy wartość dodaną dla każdego z elementów łańcucha dostaw, zapewniając klientom GEFCO bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw na poziomie krajowym i międzynarodowym. Nową ofertę tworzą 3 poziomy usług: główne usługi logistyczne CORE FREIGHT, logistyka zintegrowana INTEGRATED LOGISTICS oraz rozwiązania strategiczne STRATEGIC-XPERT; 2 dodatkowe kanały: rozwiązania branżowe INDUSTRY SOLUTIONS i rozwiązania GEO-GATEWAYS; usługi dostosowane do klienta: ONE TIME SOLUTIONS. Trzy poziomy oferowanych usług, główne usługi logistyczne, logistyka zintegrowana i rozwiązania strategiczne.   Logistyka zintegrowana   Usługa obejmuje dostawy i dystrybucję door-to-door w operacjach logistycznych dla przemysłu, logistyce wyrobów gotowych, pojazdów i części zamiennych. Nowa oferta GEFCO opiera się na wszystkich podstawowych usługach transportowych, Core Freight (transport lotniczy, drogowy, morski, kolejowy oraz usługi celne), uzupełnionych o rozwiązania tworzące wartość dodaną: magazynowanie, picking, zarządzania opakowaniami zwrotnymi, obsługa celna i podatkowa.   Dla uzyskania pełnej kontroli, wyżej wymienione rozwiązania zintegrowane monitorowane za pośrednictwem portalu GEFCO dla klientów są sterowane centralnie. Dzięki gęstej, zintegrowanej sieci ponad 400 lokalizacji na świecie i usługom dodatkowym, GEFCO oferuje klientom zarządzanie przepływami zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchu dostaw.   GEFCO oferuje usługi transportowe (międzynarodowe i krajowe, LTL/FTL), lotnicze (konsolidacje, przewozy bezpośrednie i pilne), transport morski (LCL/FCL) oraz regularne połączenia kolejowe. Optymalizacja przepływów, pełna transparentność i wzrost produktywności – aby osiągnąć wszystkie z tych celów strategicznych, GEFCO oferuje usługi LLP (Lead Logistics Provider) i 4PL. Zespoły specjalistów codziennie poszukują zrównoważonego efektu korzyści skali dla sektora przemysłowego przy jednoczesnej, ścisłej kontroli całego łańcucha dostaw.   W ramach usług LLP, GEFCO oferuje zarządzanie i pełną kontrolę łańcucha dostaw klientów, którzy chcą skupić się na swojej głównej działalności.   Przy wsparciu usług 4PL, GEFCO zapewnia rozwiązania techniczne, umożliwiające optymalizację obszarów  planowania, zakupów, przepływów fizycznych, rozliczeń usług finansowych oraz tych związanych z obsługą klientów. Zespół ekspertów ds. podatkowych i celnych opracowuje własne rozwiązania optymalizujące procedury celne i podatkowe.   GEFCO przygotowało ofertę dedykowaną dla konkretnych sektorów przemysłu. Firma świadczy rozwiązania dla międzynarodowego łańcucha dostaw, dostosowane do różnych branż: samochodowej, pojazdów dwukołowych, elektronicznej, lotniczej, obronnej, przemysłu, nowych technologii, produktów ponadgabarytowych o niestandardowych kształtach i FMCG. Oferta GEFCO - zarządzana przez zespoły posiadające wiedzę na temat  wyzwań firm z poszczególnych sektorów - opiera się na dobrej organizacji, począwszy od projektowania przepływów zaopatrzenia i centralnej kontroli po ocenę wydajności i ciągłe doskonalenie procesów.   Chcąc rozwiązać problemy geograficzne swoich klientów, GEFCO opracowało GEO-GATEWAY – usługę, która wspiera działania klientów na kluczowych dla nich rynkach.   GEO-GATEWAY obejmuje multimodalne rozwiązania door-to-door dla przesyłek do/z obszarów strategicznych, takich jak Rosja, kraje WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw), kraje bałtyckie (Gateway 1520), Azja Wschodnia i Afryka Północna (Maghreb Gateway). GEFCO oferuje swoim klientom dostęp do tych rynków, bazując na wiedzy na temat każdego z kontynentów (lingwistycznej, geograficznej, prawniczej i ekonomicznej).   ONE TIME SOLUTIONS to rozwiązania indywidualne, które spełniają konkretne potrzeby bieżące klientów: pilne transporty, projekty przemysłowe, a nawet wsparcie logistyczne przy organizacji imprez. GEFCO oferuje usługi na przykład przy przenoszeniu fabryki lub linii produkcyjnej, transporcie ładunku ponadgabarytowego lub wystaw na całym świecie.

GefcoGEFCO wprowadza nową ofertę dedykowaną dla łańcucha dostaw.

 

Firmy działające w ciągle zmieniającym się i złożonym środowisku biznesowym potrzebują elastycznego i dobrze zorganizowanego partnera, który oferuje rozwiązania optymalizujące łańcuch dostaw. „Ambicją naszej firmy jest przygotowanie oferty, która odpowiada potrzebom i wymaganiom klientów oraz wspiera ich rozwój, wykorzystując konkurencyjność i niezawodność łańcucha dostaw, by ostatecznie przekształcić go w łańcuch wartości” – mówi Emmanuel Arnaud, Wiceprezes Wykonawczy ds. sprzedaży i marketingu z Grupy GEFCO.

