Grupa CTL Logistics z kontraktem dla Tauronu

C

11-10-2017

Konsorcjum firm złożyło do przetargu najkorzystniejszą ofertę na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych w Grupie Tauron”. Spółka MB EKO z Sosnowca, która specjalizująca się w zagospodarowaniu ubocznych produktów przemysłowych, przystąpiła do przetargu jako lider konsorcjum. Zamówienie dla drugiego pod względem wielkości polskiego przedsiębiorstwa grupującego spółki z branży energetycznej zostało podzielone na 36 części. Konsorcjum firm na czele z  MB EKO okazało się najlepsze w przypadku 17 zadań, oferując najkorzystniejszą cenę.

Konsorcjum firm złożyło do przetargu najkorzystniejszą ofertę na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych w Grupie Tauron”. Spółka MB EKO z Sosnowca, która specjalizująca się w zagospodarowaniu ubocznych produktów przemysłowych, przystąpiła do przetargu jako lider konsorcjum. Zamówienie dla drugiego pod względem wielkości polskiego przedsiębiorstwa grupującego spółki z branży energetycznej zostało podzielone na 36 części. Konsorcjum firm na czele z  MB EKO okazało się najlepsze w przypadku 17 zadań, oferując najkorzystniejszą cenę.

Zwycięstwo w tym przetargu ugruntowuje naszą wiodącą rolę w obsłudze Grupy Tauron, dla której świadczymy już usługę zagospodarowania odpadów kopalnianych z zakładów górniczych Sobieski i Janina. Pod względem ekonomicznym pozyskanie nowych zamówień oznacza wzrost obrotów w obszarze zagospodarowania ubocznych produktów spalania, w tym i następnym roku. Obecny przetarg był ostatnim dopinającym nasz budżet na 2018 roku – mówi Jarosław Hasik, dyrektor ds. handlowych, CTL Maczki-Bór. Miejscem realizacji zamówienia są oddziały spółek: Tauron Wytwarzanie i Tauron Ciepło w Trzebini, Będzinie, Łaziskach Górnych, Jaworznie, Katowicach, Tychach, Bielsko-Białej i  Czechowicach Dziedzicach. Wszystkie pozyskane zamówienia, poza jednym, będą realizowane do 30 września 2018 r.

Firma MB EKO SA jest członkiem Grupy CTL Logistics i posiada wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami m.in.:ze spalania węgla kamiennego w postaci popiołów, żużli, mieszanek popiołowo-żużlowych, gipsów z odsiarczania spalin itp.,z wydobycia i przeróbki węgla kamiennego w postaci kamienia pogórniczego i mułów poflotacyjnych; z robót budowlanych i ziemnych w postaci gruzu budowlanego oraz ziemi z wykopówi innych gałęzi przemysłu. Obecnie spółka zdobywa doświadczenia w zakresie zagospodarowania odpadów w postaci żużli ze spalarni odpadów komunalnych.Spółka prowadzi również rewitalizację i rekultywację terenów zdegradowanych, przygotowując je do nowych użytecznych funkcji określonych w miejscowych planach zagospodarowania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

MB EKO wyróżnia bardzo szeroki i kompleksowy zakres realizowanych usług. Firma prowadzi recykling ubocznych produktów przemysłowych z energetyki zawodowej, górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa i innych. Bieżąca działalność jest wspierana prowadzonymi wspólnie z jednostkami naukowo-badawczymi pracami rozwojowymi nad opracowaniem metod zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla kamiennego pochodzących z energetyki zawodowej, skały płonnej pochodzącej z górnictwa i przeróbki węgla kamiennego oraz innych odpadów z działalności przemysłowej.

MB EKO SA kładzie istotny nacisk na rozwój mający na celu dywersyfikację sposobów oraz możliwości zagospodarowania odpadów w świetle obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach prowadzonych działań rozwojowych spółka prowadzi stałą współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego i małopolskiego. W ramach wieloletniej działalności spółka wypracowała szereg znamiennych rozwiązań problemów środowiskowych dotyczących gospodarowania odpadami oraz rekultywacji terenów. Przedstawiciele spółki czynnie uczestniczą w bieżących pracach na zmianą i tworzeniem regulacji prawnych związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C