 

Nowa oferta GEFCO, całkowicie przebudowana w celu zaspokojenia potrzeb operatora logistycznego w zakresie umiędzynarodowienia, sprawności działania, konkurencyjności i innowacyjności, tworzy wartość dodaną dla każdego z elementów łańcucha dostaw, zapewniając klientom GEFCO bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw na poziomie krajowym i międzynarodowym. Nową ofertę tworzą 3 poziomy usług: główne usługi logistyczne CORE FREIGHT, logistyka zintegrowana INTEGRATED LOGISTICS oraz rozwiązania strategiczne STRATEGIC-XPERT; 2 dodatkowe kanały: rozwiązania branżowe INDUSTRY SOLUTIONS i rozwiązania GEO-GATEWAYS; usługi dostosowane do klienta: ONE TIME SOLUTIONS. Trzy poziomy oferowanych usług, główne usługi logistyczne, logistyka zintegrowana i rozwiązania strategiczne.

 

Logistyka zintegrowana

 

Usługa obejmuje dostawy i dystrybucję door-to-door w operacjach logistycznych dla przemysłu, logistyce wyrobów gotowych, pojazdów i części zamiennych. Nowa oferta GEFCO opiera się na wszystkich podstawowych usługach transportowych, Core Freight (transport lotniczy, drogowy, morski, kolejowy oraz usługi celne), uzupełnionych o rozwiązania tworzące wartość dodaną: magazynowanie, picking, zarządzania opakowaniami zwrotnymi, obsługa celna i podatkowa.

 

Dla uzyskania pełnej kontroli, wyżej wymienione rozwiązania zintegrowane monitorowane za pośrednictwem portalu GEFCO dla klientów są sterowane centralnie. Dzięki gęstej, zintegrowanej sieci ponad 400 lokalizacji na świecie i usługom dodatkowym, GEFCO oferuje klientom zarządzanie przepływami zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchu dostaw.

 

GefcoGEFCO oferuje usługi transportowe (międzynarodowe i krajowe, LTL/FTL), lotnicze (konsolidacje, przewozy bezpośrednie i pilne), transport morski (LCL/FCL) oraz regularne połączenia kolejowe. Optymalizacja przepływów, pełna transparentność i wzrost produktywności – aby osiągnąć wszystkie z tych celów strategicznych, GEFCO oferuje usługi LLP (Lead Logistics Provider) i 4PL. Zespoły specjalistów codziennie poszukują zrównoważonego efektu korzyści skali dla sektora przemysłowego przy jednoczesnej, ścisłej kontroli całego łańcucha dostaw.

 

W ramach usług LLP, GEFCO oferuje zarządzanie i pełną kontrolę łańcucha dostaw klientów, którzy chcą skupić się na swojej głównej działalności.

 

Przy wsparciu usług 4PL, GEFCO zapewnia rozwiązania techniczne, umożliwiające optymalizację obszarów  planowania, zakupów, przepływów fizycznych, rozliczeń usług finansowych oraz tych związanych z obsługą klientów. Zespół ekspertów ds. podatkowych i celnych opracowuje własne rozwiązania optymalizujące procedury celne i podatkowe.

 

Gefco2

GEFCO przygotowało ofertę dedykowaną dla konkretnych sektorów przemysłu. Firma świadczy rozwiązania dla międzynarodowego łańcucha dostaw, dostosowane do różnych branż: samochodowej, pojazdów dwukołowych, elektronicznej, lotniczej, obronnej, przemysłu, nowych technologii, produktów ponadgabarytowych o niestandardowych kształtach i FMCG. Oferta GEFCO – zarządzana przez zespoły posiadające wiedzę na temat  wyzwań firm z poszczególnych sektorów – opiera się na dobrej organizacji, począwszy od projektowania przepływów zaopatrzenia i centralnej kontroli po ocenę wydajności i ciągłe doskonalenie procesów.

 

Chcąc rozwiązać problemy geograficzne swoich klientów, GEFCO opracowało GEO-GATEWAY – usługę, która wspiera działania klientów na kluczowych dla nich rynkach.

 

GEO-GATEWAY obejmuje multimodalne rozwiązania door-to-door dla przesyłek do/z obszarów strategicznych, takich jak Rosja, kraje WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw), kraje bałtyckie (Gateway 1520), Azja Wschodnia i Afryka Północna (Maghreb Gateway). GEFCO oferuje swoim klientom dostęp do tych rynków, bazując na wiedzy na temat każdego z kontynentów (lingwistycznej, geograficznej, prawniczej i ekonomicznej).

 

ONE TIME SOLUTIONS to rozwiązania indywidualne, które spełniają konkretne potrzeby bieżące klientów: pilne transporty, projekty przemysłowe, a nawet wsparcie logistyczne przy organizacji imprez. GEFCO oferuje usługi na przykład przy przenoszeniu fabryki lub linii produkcyjnej, transporcie ładunku ponadgabarytowego lub wystaw na całym świecie.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C